Home

Åkerneset ras

Åkerneset (eller Åkneset) er et fjellmassiv under Flosteinnibba i Stranda kommune i Møre og Romsdal, innerst i Storfjorden, på vestsiden av Sunnylvsfjorden.Fjellområdet er ustabilt, og et skred der kan skape en flodbølge som vil ramme flere av tettstedene i området. Denne flodbølgen var også utgangspunktet for den norske katastrofefilmen Bølgen fra 2015 Åkerneset, eller Åkneset, er et rasfarlig fjellparti på vestsiden av Sunnylvsfjorden, Stranda kommune, Møre og Romsdal. Åkneset er av NVE definert som ett av fire høyrisikoobjekt for store fjellskred i Norge. Åkerneset ligger i den østlige skråningen til fjellet Flosteinsnibba (1514 moh.), 15 km sør for Stranda og 55 km sørøst for Ålesund Åkerneset eller Åkneset är ett fjällmassiv i Møre og Romsdal fylke i västra Norge.. Fjället har sprickor som utvidgas successivt och det finns farhågor om att stora delar av berget ska rasa ned i fjorden nedanför och skapa en katastrofal tsunamiliknande flodvåg i fjordsystemet. Det skulle hota kända turistorter i Geirangerfjorden, med potentiellt höga dödssiffror Åknes (Åkerneset), Stranda kommune i Møre og Romsdal, 54 millioner kubikkmeter. I juli 1862 besøkte den da 34 år gamle dramatikeren og lyrikeren Henrik Ibsen Hellesylt på Sunnmøre. Hellesylt er av bygdene som kan bli rammet av en tsunami ved et ras fra Åkerneset Forskere tilknyttet Åknes/Tafjord-prosjektet gjennomførte demonstrasjonen. Det markerer at det nå er klart for å gjennomføre de modellforsøkene som skal gi mer kunnskap om konsekvensene når det ventede Åknes-raset løsner en eller annen gang i framtiden. Sintef-modell Modelle

Da fjellet knuste Tafjord - Magasinet - DagbladetSteinras i Geirangerfjorden - NRK Møre og Romsdal - Lokale

Hvis Åkerneset raser i fjorden, vil Geiranger bli rammet av langt flere bølger enn tidligere antatt. Det viser de første modelltestene for området Den velkjente, brunbarka husrekkja under hammaren helsar traust dei to eldre karane velkomne tilbake til barndomens rike. Varmen dirrar frå tømmerveggene, sola blinkar muntert frå alle vindaugo Innerst i Storfjorden i Stranda kommune i Møre og Romsdal ligger det ustabile fjellpartiet Åkerneset. Ifølge geologer er det et av de 300 ustabile fjellene i Norge som kommer til å rase ut Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut Ras i Norge er en kronologisk liste over ras i Norge med tap av menneskeliv. Før 1701. 1345: Gauldalsraset (sand og grus), Åkernesskredet, et mulig stort ras på Åkerneset i Stranda kommune; Nordnesfjellet, et fjell i Kåfjord som kan skape en enorm flodbølge

En video viser fjellmassene stupe ned i Geirangerfjorden på Sunnmøre. Rasområdet er ikke en del av Åkerneset, hvor det kan gå et større ras i fremtiden Når Åkerneset rasar ut vil fjorden reise seg nådelaust 100 meter opp og raser alt på sin veg mot havet. I Møre og Romsdal er det fleire fjell som trugar. Kven vert råka og korleis vert dei. Ustabilt fjellparti over Åkerneset ved Sunnylvsfjorden . Iht en rapport som NGI har laget for Åknes/Tafjord-prosjektet, så vil et ras på 35 mill kubikkmeter medføre bølger på over 100 meter ved Oaldsbygda. Etter 5 minutt vil bølger på 25-35 meter ramme Hellesylt,.

nummer 1 in benelux · snel naar de machine · 20 Jahren spezialisier

ÅKERNESET: Det rasfarlige partiet beveger seg 6-8 cm hvert år, og man kan ikke forutsi når raset vil skje. NVE-geolog Gustav Pless arbeider på den kunstige plattformen, som befinner seg midt. 23:12 Lesarinnlegg: «Hotellet og Åkernesremna» Faren for eit ras frå Åkerneset gjer forfattaren av innlegget skeptisk til å plassere eit nytt hotell i strandsonen på Hellesylt Sprekken ble oppdaget av folk på gårdene ved Åkerneset på slutten av 1950-tallet, men det var lenge stille om den - før lokalbefolkningen igjen begynte å rette søkelyset mot den på midten av 1980-tallet. Noen sensorer ble plassert opp i fjellet på 90-tallet. Men først i 2004 kom mer omfattende overvåkingsutstyr på plass Konsekvensane av eit ras frå Åkerneset vil vere katastrofale. Å forutsjå korleis fjellet oppfører seg, er umuleg. Det einaste mennesket kan gjere er å overvake det. 24 timar i døgnet

Mannen er et fjell over Lyngheim i Romsdalen, i Rauma kommune i Møre og Romsdal.Det har en høyde på 1 294 meter over havet. Mannen har en særegen tindenål.Formen kan minne om en enorm gås som sitter og skuer ut over dalen. Andre assosierer formen med bokstaven Z. Den kan sees fra dalføret Tidligere var det regnet med at 35 millioner kubikkmeter fjell i verste fall kunne rase ut samtidig fra Åkneset, også kalt Åkerneset. Både Hellesylt og Geiranger lenger inn i fjorden kan bli rammet av en eventuell flodbølge. De nye beregningene viser at hele 54 millioner kubikkmeter fjell kan rase ut Me-Åkerneset ligger i området som er på Verdensarv-listen, de vest-norske fjorder, både på grunn av sine enestående gologiske formasjoner og fordi området er representativt for den tradisjonelle jordbrukskulturen i fjordområdene. Fare for ras og utslettelse.

Vil ha statlig overvåkingssenter for fjellskred - Tu

Åkerneset - Wikipedi

 1. Skal varsle ras og flodbølger. Regjeringen bevilger 15 millioner til rasovervåking og rasvarsling. Det kommer blant annet Åkerneset i Stranda kommune til gode
 2. C. Hill, 2012 2010 Rasulykken i Loen i 1936 (blir sammen med rasulykken i Loen i 1905 omtalt som Lodalsulykkene) var en rasulykke 13. september 1936, ved 5-tiden om morgenen. 22 relasjoner
 3. Behovet for en robust varsling ved et eventuelt ras ved Åkerneset var sporen til UMS sin unike patenterte teknologi. Med sitt unike lokasjonsbaserte varslingssystem kan norske UMS redde liv verden over
 4. Profiteert u van ons grote aanbod en onze goedkope prijzen. Houtbewerkingsmachines, metaalbewerkingsmachines en mee
 5. Faren for ras og flodbølger i norske fjorder kan komme til å øke, men mye kan gjøres for å redusere skadene ved slike naturkatastrofer. Kronikk Dette er en kronikk. Disse er Åkerneset, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal, samt to partier langs Lyngen i Kåfjord, Troms
 6. istrerende direktør NGI og Carl B. Harbitz, teknisk ekspert, Norges Geotekniske Institutt, professor II Universitetet i Oslo
 7. Krever ras-kartlegging. Geolog Lars Blikra har kartlagt det som trolig er Norges farligste rasfjell. I hele år har Blikra kartlagt det rasfarlige fjellet Åkerneset i Stranda på Sunnmøre

Forbereder varsling av ras og flodbølger i Norge. Meningen er nå å installere et overvåkingsutstyr som registrerer endringer i den store fjellsprekken i Åkerneset, og samtidig utstyr som kan varsle befolkningen i bygdene rundt dersom bevegelsene endrer seg raskt Venta ras. Åkernesskredet - eit mogeleg stort ras på Åkerneset i Stranda kommune; Bakgrunnsstoff. Knut A. Nygård: Et skred av ras - Aftenposten; Alf Endre Magnussen og Flemming Trondsen: Tidligere ras i Norge - Aftenposten; Litteratur. Astor Furseth: Skredulykker i Norge Ras i Norge er en kronologisk liste over ras i Norge med tap av menneskeliv. Før 1701. 1345: Gauldalsraset (sand og grus), Gauldalen, rundt Åkernesskredet, et mulig stort ras på Åkerneset i Stranda kommune; Nordnesfjellet, et fjell i Kåfjord som kan skape en enorm flodbølge NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi

Bevegelsen kan være langsom, som ved jordsig og solifluksjon, eller rask som ved ras og stein-, fjell-, jord- eller leirskred. meander, en av en serie naturlig dannede, regelmessige buktninger i en elv som renner over et bredt og meget slakt hellende underlag av løsavleiringer Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi - Størrelse og konsekvenser er i realiteten svært små i forhold til mulig ras fra Åkneset, påpeker Reistad. Mannen kan komme opp i 120.000 m3, med behov for evakuering av 14 personer og 400 sauer. Raser Åkneset, kan dette raset bli rundt 500 ganger så stort - og utløse en tsunami som vil kunne slå 85 meter opp gjennom fjellsidene Åkerneset Martin Sundland fattet interessen for Åkerneset ved Stranda i Møre og Romsdal. Her vil et eventuelt ras skape en flodbølge som vil ramme flere av tettstedene rundt

Norges farligste fjell | Ras | Flodbølge | Tsunami - Vitenskap

Åkerneset - Store norske leksiko

Flere bygder i kommunen Tryggestad leder vil bli hardt rammet av et ras fra Åkerneset, deriblant Hellesylt og Geiranger. Ifølge ordføreren var det ikke filmen i seg selv han reagerte på, men hvor lett det var for regjeringen å finansiere «Bølgen», samtidig som kommunen i mange år kjempet for å få statlig finansiering til Åknes/Tafjord Beredskapssenter, som overvåker Åkerneset Åkerneset. I 2004 ble det etablert et prosjekt mellom Stranda og Nordal kommuner i Møre- og Romsdal, for å sikre overvåking av fjellmassivet Åkerneset innerst i Storfjorden, samt fjellblokker under Hegguraksla, 700 meter over Tafjorden Midtfjords kommer enda et ras men mye mindre enn de 2 forrige. Og rett under der var vi!! Lett skjelven etter opplevelsen måtte vi få i oss ny energi. Gikk 3 ras til etter vi kom over. Mens vi padler utover fjorden kom vi til å diskutere Åkerneset,. Ikke bare truer den med å legge turistmål som Geiranger, Hellesylt og Stranda øde. Nå blir den rasfarlige kjempe-steinblokken på Sunnmøre turistattraksjon i seg selv

Norges farligste fjell Ras Flodbølge Tsunami - Vitenska

Åkernesremna. Åkerneset (eller Åkneset) er et fjellmassiv under Flosteinnibba i Stranda kommune i Møre og Romsdal, innerst i Storfjorden, på vestsiden av Sunnylvsfjorden.Fjellområdet er ustabilt, og et skred der kan skape en flodbølge som vil ramme flere av tettstedene i området.Denne flodbølgen var også utgangspunktet for den norske katastrofefilmen Bølgen fra 2015 Dette er. Mandag var Adrian Ristø Krogsæter (21) var på tur med folkehøgskolen i Geiranger, da han og medelevene ble vitne til et stort steinras ved 15.50-tiden

Ingen vet når det vi skje, en bare regner med at det kommer til å skje. Forskere setter opp utstyr der de mener det er nødvendig for å sikre at de kan varsle så tidlig som mulig slik at folk kan komme seg i sikkerhet. Dersom det blir et ras ved Åkerneset vil massen i verste fall bli over 1.5*10 6 kubikkmeter. Her er e Invånarna kring Storfjorden i västra Norge lever under ett ständigt hot från ett av fjällen i området. En del av Åknesfjället kommer förr eller senare att rasa ner i fjorden och ge upphov. Men som vi har sett, er det ingen klar sammenheng mellom bevegelse og ras. For fjellet Mannens del kan en flytte de 11 innbyggerne og stenge jernbanen hver gang fjellet beveger seg. For Åkerneset vil det i praksis ikke være mulig å rope ulv mange ganger siden kostnadene ved en evakuering vil bli enorme 10 relasjoner: Åkerneset, Liste over ras i Norge, Liste over tapte palisadekirker, stolpekirker og stavkirker, Norske katastrofer og store ulykker, Storfjorden (Sunnmøre), Stranda, Stranda (Sløgstad) kirke, Tafjord-ulykka, 1731, 8. januar. Åkerneset. Frode Inge Helland Frode Inge Helland Åkerneset (eller Åkneset) er et fjellmassiv under Flosteinnibba i Stranda i Møre og Romsdal, innerst.

Haugen var på ekskursjon til Åkerneset, som en dag vil rase i Storfjorden i Romsdalen, (NVE) sentralt, og klasserommet er nye ras. I neste uke skal studentene se på rasene langs Norges farligste vei, E16 mellom Voss og Bergen, som stadig er stengt på grunn av ras I Tafjord i Møre og Romsdal, Norge, overvåkes et ustabilt fjellparti. Det har gått ras i området tidligere og sjansen for at nyeskred kan gå er til stede. Filmen viser en helikoptertur over. Åkneset (også kalt Åkerneset) er et fjellmassiv i Stranda kommune i Møre og Romsdal, på vestsiden av Sunnylvsfjorden. Det er sprekker i fjellet som utvider seg opptil 15 centimeter i året

Når katastrofen er et faktum - på film. Det har skjedd før, og det kommer til å skje igjen. Dette er utgangspunktet for «Bølgen», katastrofefilmen der en 80 meter høy flodbølge raserer Geiranger Jordskjelv, fjellskred og undersjøiske ras kan utløse tsunamier også i Norge. Gjennom historien er en rekke mennesker blitt drept av flodbølger her i landet - og det kan skje igjen Han vaks opp med foreldre, 12 sysken, tante, onkel og deira fem born på Yste Åkerneset, ein av tre gardar ved fjorden. På det meste var dei 20 menneske på det vesle bruket. — Vi hadde berre nokre jordlappar. Eg skjønar ikkje korleis vi greidde oss

Endelig blir rasutsatte partier i Tafjord overvåket, 69 år etter at en fjellblokk raste ut fra 750 meters høyde og ned i fjorden. To millioner kubikkmeter ur og fjell førte til at en flodbølge på opptil 62 meter feide over Tafjorden i 1934. -Selv om staten ikk Det var det rasutsatte fjellpartiet Åkerneset i Møre og Romsdal som fikk utviklerne på ideen om lokasjonsbasert varsling. Hvis det går et ras fra Åkerneset, kan det oppstå en voldsom bølge i fjorden under. Bølgen kan knuse både mennesker og bygninger. Dette var også tema i filmen «Bølgen» Her dannes monsterbølgen som vil herje i Geiranger. Når denne fjellsiden en gang raser i fjorden, blir de verste bølgehøydene 85 meter. Katastrofefilmen «Bølgen» forutser skrekkscenarioet Folket på Åkerneset har vore nøydt halde ut med litt av kvart. Opp til fleire gonger har det gått ras i nærleiken av garden, og ein av gongane vart garden tatt. - I 1714 gjekk det eit snøras som tok husa. Da sto dei på ein annan plass enn dei gjer i dag. Sannsynligvis sto dei lenger nede og inne, for der er det rester av nokon murar

Slik blir Åknes-raset - Tu

Det enorme ustabile fjellpartiet i Opstadhornet i Midsund skal få tilsvarende rasovervåking som fjellpartiet som er i bevegelse ved Åkerneset i Storfjorden på Sunnmøre Andre katastrofer som har skjedd opp gjennom årene er f.eks i Norangsdalen. I 1908 ble elva blokkert av et ras, og resultatet ble et nytt vann (Lyngstøylvatnet). Bebyggelsen ligger den dag i dag, altså under vann, og er en attraksjon blant dykkere. Vatnet er krystallklart og gir utrolige bilder Byggeforbud langs strandsonen i denne fjorden og sidefjordene ble innført på grunn av stor frykt for ras fra Åkerneset (Åkneset) i Stranda og Heggura i Tafjord som kan skape en flodbølge. Flodbølgen er beregnet å kunne bli opptil 80 meter høy Fjellmassivet Åkerneset i Møre og Romsdal er blant stedene der forskere har avdekket risiko for at fjellskred kan utløses Svært kraftig regnfall resulterte i en rekke større og mindre ras, med ødelagte veier, boliger og tap av menneskeliv som resultat

Tester ras i gigantmodell - NR

5 ras fra det 21. århundre. 5.1 2001-2010; 5.2 2011 - nåtid; 6 Pågående skred; 7 Se ogs. An unstable rock volume of more than 50 million m 3 has been detected in the Åkerneset rock slope in the narrow fjord, Storfjorden, Møre & Romsdal County, Western Norway. If large portions of the volume are released as a whole, the rockslide will generate a tsunami that may be devastating to several settlements and numerous visiting tourists along the fjord Ved fjellet Mannen i Rauma har de som bor i faresonen blitt evakuert en rekke ganger på grunn av overhengende fare for ras, og tilsvarende beredskap er på plass ved Åkerneset. Filmens premiss er at de som overvåker fjellet ikke forstår helt hva de driver med og at de er svært redde for å beordre evakuering, noe erfaringene ved Mannen tilsier ikke er tilfelle Eit eksempel på teknologi som skal redde menneskeliv er fjellmassivet Åkerneset. Om det skulle gå eit ras her vil turistbygdene Geiranger, Tafjord og Hellesylt bli ramma av ei massiv flodbølgje. Difor har dei plassert små sensorar i sprekkene som registrerer når fjellet rører seg

Hvordan mener statsråden at det skal kunne skapes arbeidsplasser langs Storfjorden i fremtiden når det for alle praktiske formål er byggestopp i området, og hva konkret vil statsråden gjøre på kort og lang sikt for å sørge for at folk fremdeles skal få seg jobber, at næringslivet skal kunne skape arbeidsplasser, at kulturlandskapet skal holdes ved like til glede for fastboende og. VURDERING AV RAS ÅKERNESET . NGI har gjort vurdering av sekundærvirkningene av et mulig ras ved Åkerneset/Tafjord, se vedlegg. Påvirkningene på lokaliteten er vurdert i selskapets generiske beredskapsplan. Planen hensyntar både fiskehelse, fiskevelferd og miljø Frykter katastrofale ras. Aftenposten. 17.06.2009. Forbereder seg på Aftenposten. 07.10.2015. Kronikk: Ingen vet med sikkerhet om Åkerneset er det farligste fjellet eller om vi har en annen.

- Åkerneset er den mest avanserte 3D-modellen vi noen gang har laget. Utfordring Hele ras-scenen skal ha utgjort 36 000 gigabyte med data,. Ørsta kommune ønskjer å skaffe seg opplysningar om konsekvensane av ei flodbølgje frå eit framtidig ras frå Åkerneset. Utan pengar på bordet, får ikkje Ørsta eit komma gratis, brummar Stranda-ordføraren Frank Sve som har skaffa seg monopol på slike livsviktige opplysningar for naboane

Det rasutsette Åkneset var barndomens paradis - Møre og

FLODBØLGE: Bygda Hellesylt på Sunnmøre (bildet) kan bli fullstendig ødelagt dersom Åkerneset raser ut.Raset beregnes å bli ti ganger større enn Tafjord-raset i 1934 da 41 mennesker omkom, og vil skape en enorm flodbølge som rammer flere bygder i området 70 meter hög tsunami hotar att krossa norskt samhälle En spricka gnager sig in i ett norskt fjäll. Förr eller senare kommer berget att ge efter och en 70 meter hög tsunami kommer att resa sig och rasa mot samhället Geiranger Skafjell-ulykka var et steinras som i 1731 tok 9 til 17 menneskeliv i Stranda på Sunnmøre.Skafjellet ligger rett over fjorden for bygda Stranda ved Storfjorden.Den gang het fjellet Rammerfjellet, og de lokale hadde over lengre tid observert en stor fjellsprekk som utvidet seg ca. 500 meter over fjorden 11 relasjoner: Åkerneset, Liste over ras i Norge, Mannen (fjell i Romsdal), Møre og Romsdal, Naturkatastrofe, Nesset, Norske katastrofer og store ulykker, Oppstadhornet, Tsunami, 1756, 22. februar. Åkerneset. Frode Inge Helland Frode Inge Helland Åkerneset (eller Åkneset) er et fjellmassiv under Flosteinnibba i Stranda i Møre og Romsdal, innerst i Storfjorden, på vestsiden av.

Fjellpartiet Åkerneset er farligere enn Mannen - NRK Norge

Jeg understreket at de som overvåker fjellet er overbevist om at de vil se tegn på et ras uker, måneder eller år i forveien, sier regissøren, som tidligere har laget skrekkfilmen «Fritt vilt. Rockfalls and the waves that they generate are a real and present hazard in Norway's fiord country. The leading candidate for the next rockfall disaster is A..

Me-Åkernes – WikipediaLivsfarlig fjellsprekk blir turistmål – VG

Skred - Wikipedi

 1. Når Nasjonal Fjellskredkonferanse går av stabelen i Tromsø 29.-31. august 2017 deltar NGI med ekspertise, innsikt og foredrag. NGI har de siste årene blant annet bistått NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) med kartlegging og farevurdering av fjellpartiene Åkerneset og Joasetbergi i Sogn og Fjordane, Opstadhornet i Møre og Romsdal, samt Nordnesfjellet ved Lyngenfjorden i Troms
 2. st venter det
 3. Energiselskap bruker ras i Mannen som kommersielt PR-stunt: - Usmakelig! RASUTSATT: Husene og gårdene nedenfor det 1.294 meter høye fjellet som risikerer å rase ut, er blitt evakuert en rekke ganger

Liste over ras i Norge - Wikipedi

I Sunnylvsfjorden, som Geirangerfjorden mynnar ut i, ligger ett berg som kallas Åkerneset. Det övervakas kontinuerligt av norska geologer, eftersom en del av bergsidan som går 40-60 meter in i fjället, kan rasa ned i fjorden Å drenere fjell for å unngå ras har vist seg effektivt i Canada. Liknande tiltak kan bli vurdert i det ustabile fjellet ved Åkerneset i Sunnylvsfjorden. Under samling på Hellesylt Boutique & Bar sist laurdag med fleire lokale og tilreisande politikarar til stades vart drenering av det ustabile.. Jordskjelv, fjellskred og undersjøiske ras kan utløse tsunamier også i Norge. Gjennom historien er en rekke mennesker blitt drept av flodbølger her i landet - og det kan skje igjen. - Det etableres nå blant annet et overvåkingssystem ved det ustabile fjellpartiet Åkerneset i Møre og Romsdal storfjorden naturfare ras fjellskred skred kåfjord oksfjellet geiranger åkerneset åknes tafjord flodbølgerisiko bølgen tsunamirisiko tsunami Flodbølge Kommentarer (0) Legg til kommenta

Når Åkerneset i Storfjorden rasar ut i sjøen, kan det føre til fatale følgjer også i Hjørundfjorden. Ei internasjonal forskargruppe har konkludert med at ei flodbølgje med fire meters høgde kan velte over Sæbø. Fredag var ordførar Hans-Olav Myklebust (biletet)på Sæbø for i første omgang å orientere Møre-Nytt om den nye situasjonen VURDERING AV RAS ÅK ERNESET NGI ha r gjort v urdering a v sekundærvirkningene av e t m ulig ras v ed Åkerneset/Tafj ord, se vedlegg. Påvirkningene på l okaliteten er v urdert i s elskapets g eneriske be redskapsplan. P lanen hensyntar bå de fiskehelse, fiskevelferd o g m iljø Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. 70 relasjoner: Abrasjon, Alberta, Australia, Åkerneset, Bangladesh, Bergart, Canada, Chile,. Harald T. Nesvik (FrP) [11:38:20]: Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til justisministeren: «Geologiske undersøkelser av Åkerneset i Stranda kommune viser at det nå er behov for kontinuerlig overvåkning, slik at en kan forhindre en større katastrofe dersom det skulle gå et ras

Spor etter voldsomme ras ligger langs fjellsiden. Tjelleskredet gikk et stykke unna Åkerneset i 1756. Da raste 15 millioner kubikkmeter fjell raste ut i fjorden,. Akerneset Ustabilt fjellmassiv i M˝re og Romsdal, et ras kan skape en odb˝lge. Introduksjon MEK1100. Tema for katastrofe lmer: B˝lgen og Skjelvet Introduksjon MEK1100. Ekstremb˝lger, vind og str˝m Introduksjon MEK1100. Fornybar energi Introduksjon MEK1100. Fluidmekanikk, str˝mningsteknik Filmen spilles inn der handlingen foregår, ved Åkerneset i Storfjorden. Basert på en hendelse som fort kan bli realitet i fremtiden. Om et tenkt ras. Hva skjer når bølgen kommer og menneskene ved fjorden blir satt på prøve? Joner spiller en geolog som bor der med familien Måndag 5. september går med til diskusjonsøving for aktørar med beredskapsansvar ved eit fjellskred frå Åkerneset. Målet er å få brukt og teste ut planverket og samhandling mellom alle som har beredskapsansvar knytt til fjellskred og flodbølgjer i Møre og Romsdal. flaumen på Vestlandet i 2014 og ras i Kåfjord i Troms i 2015 v Samandrag Gjørva, I. B. (2017) Risiko, risikokommunikasjon og beredskap - ein studie av trusselen frå Åkerneset og kva påverknaden dette har på Geiranger.Masteroppgåve for lektorutdanninga i geografi. Trondheim: Institutt for Geografi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Steinras i Geirangerfjorden - NRK Møre og Romsdal - Lokale

Ytste Åkerneset har vore i familien til Nils Roger Matvik sidan 1918. - Det var vel bestefaren min og bestemora mi som kjøpte garden. Eg trur dei betalte 2500 kr, og det var ganske mykje pengar på den tida Sjølv om undersjøiske ras er sjeldne i Noreg, er ikkje Storeggaraset det einaste. I alt 14 undersjøiske skred er registrert sidan 1849. - Mellom anna lever folk i Geiranger i dag med vissa om at dersom Åkerneset rasar ut, kan ei flodbølgje skylje heimane deira vekk Skafjell-ulukka var eit steinras (fjellskred) som i 1731 tok 17 menneskeliv i Stranda kommune på Sunnmøre.. Ulukka skjedde den 8. januar 1731 då omkring 6 millionar kubikkmeter stein frå Rammerfjellet rasa rett i fjorden. Ei 30 m høg flodbølgje slo få minutt etter inn over tettstaden Stranda (Sløgstad) på motsett side av fjorden. Der raserte bølgja fleire sjøbuer, garder, eit tital. ÅTB poengterer at det ikkje er nokon endringar i bevegelsane i fjella og at geologane vil kunne varsle i god tid før eit eventuelt ras vert utløyst. Dei oppmodar også til å informere borna om testen av varslingssystema på førehand. Testen vil verte gjennomført torsdag 2. mai mellom klokka 15:00 og 15:30

Sunnylvsfjorden - Wikipedia
 • Epidemi.
 • Uni paderborn wiwi vorlesungsverzeichnis.
 • Nsb app problemer.
 • Diplodocus lebensraum.
 • Nevn noen punkter i fellesoverenskomsten for byggfag.
 • Seal team season 2.
 • Paw patrol sengetøy.
 • Bergisel schanze innsbruck.
 • Ufc subscription.
 • Gerhart hauptmann schule schwerin.
 • Wohnung viersen kaufen.
 • Planere hage.
 • Bokstavkarakter til tall.
 • Julian de meriche hijos.
 • Het is vur niks geldrop.
 • Boka artister privat.
 • Camping hérault bord de mer avec piscine.
 • P piller ålder.
 • Plexiglass på mål.
 • American dream short summary.
 • Universal fjernkontroll canal digital.
 • Sovecoach.
 • Nahco3 ph.
 • Noen som har prøvd fettfjerning uten kirurgi.
 • Betreuung behinderter menschen jobs.
 • Loretto klinik tübingen stellenangebote.
 • Rubiks kube rekord.
 • Heidelberg felsenmeer.
 • Sommerfuggel i vinterland chords.
 • Orkide i glassvase vanning.
 • Bezigheden 50 plussers.
 • John deere gator 825i gebraucht.
 • Føflekk på øyelokket.
 • Tung tids tale halldis.
 • Øl uten kullsyre.
 • Starlet dugard phillip craig garrido.
 • Sunnmøre tingrett.
 • Radioresepsjonen en dogumentar.
 • Why is norway so boring.
 • Canvas free trial.
 • Isis youtube deutsch.