Home

Alkohol statistikk norge

Alkohol. Temaside med statistikk, fakta, artikler og nyheter om alkohol. Read in English Kontakt Få siste nytt. Alkohol i Norge rapport Fra Folkehelserapporten. Fra NCD-rapport. Mer om alkohol. Nyheter og forskningsfunn. Økende cannabisbruk blant ungdom. 27.10.2020. Spørreundersøkelse om alkoholbruk under koronapandemien. 20. Den samlede omsetningen målt i ren alkohol var 126 000 liter i 3. kvartal i år, 1,9 prosent mindre enn samme periode i fjor. De ni første månedene i år ble det registret omsatt 18,4 millioner liter ren alkohol. Det er en nedgang på 276 000 liter, eller 1,5 prosent, sammenlignet med samme periode i 2013 Alkohol og andre rusmidler. Siden tidlig på 1990-tallet har alkoholforbruket i Norge økt med cirka 40 %, og mest blant kvinner og eldre. Menn drikker dobbelt så mye som kvinner, med unntak av vin som utgjør 60% av alkoholbruket hos kvinner Norge har ifølge studien en høy andel kvinner og menn som drikker alkohol. Men dette sier bare noe om hvor mange som skal ha drukket alkohol i løpet av det siste året. I Norge drikker vi mindre per person enn snittet i EU. I 74 land konsumeres det mer alkohol enn i Norge per person som drikker, viser samme Lancet-studie

Alkohol - FH

Rusmidler i Norge; statistikk og informasjon «Rusmidler i Norge» utgis årlig av SIRUS - Statens Institutt for Rusmiddelforskning. Rapporten tar for seg aktuelle Du kan lese statistikk om bruk og skader av alkohol og andre rusmidler i Folehelserapporten 2014 her.. Til tross for sterk fokus på narkotiske stoffer, forblir alkohol det største rusproblemet i Norge. I følge undersøkelser drikker cirka 10 prosent av voksne i Norge på en måte som medfører stor risiko for helseskade og avhengighet (alkoholisme). Hver tiende nordmann er en storforbruker av alkohol Danmarks statistik, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, Statistics Iceland, Folkhälsomyndigheten i Sverige og Folkehelseinstituttet. Figur 6. Registrert forbruk av alkoholhaldige drikkar i liter rein alkohol per innbyggjar i aldersgruppa 15 år og eldre i utvalde europeiske land, 2013. Kjelde: WHO. Alkoholbruk blant europeisk ungdo Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Røyk, alkohol og andre rusmidler - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Mens alkoholforbruket går ned i flere europeiske land, øker det i Norge. I gjennomsnitt får hver voksne nordmann i seg nærmere åtte liter ren alkohol i året Dette er snittet av alle innbyggere, også de som ikke drikker alkohol. Ser man bare på dem som drikker, endres rekkefølgen i Norden: Finland (18,1), Sverige (13.3), Danmark (12,9), Island (10,4) og Norge (9,0). Les også: Pille mot alkoholsug godkjent for bruk i Norge. Under halvparten drikker alkohol Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Å drikke alkohol er likevel forbundet med helseskader, både i forbindelse med enkeltepisoder og ved høyt forbruk over tid. Graden En overvekt av voldstilfellene i Norge er alkoholrelatert Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Norge. Se SSB sine sider for Norges offisielle statistikk på trafikkulykker. Kontaktpersoner i Statens vegvesen: Fylker: Oslo, Viken, Innlandet: Hamdija Pasic; Vestfold og Telemark, Agder: Laila Felix; Rogaland, Vestland: Hans Olav Hellesø SVAR: Hei Debutalderen for bruk av alkohol i Norge er rundt 15 år, og det gjelder også Oslo og Akershus. I raporten om Rusmidler i Norge 2016 kan du lese mer om temaet. Hilsen RUStelefonen 0858..

Video: Alkohol og andre rusmidler - Statistikk for Nordland

Ifølge Storbritannias tidligere statsminister Benjamin Disraeli finnes det tre typer løgn: Løgn, forbannet løgn og statistikk. Statistikken viser at det nå drikkes mindre alkohol i Norge enn tidligere. Forklaringen på dette er blant annet at avgiftene har økt Statistikk og historikk om røyking, snus og e-sigaretter Helsetilstanden i Norge (fhi.no) presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge, og har også et kapittel om røyking og snusbruk. I Medisinsk fødselsregisters statistikkbank er det mulig å lage egne tabeller og figurer (fhi.no) Forbudstiden er blitt betegnelsen på tidsperioder der enkelte nasjoner innførte forbud mot omsetning av alkoholholdige drikkevarer. De fleste slike forbud ble innført i perioden fra omkring 1915 og fem år framover. I Norge varte brennevinsforbudet fra 1916 til 1927

Hvor mange ungdommer i Norge mellom 15-20 år drikker alkohol? Dette er til en skol... 16.06.2008 2008 Fakta Er det normalt at ungdommer under 18år drikker alkohol? 12.06.2017 2017 Alkohol Aldersgrense på alkoholkonsumering blir pålagt av myndighetene for å forhindre at barn og unge får tak i alkoholholdige drikkevarer.I de fleste land er alderen satt til 16 eller 18 år, men det finnes unntak. I noen land er alkoholholdige drikkevarer ulovlig grunnet religiøse lover eller andre forhold VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Tall Folkehelseinstituttet og UP har innhentet, viser at det gjennomføres 140.000 kjøreturer i rus i Norge. Hver dag! Det bør være tankevekkende. Ruskjøring omfatter rus fra alkohol,. Statistikk. Her finner du relevant statistikk relatert til trafikksikkerhet. Ved spørsmål og behov for underlagsmateriale Ulykkesutviklingen i ulike trafikantgrupper. Ulykkesutviklingen i Norge. Internasjonal statistikk - Norge best i verden i trafikksikkerhet. Sesongvariasjon i antall hardt skadde og omkomne på norske veier.

Norge har i flere år arbeidet med fokusert på å forebygge bruk av både alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler i trafikken. Norge regnes som et foregangsland på dette feltet. De som anholdes for mistanke om påvirket kjøring, er trolig toppen av et isfjell. Derfor har det blitt utført flere veikantstudier Alkohol har høyest konsentrasjon i brennevin, mens vin og øl inneholder noe lavere konsentrasjoner. Alkoholforbruket i Norge øker og er i dag cirka 40 prosent høyere enn tidlig på 1990-talet 2 . I gjennomsnitt drikker nordmenn i alderen 15 år og eldre nesten 7 liter ren alkohol per år Alkohol i Norge beskriver nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer. Et sentralt poeng i denne rapporten er at alkoholforbruket i befolkningen er svært skjevfordelt Alkohol. Norge har en særegen historie når det gjelder alkoholvaner og alkoholpolitikk. Knapt noe annet land har hatt en så kontroversiell og restriktiv alkoholpolitikk, og knapt noe annet folk i den vestlige kulturkretsen har drukket så lite per innbygger (Schrumpf 2003) Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen i Norge, etterfulgt av angst, schizofreni og bipolar lidelse. Til tross for at 1 av 10 nordmenn har depresjon til enhver tid, så er temaet fortsatt ganske tabubelagt. Ved å spre kunnskap om statistikk knyttet til depresjon kan vi oppmuntre flere til å søke profesjonell hjelp

Statistikk og prognoser Her finn du ulike statistikkar og prognosar knytt til Kystverket sitt virke og ansvarsområde. Nyhetsliste Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet Personer i Norge med flyktningbakgrunn. Per 1. januar 2020 var det 238.281 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,4 prosent av Norges befolkning og 30,1 prosent av alle innvandrere i Norge. Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos Statistisk sentralbyrå

Norge er på andreplass i en studie om alkoholkonsum, men

 1. Redningsselskapets drukningsstatistikk. Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak
 2. Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft. Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft
 3. Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt

Norsk alkoholpolitikk - regjeringen

 1. I september ble det solgt 11.133 boliger i Norge, noe som er 16,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 77.390 boliger i Norge, noe som er 5 prosent flere enn på samme tid i 2019. I september ble det lagt ut 10.745 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme måned i 2019
 2. Statistikk på kroppspress i Norge: Cirka 80% av kvinner er ikke fornøyd med sitt utseende. Cirka 33% av menn er ikke fornøyd med sitt utseende. 52% føler at media presser dem til å endre på sin kropp. Cirka 50% av alle nordmenn er misfornøyd med sin kroppsvekt. 70% av normalvektige kvinner har et ønske om å gå ned i vekt
 3. st en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Dette tilsvarer 8,3 prosent av alle barn under 18 år. Samtidig finnes det mange som har opplevd at det var ubehagelig at foreldrene drakk mye alkohol, selv uten at foreldrene rent objektivt oppfylle kriteriene for å ha et diagnostiserbart alkoholmisbruk
 4. Fakta og statistikk om synshemninger. Noen nøyaktig statistikk over antall mennesker i Norge og resten av verden som har et synsproblem, finnes ikke. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort beregninger, og en del av disse legges til grunn for tallene vi benytter i Norge
 5. Statistikk og kartlegging Debios statistikk bygger på de registreringer vi gjør i forbindelse med sertifisering av økologisk produksjon gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer primærprodusenter, landbruksareal, virksomheter innen foredling, import og omsetning og sertifiserte varer
 6. Her finner du statistikk, forsknings- og utviklingsrapporter og årsrapporter om migrasjon og innvandring til Norge

Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon som samarbeider med næringa om å fremme varig, bærekraftig matproduksjon basert på økologiprinsippene. Vi driver prosjektarbeid og informasjonsarbeid og forholder oss til dokumenterbare fakta Antall selvmord per 100.000 innbyggere I Danmark må man være over 16 år for å kunne kjøpe alkohol opp til 16,5 alkoholprosent. Her er aldersgrensen 18 år for drikker med 16,5 prosent alkohol eller høyere. Man må være 18 år eller eldre for å få servert alkohol på restauranter, barer eller lignende. I noen land er også aldergrensene strengere enn i Norge Koronaviruset. Følg med på rådene og bestemmelsene som gis av regjeringen og nasjonale myndigheter.Se også spørsmål og svar fra Tolletaten.Det er Politiet som håndhever persontrafikken og karantenereglene. For informasjon om innreise og utreise av Norge se gjeldende føringer fra Regjeringen og Politiet

Statistikk over elbilbestanden. Se oversikt over antall elbiler og ladbare hybrider i Norge, antall elbiler og elbilandel per fylke, topp ti elbiler i Norge og drivlinjefordelingen blant personbiler i Norge Tobakk er fellesbetegnelse for en rekke produkter fremstilt av tobakksplanter. Produktene kan røykes, tygges, suges eller sniffes som nytelsesmiddel. I Norge utgjør sigaretter og snus det meste av tobakkssalget. Salg av tobakksprodukter i Norge (2016) Produkt Mengde i tonn Sigaretter 1487 Rulle-/pipetobakk 489 Sigarer/sigarillos 12 Snus 1294 Skrå 8 Man skiller mellom observerte statistiske fordelinger (frekvens- eller hyppighetsfordelinger) og teoretiske fordelinger (sannsynlighetsfordelinger). I et statistisk materiale der det for hvert individ (hver observert enhet) er observert ett eller flere kjennetegn, som alder, inntekt eller lignende, kan man for eksempel finne fordelingen av individene etter alder

Drinking During Pregnancy: Could Consuming Wine While

Rusmidler og tobakk - Bufdi

Hiv i Norge Folkehelseinstituttet overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. De presenterer hvert år en rapport om hiv-situasjonen i Norge, blant annet kan du se en oversikt over antall hivtilfeller i Norge.Pr Her er Norge på tredje plass blant de 36 landene, rett etter Danmark og Finland. Norge er også helt i toppen når det gjelder positive forventninger til bruk av alkohol. Dette stemmer godt med det mønsteret av fyllekuler i helgene og totalt avhold i ukedagene som er tydelig for de fleste som observerer ungdomskultur på nært hold Statistikk. Utstedelse av lån. Veksler og obligasjoner legges ut ved auksjon på datoer som fremgår av auksjonskalenderen. Auksjonen avsluttes kl 11.00 og resultatet kunngjøres kl 11.05. Resultater fra utleggelser. Omsetning av veksler og obligasjoner

Levealder - FHI

Statistikk anlegg, klubber og lag, aktivitet, spillere, 10 største klubbene i Norge. Denne oversikten baserer seg på antall lag en klubb har meldt på i ulike turneringer. Tallene er et nåbilde, det vil altså være justeringer på tallene i løpet av en sesong Statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring i Norge. PIAAC er den største undersøkelsen om voksnes ferdigheter noensinne, og gjennomføres i regi av OECD Fekjær påpeker at det finnes statistikk på omsetning / salg av alkohol i Norge helt fra 1851. Omsetningen har svingt sterkt opp og ned. Svingningene har ikke utviklet seg tilfeldig, men er et uttrykk for summen av hovedsakelig tre forhold: Befolkningens holdninger til alkohol, alkoholpolitikken, og kjøpeevnen i befolkningen Rusmidler i Norge 2012 Statistikk Rapporten inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol , tobakk og avhengighetsskapende legemidler, samt en rekke andre forhold knyttet til rus. Rapporten inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol , tobakk o

I sommer satte vi inn støtet på å få lansert produktkategorien i Norge, sier Jan Tore Borgersen i ølimportørbedriften CASK. Såkalt hard seltzer, som er sukkerfri, smakstilsatt mineralvann med alkohol, har oppnådd stor suksess i det nordamerikanske markedet gjennom blant andre markedslederen White Claw Statistikk fra Krisesentrene. Fra 1992 til 2018 har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesenter. Årlig har krisesentre i Norge om lag 20.000 henvendelser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) innhenter årlig krisesenterstatistikk. Krisesentersekretariatet sitter i arbeidsgruppen for statistikken

Nordmenn og alkohol - Store forskjeller i Europa

› Statistikk › Statistikk, uspesifisert, høyere nivå (753299) › Matematikk og statistikk, andre › Bachelor, matematikk og statistikk, treårig (653902) › Matematikk og statistikk, andre › Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (653999 Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. På ungdata.no kan du enkelt finne resultater fra din kommune

Rusmidler, doping og avhengighet - FHI

Alkohol - helsenorge

Statistikk! Statistikk. Regnskap Norge gjennomfører et omfattende innsikts- og analysearbeid for å følge utviklingen i regnskapsbransjen på en god måte. I tillegg skal det gi oss forståelse for medlemmenes ønsker og behov, og hvordan vi best kan imøtekomme disse Statistikk barnehage. I Norge går ni av ti barn mellom ett og fem år i barnehage. Her finner du tall om barna, barnehagene og de som jobber der. Vi samler inn tallene i desember og publiserer dem i februar hvert år Finans Norge Statistikk Skadeforsikring Kvartalsvis statistikk Skadestatistikk. Oppdatert: 26. mai 2020 Skadestatistikk Skadestatistikk for landbasert forsikring utenom naturskader. Skadestatistikk - årlig utvikling over tid Skadestatistikk 1997 - 2019; Skadestatistikk 2020. Andelen som blir brukt på alkohol har økt fra 16 til 18,2 prosent, og andelen som brukes på brus har blitt doblet, Jeg skjønner godt at folk synes det er dyrt i Norge For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Norge som helhet relativt til normalen. Temperatur. Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere

Alkohol- og tobakkskvote - Tolletate

Arbeidstilsynet fører statistikk over arbeidsskadedødsfall som inntreffer innen Arbeidstilsynets forvaltningsområde og er begrenset til det landbaserte arbeidslivet i Norge. Arbeidsskader som finner sted offshore, til havs, eller i forbindelse med luftfart inngår ikke i Arbeidstilsynets register Klima i Norge og verden. Klimasidene er fjernet fra Yr. Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter. Her kan du lese mer om pågående endringer. Nyheter fra Yr. Svalbard er Norges Sahara - nå er det sandstorm i Longyearbyen Les meir. Kraftig vindkast og høy vannstan Statistikk og analyser om barnehager og grunnopplæringen i Norge. Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn Statistikk kan være vanskelig, og dette kan synes som et paradoks: Antall dødsfall på grunn av kreftsykdommer har de siste årene ligget ganske stabilt på rundt 10.800. Antall per 100.000 personer har gått litt ned fordi det totale folketallet i Norge øker Eiendom Norge presenterte i dag en ny kvartalsvis uteleieboligprisstatistikk som viser utviklingen i leieprisene i de store byene i Norge, henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes fra 2012 til i dag. (Figur Eiendom Norge) For utleiepriser på ulike boliger ulike steder i Norge, ser statistikk fra Utleiemegleren her

Alkohol - Helsedirektorate

Statistikk fra før sesongen 2016/2017: Vi jobber med å få overført all historisk statistikk, men inntil videre finner dere fortsatt dette på våre gamle nettsider. Klikk her for å gå til tidligere sesongers Statistikk På denne siden vil vi legge ut informasjon om eierskifter, kjøretøybestand og annen informasjon fra kjøretøyregisteret om utvikling for kjøretøybestanden i Norge. Som første del av dette, vil vi nå i Koronasituasjonen, daglig oppdatere informasjon om eierskifter. Disse daglige rapporteringene opphører nå etter mai, og nye rapporter vil ikke publiseres fra og med juni Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt. Søk. EN. Hav og nordområde. Vårt arbeid i nordområdene Vårt arbeid i havområdene Vêr og klima. Månedens vær vs. normalen Ekstremværvarsel og andre farevarsel.

Statistikk for barnebortføringar 2005-2019 Dato: 19.02.2020 | Barnebortføring I 2019 er 75 barn (47 saker) registrert bortført frå Noreg til utlandet, og 11 barn (11 saker) registrert bortført frå utlandet til Noreg Statistikk Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, ø Det er avgift på all alkoholholdig drikke over 0,7 volumprosent alkohol, som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgifter på drikkevareemballasje. Sats for 2020. Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 volumprosent : 7,84 kr per volumprosent og liter Statistikk 2019 i tall 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver 439 pasienter fikk livreddende hjelp 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde) 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre) 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969 448 på venteliste for [ DSB fører statistikk over branner, ulykker og andre uønskede hendelser på samfunnssikkerhetsområdet. Vi har også noe statistikk om tilstanden på samfunnssikkerhetsarbeidet til våre målgrupper

Rus bak hver fjerde dødsulykke i trafikken - NRK Norge

Statistikk Statistikk for meieriprodukter fra 2007. Tall og fakta Hvor mye melk drikker vi og hvor mye ost spiser vi? Vi i Opplysningskontoret for Meieriprodukter samler inn markedstall fra alle aktørene på markedet i tillegg til informasjon om importerte produkter, og du vil. Dagleg oppdatert statistikk for lån, tilskot og bustøtte frå Husbanken. Historisk statistikk. Årsrapporta Statistikk. Forleggerforeningen utarbeider månedlig salgsstatistikk, årlig norsk bransjestatistikk, Forleggerforeningen utarbeider årlig en bransjestatistikk over bokmarkedet i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet Tall og data (statistikk) Formålet med innhentingen er å få et overordnet bilde av situasjonen i arkivsektoren i Norge, og å måle endringer over tid. Oversikten benyttes i flere tilfeller av Riksarkivaren, eksempelvis i tilsyns- og veiledningsarbeidet og i rollen som utviklingsaktør Registreringsstatistikken viser de 20 mest solgte bilmerkene og bilmodellene hittil i år og i fjor. Du kan selv sette opp filter for det du er interessert i - om det er årets tall, fjorårstall, spesifikk måned eller om du ønsker å se personbiler, varebiler, lastebiler eller busser

rusmidler i Norge- statistikk- SIRUS - RUStelefone

Velkommen til Alt om fotball, Norges beste nettside for fotballstatisikk. Her finner du resultater og tabeller fra over 175 norske og internasjonale turneringer. Fra de viktigste ligaene tilbyr vi kampfakta, toppscorerlister, assists, kort og en rekke andre statistikker. For Tippeligaen og Premier League gir vi deg også video fra alle kampene, spillerbørs og rundens lag Tall, statistikk og forskning fra Norge om lhbtiq-personer knyttet til asyl og innvandring, nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn. Fritid og deltakelse Det er liten forskjell mellom lesbiske, homofile og bifile og heterofile når det gjelder deltakelse og fritidsaktiviteter

Alkoholisme, problemet - NHI

I den europeiske skoleundersøkelsen Espad ligger Norge på bunnen når det gjelder cannabisbruk blant 15-16-åringer: 7 prosent har prøvd noen gang, og 2 prosent bruker regelmessig. Gjennomsnittet i Europa er 17 og 7 prosent. Ungdom i Norge bruker også mindre rusmidler enn gjennomsnittet i Europa. Det gjelder både alkohol og cannabis Statistikk og indikatorer for forskningssystemet presenteres i Indikatorrapporten. Den inneholder blant annet kjønnsfordelingen blant doktorander, i toppstillinger og blant forskerpersonalet i Norge. Les tidligere rapporter, fra 2015 til 2019, hos Forskningsrådet Pinterest er det sosiale mediet i Norge der det er størst forskjell mellom kvinner og menn. 73 % av Pinterest-brukerne i Norge er kvinner. Kanalen er mest populær blant kvinner mellom 18 - 29 år. Hvor mange bruker YouTube? Det er drøyt 1,8 millioner nordmenn som har en profil på YouTube. Dette er det sammme som forrige måling Statistikk og analyse Statistikk om innvandring i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet. Vedtak om beskyttelse (asyl) 2010-2019. Tabellen viser hvor mange personer som fikk beskyttelse (asyl) i perioden 2009-2018, og grunnen til at asyl ble gitt

Resultater kan legges inn elektronisk HER. Vi ønsker helst resultatene i excel-mal slik at de kan brukes direkte i vår elektroniske statistikk evt. i det som kalles alternativt format. Ikke legg inn resultatene enkeltvis. Har du spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss resultater@friidrett.no. Resultater fra utlandet blir oppdatert så raskt systemet er på plass Mattilsynet fører årlig statistikk over omsetningen av plantevernmidler på grunnlag av innrapporteringer fra importører og norske produsenter av plantevernmid Alkohol er det rusmiddelet som har desidert størst utbredelse både i Norge og internasjonalt. Alkohol er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som ligner hverandre. Etanol. Det rusgivende stoffet som finnes i øl, vin og brennevin heter etanol Usunn livsstil tar flest liv i Norge. Dette viser den norske sykdomsbyrderapporten som Folkehelseinstituttet nylig publiserte. - 46 prosent av alle dødsfall før fylte 70 år i Norge kan forklares av atferdsfaktorer som usunt kosthold, overvekt, tobakk, lav fysisk aktivitet, og alkohol- og narkotikabruk, uttaler Stein Emil Vollset, leder ved Folkehelseinstituttets Senter for sykdomsbyrde, og. Statistikk for eiendomsmeglingsområdet Statistikk for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere På grunnlag av forvaltningsselskapenes og AIF-forvalternes rapportering i halvårsoppgavene og kvartalsoppgavene for verdipapirfond (KRT-1009-1, KRT-1009-2 og KRT-1011U) utarbeider Finanstilsynet aggregert statistikk over slike foretaks virksomhet DEBATT Ungdom og alkohol: Forvirret statistikk om ungdommers alkoholbruk Actis har målt ungdommers alkoholbruk, men både de selv og diverse medier overdrev tallene kraftig

 • Orakeltjenesten ntnu jobb.
 • Dansk musikk.
 • Richtig atmen rennrad.
 • Sette opp stillas.
 • Bikepark val di fassa.
 • Ole ertvaag.
 • J ord.
 • Riesenkraken größe.
 • Webcam zell am ziller ort.
 • San francisco weather winter.
 • Pergo vinyl click.
 • Fryse yoghurt til is.
 • Søsken med diabetes type 1.
 • Scarface wandbild.
 • Lindwurm hannover.
 • Bilder grab lady diana.
 • Alfabetet med bilder.
 • Tynsetingen. no.
 • Egget fester seg i livmoren.
 • Skoda kodiaq sportline svart.
 • Australian cattle dog züchter niedersachsen.
 • Radioresepsjonen en dogumentar.
 • Horoskop schütze november.
 • Falcon komfyr pris.
 • Vepsestikk hund.
 • Kanin pris.
 • Pytagoras.
 • Pk subban jordan subban.
 • Mr olympia 2017 classic physique.
 • Mår avføring.
 • Kita zwergenland strausberg.
 • Calavera skull.
 • Nefertiti historie.
 • Kyllingfilet i ovn med pesto.
 • Bombe oslo 2017.
 • Hundeurlaub.
 • Kjøleskap i kald garasje.
 • Ratko mladić darko mladic.
 • Bryllupsbilder tromsø.
 • Male kjøkkenvegg.
 • Hoe moet je flirten met een vrouw.