Home

Hjemmeeksamen eksempel

En hjemmeeksamen er en eksamensoppgave der du uten overvåkning skal besvare en faglig oppgave utfra aktuell faglitteratur og pensum. Asbjørnsen og Maasø anbefaler her for eksempel å skrive alt du kommer på om emnet på fem minutter OsloMet - storbyuniversitetet - Hjemmeeksamen blir også kalt skriftlig eksamen uten tilsyn. Dette inkluderer også fordypningsoppgaver og mappeinnleveringer Tidligere eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser MEVIT1300 Her finner du tidligere eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser. Vi har lagt ut noen av de beste besvarelsene (vurdert til A eller B) som kan gi deg et pekepinn på hvordan en god besvarelse kan se ut.Husk imidlertidig at det er forskjellige måter å besvare oppgaver på Hjemmeeksamen SOS-1003 4 avhengige av å velge den billigste maten. Disse ønsker nok annerledes, men har ikke ressursene til det, og blir da påvirket negativt uten å ha ønsket det, de kan ikke klandres for det valget de må gjøre

SPED4010/Hjemmeeksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode høst 2014 Onsdag 19.november kl 11.00- onsdag 26.november kl 11.00 Svar på begge oppgaver (oppgave 1a og b og oppgave 2): Oppgave 1 a) Vitenskapelig resonnering: Gjør rede for de vanligste formene for vitenskapeli Hjemmeeksamen. Last ned obligatorisk forside for hjemmeeksamen i Word-format; Masteroppgave. Last ned obligatorisk forside til masteroppgave i Word-format; Oppgavemaler. Dette er en mal utarbeidet av VID som kan brukes for skriving og innlevering av bachelor-, fordypnings- og masteroppgaver Slik lykkes du med hjemmeeksamen Har du aldri hatt hjemmeeksamen tidligere, og lurer på hva som skal til for å få en god karakter? Da burde du lese ekspertens råd her. Dette er eksamensvaktene ved OsloMet Tre av eksamensvaktene ved OsloMet forteller om hvordan det er å være eksamensvakt, gangene de har tatt studenter i juks, og deler sine beste tips til studenter som skal ha eksamen Tidligere eksamensoppgaver og besvarelser som er sensurert til A eller B, blir lagt ut med lenke fra emnesidene i studieplanene. I utgangspunktet er det kun oppgavetekster og besvarelser fra skriftlig skoleeksamen som publiseres

Det har blitt laget eksempelprøver som viser hvordan prøvene kan bli utformet. Eksempeloppgavene er både på bokmål og på nynorsk Hvordan forberede deg på hjemmeeksamen vs. skoleeksamen. Ha kildene klare! o Du har ofte oversikt over kildene du trenger i form av en pensumliste. Legg disse inn i Word med riktig formatering. o Har du lengre eksamenstid, vil du ofte få bruk for flere kilder enn pensumlisten. Magma og Harvard Business Review er eksempler på gode kilder Hjemmeeksamen og oppgaver leveres som hovedregel i Inspera. Så snart prøven er klargjort og du er tildelt kandidatnummer, vil din eksamen være synlig i Inspera under 'Mine prøver'. Ditt kandidatnummer for den aktuelle eksamen, samt tidspunkt for oppstart og innlevering, finner du i Studentweb under menypunktet 'Aktive emner'

Har kommet over noen eksempler på eksamensoppgaver i samfunnsfag og skal selv opp som privatist om tre dager. Skulle ønske jeg fant disse tidligere - håper inderlig noen har nytte av dem. INDIVID OG SAMFUNN a. Hva er typisk norsk i Norge i dag? b. I hvilken grad er det riktig å si at forskjellene.. En hjemmeeksamen er en oppgavetekst som skal besvares innenfor en bestemt tid og med et angitt omfang, Dette er alltid presisert. På Mus 1500 skal en hjemmeoppgave være på mellom 8 og 10 sider og man har tre virkedager til disposisjon. Alle oppgaver skal ha standard margsetting, linjeavstand på 1,5 og skriftstørrelse på 12 punkt Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen kjennetegnes ved at det er fastsatt og avgrenset tid for utlevering av eksamensoppgave og innlevering av besvarelse.Den går gjerne over noen dager, for eksempel kan en få utlevert eksamensoppgaven mandag klokken 09:00 med frist for innlevering fredag klokken 14:00 Hjemmeeksamen benytter seg oftest av oppgavetypen filopplasting. Det innebærer at du skriver besvarelsen i det programmet du selv foretrekker, og laster opp den endelige filen med besvarelsen i eksamensløsningen. Hvis ikke annen informasjon er gitt så skal besvarelsen levers som et PDF dokument

Hjemmeeksamen kan for eksempel være med allerede bestemte gruppesammensetninger, være ikke-anonym eller måtte leveres til en bestemt tid. Ta i så fall kontakt med eksamensteamet for å avklare dette. Skoleeksamen. Eksamenssystemet ved skoleeksamen er Inspera 1. Digital hjemmeeksamen med bruk av teksteditor i Inspera. Dette er i hovedsak skriftlig skoleeksamen som er omgjort til digital hjemmeeksamen. Korte eksamener som foregår i løpet av én arbeidsdag. Skriver direkte i Inspera ved bruk av teksteditor (kombinert med filopplasting). Les mer om digital hjemmeeksamen med teksteditor. 2 som eksempel på hvordan formulere seg i en akademisk tekst, selv om man ikke skal henvende seg med et «du» til leseren, slik vi gjør, i en akademisk tekst. Sjekklistene kan brukes underveis eller til slutt i en emneoppgave eller hjemmeeksamen, slik at du kjapt kan se om du har med det som trengs Her er eksempel på en som har gjort oppgaven ovenfor (vi har fremhevet det som vi ville ha spurt mer om): 1. «Jeg ønsker å skrive om veiledning av brukere på temaer omkring seksualitet fordi det er viktig at personalet er trygg på seg selv og har kompetanse på dette feltet»

Hjemmeeksamen trinn-for-trinn - StudentTorget

Gamle eksamensoppgaver fra tidligere semestre.. Fra 1.1.2017 er Høgskolen i Bergen en del av Høgskulen på Vestlandet - Grunnen til at vi legger så kraftig om er hensynet til studentene. At de skal slippe å få utsatt eksamen hvis de for eksempel er i karantene. Forrige gang var det hjemmeeksamen med bestått/ikke bestått. Nå ønsker 30 til 40 prosent bruk av bokstavkarakterer. Håper å komme under 20 prosen Her er hennes 10 tips til å lykkes på hjemmeeksamen. 1. Forbered deg - Skaff deg oversikt over pensum. for eksempel redegjøre, drøfte, beskrive, sier Nilsen, og legger til Ved hjemmeeksamen over flere dager: Ta deg pauser. Hjernen fungerer ikke så godt hvis du skal belaste den i mange timer av gangen. Det er viktig at du tar deg gode pauser mellom jobbingen. Du kan for eksempel lage deg en god middag eller trene, alt som får deg til å koble helt ut Jeg har vært på forelesninger om refleksjonsnotat, lest i boka av Bie og lest her på forumet. Jeg skjønner likevel ikke hvordan jeg skal sette det opp, hvordan det skal se ut, hva det skal inneholde eller noe som helst, når jeg nå sitter og har hjemmeeksamen. Skulle så gjerne sett et eksempel på.

Hei : ) Jeg skal opp i samfunnsfag eksamen og geografi eksamen snart nå. Så jeg lurer på om det er noen folk her som har vært opp til privatist i akkurat disse fagene? Det hadde vært til stor hjelp om noen kunne fortalt meg litt om hvordan det er Begrepet 'hjemmeeksamen' er misvisende. Eksamenskandidatene kan sitte hvor som helst, hjemme eller for eksempel i rom på universitetet som ikke er i bruk i eksamensperioden, og reglene for eksamen må selvsagt overholdes. Jeg bruker likevel 'hjemmeeksamen' i det følgende Forsidemaler digital eksamen # Hjemmeeksamen #. Eksamenskontoret har i forbindelse med koronasituasjonen utarbeidet forsidemaler til bruk ved hjemmeeksamener for å sikre at alle eksamenskandidater får tilnærmet samme informasjon på eksamensdagen Det innebærer for eksempel at undervisning i Arrestasjonsteknikk nå er gjenopptatt, skriver han. Høyskolen Kristiania Det er hjemmeeksamen som er normen ved Høyskolen Kristiania denne høsten

Undervisningen er fleksibelt organisert med fire nettbaserte samlinger (pr. semester), samt undervisning i form av videoforelesninger, podkast-serier og lærer- og studentdrevet diskusjonsforum. Differensiering mellom 1.-7. og 5.- 10. trinn ivaretas på flere måter, for eksempel ved å tematisere fagdidaktiske utfordringer knyttet til ulike trinn Er du en som trenger mye pauser og belønninger, sett på stoppeklokke på for eksempel tretti minutters intervaller og ha belønningene klare. Er du en som prokrastinerer, kan det være lurt å ha flere delmål og frister. Er det en lang hjemmeeksamen, husk å få trent eller vært litt ute For eksempel er det vanlig i språkfag å oppgi sidetall, mens dette er mer uvanlig i samfunnsvitenskap. Forventes det at jeg bruker tilleggspensum i denne eksamenen? 48-timers hjemmeeksamen er eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk Eksempelhjemmeeksamen basert på tre-delt fiktivt case Eksempelet er hentet fra emnet: TDS200 Kryssplattform (Emneansvarlig Andreas Biørn-Hansen) Emnet gjennomføres for stedbaserte studenter; Antall studenter høst 2019: 45 . Beskrivelse. Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Varighet: 3 uke Eksempel 3C: Retorisk analyse av sammensatt tekst. Denne besvarelsen fikk 5 på eksamen. Eleven viser norskfaglig kompetanse gjennom å ha god struktur i begge tekstene. Fagspråk blir brukt korrekt. I langsvaret peker eleven på relevante eksempler, peker på virkemidler og funksjon. I denne eksempelteksten har vi valgt å fokusere på språket

Et eksempel. Svanhild Helle er 76 år, og ble beboer på sykehjemmet for to måneder siden etter å ha blitt rammet av et hjerneslag. Hun har lammelser på venstre side av kroppen, og trenger hjelp til stell og påkledning. Etter hjerneslaget ble hun immobil, og hun sitter i rullestol I alle emner er det tillatt å benytte ordlister, for eksempel: Hellevik, A., Rauset, M. & Søyland, A. Nynorsk ordliste. Oslo: Samlaget; Hjelpemidler under skriftlig hjemmeeksamen. Alle hjelpemidler er tillatt om ikke annet er oppgitt. Alle hjelpemidler omfatter også søk på internett. Eksamen første studieår (B1) Eksempler på sosiokulturelle verdier som kan forsterke pasientens skam overfor sin sykdom er sykdommer som aids eller psykiske lidelser, som i vestlig kultur, er forbundet med avvik og tabu. Andre eksempler kan være vestlig kulturs toleranse for kroppslige utsondringer slik som urin- og avføringsinkontinens, ulike typer sår, lukt eller til dels fysisk forfall Obligatorisk forside med erklæring for hjemmeeksamen Last ned fil. Filinformasjon Filstørrelse. 27 kB. Filnavn. hjemmeeksamen-obligatorisk-erklaering-og-forside-vid.doc NTNU opplyser også at for at emner skal kunne gjennomføres som hjemmeeksamen må den gjøres om til skriftlig hjemmeeksamen. Det vil dermed ikke vil være mulig å ha muntlig eksamen hjemmefra. Dette begrunnes blant annet med at man ikke er sikker på om de tekniske løsningene man har er gode nok til å håndtere eksaminering over for eksempel videosamtaler

Hjemmeeksamen Eksamen - Studen

 1. Hjemmeeksamen og oppgaver - innlogging og innlevering i WISEflow Det er viktig å levere (laste opp) besvarelse innenfor gitt tidsfrist, samt Dette gjør du for eksempel ved å gå i Fil-menyen i Word-dokumentet, velge Lagre som og filtype PDF. Alle studenter kan. laste ned Word gratis fra Høgskolen i Bergen
 2. Fleischer forteller videre at forberedelser til en hjemmeeksamen vanligvis er ganske lik forberedelser til en skoleeksamen. - Sett deg inn i reglene for hjemmeeksamen i god tid. Bør du for eksempel ha klar en litteraturliste over pensum som du lett kan bruke på eksamen? Hvordan skal oppgaven leveres
 3. Dette er en hjemmeeksamen som består av 3 deler. Del 1 består av 10 korte spørsmål. Del 2 består av en oppgave innenfor filosofi- og vitenskapshistorie. Del 3 består av en oppgave innenfor etikk. Vi hadde 2 timer på å gjennomføre eksamen i exphil, og dette er det jeg fikk til. Det var ny eksamensform [
 4. Eksempel 1 I teksten: Om bæreren av en kniv på offentlig sted har et aktverdig formål eller ikke, kan avgjøre om handlingen er lovlig eller lovstridig (Haugland 2004, s. 57)

Tidligere eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser

Eksempeloppgave hjemmeeksamen SOS-100

Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner eller andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon (for eksempel smartklokker), må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet. Mobilen skal være slått av. Under eksamen er enhver kommunikasjon imellom kandidatene forbudt, både inne i og utenfor lokalet NHH har gjort tiltak for å redusere muligheten for å jukse på hjemmeeksamener. Du bør merke deg at forsøk på juks, for eksempel samarbeid eller kommunikasjon med andre under en hjemmeeksamen, kan føre til annullering av eksamenen og utestenging fra undervisning i opptil ett år. Reglene for utestenging gjelder også for medvirkning til juks Hjemmeeksamen må bestås før skoleeksamen kan avlegges. Informasjon vedrørende utbrudd av COVID-19 (oppdatert 30. april kl. 09.55): Skoleeksamen i Autorisasjonsprøven i oversettelse, 28. og 29. april 2020, har blitt utsatt til ordinær skoleeksamen april/mai 2021 pga den usikre situasjonen rundt COVID-19 viruset Dette kan for eksempel være tilbakemeldinger som utfordrer elever eller lærlinger på hvilken strategi de bruker når de står fast i arbeidet med en oppgave. Det kan også være tilbakemeldinger som handler om hvordan de søker etter informasjon og tar i bruk tilbakemeldinger for å finne ut av hvor de er i sin læringsprosess, hvor de skal og hva de må gjøre for å komme videre Jeg fikk snusen i oppgaveordlyden i en hjemmeeksamen ved en av lærerutdanningsinstitusjonene våre. Her er den: Skolen har et lovfestet prinsipp om tilpasset opplæring som skal sikre alle elever et likeverdig tilbud. Dette prinsippet skal ligge til grunn for alle læreres virksomhet. Redegjør for prinsippet om tilpasset opplæring og diskuter med utgangspunkt i pedagogisk teor

Hjemmeeksamen vil bli gjennomført på samme dag som planlagt skoleeksamen, med opprinnelig eksamenstid + 30 minutter ekstra for eventuelle praktiske og tekniske problemer underveis i eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt på hjemmeeksamen. Campus er åpen. Selv om det arrangeres hjemmeeksamener i høst, minner vi om at skolen per i dag er åpen Har du for eksempel lært noe fra en pensumtekst som du drøfter på eksamen, må du kunne vise til hvilken tekst det gjelder og kanskje også hvor i teksten du lærte det. Om ikke gjør det, er det det samme som å hevde at du kom frem til dette helt på egen hånd

Forsidemaler til eksamen og oppgaver - VID vitenskapelige

Prøv for eksempel vår kjøleskapsgrøt med friske bær, kjøleskapsgrøt med banan og blåbær eller kjøleskapsgrøt med eple og tranebær. Mat til hjemmeeksamen over flere dager Har du eksamen eller tentamen som varer flere dager, kan det være lurt å la matprepping bli en del av forberedelsene Nevn ett eksempel på hva blodet transporterer for hver av disse åtte kategoriene. (4 poeng) b) Når en blodåre skades, starter prosesser som fører til at blødningen stanser. Dette kalles hemostase. Forklar hovedtrinnene i hemostasen. (4 poeng) c) Finn riktig beskrivelse (1-6) til de ulike typene leukocytter (A-E) nedenfor Vi har snakket med to studenter som sitter hjemme og jobber hardt med sine forberedelser til hjemmeeksamen. De har tatt seg tid til å dele sine tanker om eksamensperioden, og gir deg sine beste tips til hvordan du kan forberede deg best mulig til din eksamen! Tuva Sagstad Spigseth studerer bachelor i Sosialantropologi ved NTNU [

Eksamen: Rådene som gir deg en A - StudentTorget

Alle Word-dokumenter som er av betydelig lengde bør ha en innholdsfortegnelse som gir leseren oversikt over innholdet. I denne artikkelen vil vi gi forklaring til hvordan innholdsfortegnelser settes inn i et Word-dokument, og hva slags muligheter du har til tilpasninger rundt innholdsfortegnelser i Word når det kommer til stiling og funksjonalitet Skjema for utsatt innleveringsfrist på innleveringer av hjemmeeksamen» må sendes inn; Såfremt sykemeldingen gjelder en periode (for eksempel 1-2 uker) når det er mindre enn en måned til innlevering, kan fristen utvides med tilsvarende tid. Det gis ikke forlengelse utover 14 dager. Utsatt eksame

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom * Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A. Utlevering 07.12.2020. Innlevering 14.12.202 Eksempel på hjemmeeksamen. 38 10 65 00 post@ansgarskolen.no Fredrik Fransonsvei 4 N-4635 Kristiansand. Gi oss tilbakemelding Gi en gave Presse Personvern og cookies. SoundCloud. Twitter. Facebook. Instagram. Youtube. Vimeo. Utviklet av Netlab | Publiseres i eRedaktør. På eksamensdagen skal du logge på eksamenssystemet med UiB brukernavn og passord. Sjekk derfor i dagene før eksamen at: din brukerkonto ved UiB er aktiv (det vil si at du kan logge inn på for eksempel vurdering.uib.no eller MittUiB).; du husker brukernavn og passord til UiB-kontoen din.Hvis du har glemt passordet kan du endre det på sebra.uib.no Hvordan overvåker vi hjemmeeksamen? Vi har noen tips og anbefalinger for hva du bør se etter når du ikke kan henvende deg til kandidaten fysisk, og hva du bør se helt bort fra. Kolonnen Advarsel i Monitor. Det er spesielt en ting du må være klar over, og det er kolonnen Advarsel i Monitor

Tidligere eksamensoppgaver - Universitetet i Agde

 1. Utdanningen gir innsikt i hvordan mennesker påvirkes av for eksempel sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske fenomen, og legger vekt på geografisk nivå
 2. Et eksempel på det er den skotske kilten. Definisjonen har likevel et poeng fordi majoriteten av menn i vår del av verden er ikledd benklær. Det at skjørtet henger løst fra livet og nedover er ikke entydig sant. Skjørt har ulike snitt. Noen skjørt er trange og tettsittende andre vide
 3. Fusk i forbindelse med selvstendige oppgaver (bachelor/master), hjemmeeksamen/mapper og obligatorisk aktivitet kan for eksempel være: gjengivelse av stoff/materiale hentet fra lærebøker, andre fagbøker, tidsskrifter, egne eller andres oppgaver osv. som er framstilt uten kildehenvisning o
 4. Ett eksempel på dette er såre slimhinner som igjen kan forårsake kremting eller nysing. Ett annet er rennende nese når du kommer inn fra kulden. Uten akkompagnerende sykdomsfølelse er disse ikke i seg selv symptomer for luftveisinfeksjon
 5. første hjemmeeksamen. Ta deg tid til å for eksempel gå en tur, lage god mat eller henge med venner
 6. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker

Statsborgerprøven - eksempeloppgaver - Enovate A

 1. argruppe: gruppe 198 postboks 6050 langnes, n-9037 tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.n
 2. eksamen - Definisjon av eksamen fra Free Online Dictionar
 3. Mange studenter frykter for eksempel å bli smittet i som lager eksamensoppgavene, må ha det i mente, slik at de lager oppgaver som er egnet som hjemmeeksamen. Publisert: 23.10.20 kl.
 4. Eksempel på hjemmeeksamen. 38 10 65 00 [email protected] Fredrik Fransonsvei 4 N-4635 Kristiansand. Gi oss tilbakemelding Gi en gave Presse Personvern og cookies. SoundCloud. Twitter. Facebook. Instagram. Youtube. Vimeo. Utviklet av Netlab | Publiseres i eRedaktør. Vi.
 5. Ved en hjemmeeksamen er det derfor fornuftig å stille spørsmål som tester om studentene kan bruke ferdigheten sine til å analysere, Det kan derfor være lurt å trene på skriftlige besvarelser frem mot eksamen, for eksempel ved å la studentene lese hverandres svar og gi hverandre tilbakemeldinger. Les mer om å trene på argumentasjon
 6. Hendelsen som skjedde tirsdag morgen, gjaldt studenter som hadde levert hjemmeeksamen i bachelorfaget Markedsføring. På den digitale eksamensplattformen Wiseflow fikk flere studenter se sensors kommentarer av deres egen oppgave. Kommentarene var skrevet for sensors eget bruk under gjennomgang av eksamensbesvarelsene
 7. Skal det være skoleeksamen eller hjemmeeksamen? Her foreligger sannsynligvis mye god forskning NTNU kan la seg inspirere av, men jeg ønsker å bidra med ett eksempel på et alternativ til skoleeksamen. LES OGSÅ: Ingen privat bedrift ville stappet hundre ansatte i samme rom i mange timer

Når jeg ser på serier eller film, og karakterene for eksempel er mange samlet, sender hjernen min signaler om at: DET ER IKKE LOV. Så jeg har visst blitt litt «skadet» allerede. Over til noe annet: Min hjemmeeksamen startet i dag. To hele uker med faget organisering Ved hjemmeeksamen gis følgende forlengelse: eksamen på 24 timer eller mer: 3 timer tilleggstid; eksamen på 36 timer eller mer: 5 timer tilleggstid; eksamen på 48 timer eller mer: 7 timer tilleggsti - Med tanke på at alt har blitt omgjort til hjemmeeksamen, syns jeg at den beste løsningen er å ha karakterskala bestått/ikke-bestått. Men det er samtidig kjipt for dem som for eksempel studerer for å få opp snittet, eller skal studere i utlandet etterhvert, som må da ta opp igjen disse eksamene, forteller hun videre Holder på med hjemmeeksamen... Lurer litt på oppbyggingen av selve oppgaven. Vi har fått utdelt en oppgave, det er altså ikke jeg som velger problemstilling. Men det jeg lurte på er, skal oppgaven bare inneholde; innledning, hoveddel og konklusjon? Eller skal jeg ta med for eksempel metode også??..

Hei! Jeg studerer sosialt arbeid og har nå hjemmeeksamen i samfunnsarbeid og sosiologi og sosiantropologi. Jeg sitter nå fast, og trenger hjelp til å løse oppgave 3! 1 - Redegjør for begrepene makt og avmakt. 2 - Redegjør for forbindelseslinjene mellom motmakt og samfunnsarbeid. (Her har jeg skre.. Digital hjemmeeksamen. Informasjon til kandidater om innlevering av hjemmeeksamen, fordypningsoppgave, bacheloroppgave og masteroppgave. Digital hjemmeeksamen. Mastergradsoppgave leveres i WISEflow og i tillegg skal den leveres til høgskolen i tre innbundne eksempler Only one more to go! FY så tung en blir i hodet av en eksamensform som dette. Så ør i toppen som jeg føler meg nå, har jeg ikke vært siden eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember. Jeg skal ærlig innrømme at jeg så ganske lett på ei litta to dagers eksamen med full tilgang på hjelpemidle

Econa - Slik forbereder du deg til hjemmeeksamen

IS 205. Skriftlig hjemmeeksamen våren 2020. Sensorveiledning Alle skal besvare oppgave 1. 1) Gjør rede for begrepet 'raseideologi'. Hvordan kan du forklare at raseideologi har oppstått og fortsatt eksisterer? Gi eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk i idretten. Denne delen teller 40 % av vurderingen Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE Permisjoner kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. Om du har rett på lønn vil bero på hvilken type permisjon du skal ha, hva som står i lov eller tariffavtaler eller hvilken avtale du har inngått med din arbeidsgiver Besvarelse av hjemmeeksamen. Dokumentet inneholder: Prosjektmandat, Fremdriftsplan, Gantt-Diagram, Risikoanalyse, drøfting og eksempler NOK 100.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne

Hjemmeeksamen/ Innlevering / Eksamen / Student / Hovedside

 1. Unntaket er KRIM1100, KRIM1500 og KRIM2961, som vil få 6-timers hjemmeeksamen som erstatning for 4-timers skoleeksamen. Oversikt over eksamensformer (Utdatert pr 16. oktober 2020) Oppdatering 16. oktober 2020 : Det er besluttet at alle eksamener høsten 2020 skal gjennomføres som hjemmeeksamen
 2. Sensur av hjemmeeksamen: Slik finner du resultatene fra plagiatkontrollen i Inspera. I dette eksempel nedenfor ser du Plagiatkontroll - 7%. Prosentsatsen viser likheten mellom innsend tekst (den opplastede filen) og tekst som Urkund har tilgang til. 10
 3. Individuell skriftlig hjemmeeksamen i IS 205- Sosiologiske perspektiver på idrett Tirsdag 19. mai 2020 kl. 10.00-14.00 Eksamensoppgaven består av 2 sider inkludert forsiden Sensurfrist: 11. juni 202
Anbefalinger for arkitektur vedrørende digitale

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver - Anonymforum

Et helhetlig nettbasert system for digital eksamen. Forfatting, planlegging, gjennomføring og klagebehandling. Hjemme- og skoleeksamen, kunnskapsprøve Det første som kommer til å skje i, fremtiden tror jeg vil være at det blir mer vanlig å la elevene ta i bruk privat, teknologisk utstyr i undervisningen, eller bring your own device, som det heter på engelsk.Dersom læreren er litt i forkant, og undersøker hvor stor del av elevgruppa som har tilgang til for eksempel iPad hjemme, vil nok han eller hun raskt oppdage at det allerede i dag.

Sånn nailer du hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnleverin

Hjemmeeksamen og oppgaver - innlogging og innlevering i WISEflow Det er viktig å levere (laste opp) besvarelse innenfor gitt tidsfrist, Dette gjør du for eksempel ved å gå i Fil-menyen i Word-dokumentet, velge Lagre som og filtype PDF. Alle studenter kan laste ned Word gratis fra Høgskulen på Vestlandet Eksempel på hjemmeeksamen i gruppe med 48 timers varighet med fokus på eksamen gjennom hele undervisningen Eksempel på hjemmeeksamen i gruppe med 48 timers varighet med fokus på eksamen gjennom hele undervisningen . Oppnå et minimumsresultat på.

Slik nailer du hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen - Digital eksamen - Eksamen - Universitetet

Eksempler på tilrettelegging kan være utvidet tid, hvile- og ammetid, retteprogram på PC, tilretteleggingsutstyr, skjermet plass eller eksamen i eget rom. Slik søker du: Fyll ut søknadsskjema og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord) Dersom du ikke møter til eksamen til fastsatt tid, eller ikke leverer en besvarelse (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen, blir du registrert som ikke møtt. Ikke møtt regnes som et forsøk, og gir deg ikke rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen Det er viktig at du som student vet hva som er de tillatte hjelpemidlene til din eksamen/prøve og kun bruker disse. Det er også viktig at du lærer deg å skrive akademisk tekst og siterer korrekt fra kildene du benytter. Gjør du dette riktig ungår du å bli mistenkt for forsøk på fusk og/eller plagiering

Sensur av hjemmeeksamen: Slik finner du resultatene fraSlitsomme uker i vente

Eksamensoppgaver - Høgskolen i Mold

 1. Hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen kan variere i lengde, fra 2 dager til over en uke. Siden du har mer tid enn på skoleeksamen, kreves det at du bruker mer fra faglitteratur, kildehenviser, skriver strukturert og mer velformulert. Det regnes ikke som juks å snakke med andre om oppgaven, og du kan for eksempel få veiledning på Studieverkstedet
 2. Eksempler på tilrettelagt eksamen. Spesielle behov under eksamen vurderes individuelt. Også faglige krav er et viktig grunnlag for tilretteleggingen. Her er noen eksempler på typer tilrettelegging du kan få: Utvidet eksamenstid. Bruk av hjelpemidler, for eksempel pc med retteprogram, ergonomisk utstyr, ordbok
 3. Er det noe du lurer på rundt eksamen ved Nord universitet? Her får du svar
 4. Vi blir født inn i et samfunn. På den ene siden kommer vi til en familie bestående av nære relasjoner. På den andre siden blir de fleste av oss født på en institusjon, et sykehus
 5. Nedenfor belyses noen eksempler fra en medisinsk avdeling fra en juridisk innfallsvinkel. En kort innføring i juridisk metode finnes for eksempel i «Helse og juss», første kapittel (1). Ny lovgivning I løpet av fem år har helselovgivningen i Norge gjennomgått store forandringer
 6. Hjemmeeksamen. Med hjemmeeksamen mener vi eksamensformer hvor du skal skrive en akademisk tekst for å vise din breddeforståelse i emnet. Du skal skrive i et annet program enn Qybele, f.eks word. Oppgaven blir gitt i eksamensverktøyet i Qybele, og det er også her du skal laste opp din besvarelse
Videreutdanningskurs i 2019 | Nordic ESERO | Using Space«U5-universitetene bør forene krefter»Krumsvik blir ny rektor på Kristiania

Digital skoleeksamen med få eller ingen hjelpemidler tilgjengelig er vanskelig å avholde uten tilrettelagte lokaler, siden det ikke finnes gode alternative løsninger for vakthold under eksamen. Å gjennomføre eksamen som enten nettbasert muntlig eksamen, eller mest mulig likt tradisjonell hjemmeeksamen hvor man tar høyde for at alle hjelpemidler er tilgjengelige, gir lavere risiko Se eksempel på utforming av digital hjemmeeksamen. 3. Forberedelse til eksamen. La studentene få trene på de nye eksamensoppgavene i perioden frem til eksamen. Det er viktig at du sikrer at studentene forstår hva oppgavene ber om, og at de får trening på å besvare lignende oppgaver i perioden før eksamen Atter andre får en hjemmeeksamen som for eksempel skal leveres innen en uke eller en måned. NTNU har videreutdanningsstudenter i hele landet og for mange er det en stor fordel å slippe å reise til lærestedet, men heller gjøre eksamen hjemme Eksempel: for spørsmål som nevn arter som liker å synge mens de sitter i skjul, vil det at fuglen sitter i skjul kunne være en egenskap som er med på å artsbestemme. Spørsmålene er knyttet til identifikasjon av arter, forveksling mellom like arter, kjennetegn, både på lyd og utseende

 • Holocaust mahnmal.
 • Tietzes syndrome.
 • Stat i usa kryssord.
 • Stone image viewer download.
 • Watch fairy tail season 1 online free.
 • Älteste disco deutschlands helgoland.
 • Helene fischer michael bolton how am i supposed.
 • Impresjonismen musikk.
 • Pontstraße aachen clubs.
 • Lag logo gratis.
 • Schiphol.
 • Lnb test 2017.
 • Egyptisk kattefigur.
 • Bispensgade aalborg.
 • Heksebrenning metoder.
 • Moon landing not fake.
 • Det skjeve tårnet i pisa arkitekt.
 • Øystein meier johannessen trygdekontoret.
 • Lukket anbudskonkurranse.
 • Dagobert tegneserie.
 • Anticimex fredrikstad.
 • Wohngruppe recklinghausen.
 • Katka neuötting.
 • Astrup fearnley.
 • Regulære kryssord.
 • Hva er aldersgrensen på battery.
 • Labb hundefor mengde.
 • Riga attractions map.
 • Ordet fjernsyn.
 • Veranstaltung mannheim neckarau.
 • Coop obs nintendo.
 • Https www microsoft support.
 • Vertikale sender schlechter empfang.
 • Marcophono unendlich anrufe.
 • Oppsummering av forrådt.
 • Testpanel producten.
 • Mz aschersleben.
 • Liberté dz.
 • Denver hoverboard test.
 • Nes hallingdal.
 • Utenpåliggende skyvedør pris.