Home

Klassens time videregående

klassens time startes opp fra første skoleuke og at den blir gjennomført hver uke gjennom skoleåret. Elevene har ansvar for å melde inn aktuelle saker og være aktive i saksbehandlingen. Klassens time kan ta opp forhold som har med det som skjer i og utenfor klasserommet - altså skolen Videregående Spesielt for. Private barnehager Private skoler Voksenopplæring Annen opplæring. SFO/AKS Klassens time: Nynorsk: Klassens time: Fagkode: KLTRS02 (utgått) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv. I videregående skoler er det en fraværsgrense. Fravær føres for den enkelte time, og fraværsprosenten regnes for hvert enkelt fag. Hvis det skolen kaller klassens time ikke er knyttet til undervisningen i ett av fagene, så kan de heller ikke gi fravær for dette. Hvis dette er et problem på skolen din, så kan dere ta det opp med elevrådet

Mange skoler har klassens time, men det er altså ingen rettighet elevene har. Da er det heller ikke noe som sier hva klassens time er og/eller skal bestå av. Retten til elevråd er nedfelt i opplæringsloven § 11-6, her står det at der skal være et elevråd som blant anna skal arbeider for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevene Fag- og timefordeling. Tabellene i fag- og timefordelingen viser hvilke fag elevene skal ha. Tabellene har status som forskrifter tilsendt i etterkant. Hvis lærerne ønsker det, kan de følge opp dette i etterkant («Klassens time»). «Klassekveld» kan arrangeres 1-2 ganger i året. Temaene varierer med alder og hva er de opptatt av. Årlig «Elvelangs med fakkellys» Elvelangs i fakkellys finner sted på høsten (september), torsdagen nærmest høstjevndøgn - døgnet d

Start timen (eller dagen) med avslappende massasje til rolig musikk. Kurs og materiell i forbindelse med disse kursene er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Les mer om programmet p Kartlegging av klassens sosiale milj. Skien videregående skole Hollenderigata 5 3732 Skien. Postadresse. Postboks 2844 3702 Skien. Telefon. 35 91 80 00. E-post. skien.vgs@vtfk.no eDialog - send sikker digital post. Åpningstider. 08:00-15:30. Personvern og informasjonskapsler. Skulen fekk i dag tidleg melding om at ein elev er smitta med Covid 19. Vedkomande har vore i nærkontakt med 5 andre, og desse vert sette i karantene Klassens spå 13 Skrytestolen 14 Gjettelek - tull eller sant? 15 Identitetsstjerne 16 Ta sjansen! 17 Puslespill 18 1-2-3 Blikk 19 Bytt navn! 20 Ord i kropp 21 Hus-menneske-jordskjelv22 Mimelek 23 Elevmedvirkning 24 Elevrådsarbeid 26 2. Skap et inkluderende klassemiljø! 27 Glødetermometer28 Si din mening! 29 Klassens skattekiste 30.

GJENNOMFØRING AV KLASSENS TIME. 1. RAMMER FOR GJENNOMFØRING AV KLASSENS TIME. - Det skal gjennomføres en klassens time pr. uke.-Kontaktlærer er ansvarlig for gjennomføringen av timen Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. Temanotat 8/2011. 1. Innledning. Et nasjonalt tilsyn med fylkeskommunene i 2008 avdekket at elever i videregående opplæring ikke får oppfylt sin rett til undervisning (Utdanningsdirektoratet 2010).Status i 2011 er trolig uendret de fleste steder, til tross for at skoleeierne lovet å lukke avvikene slik tilsynet ga pålegg om

Det er sånn at vi har klassens time i en fritime, med det er ikke satt opp på timeplanen. Læreren sier at vi skal bestemme over timen og når vi vil ha klassens timen og at hun egentlig ikke skal være der. Nå mener hun at vi har knapt med tid til å lære oss ting i hennes timer, så hun bruker klassens time på fagene sine Vi vil forresten rette en takk til rådgiverne på Nydalen videregående skole som har samlet flere av øvelsene i dette heftet. Lykke til med klassens time! NB: Vi hjelper gjerne til med. Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer. I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid. Elevrådet. I elevrådet sitter tillitselevene fra hver. Nyttige lenker om klassens time. Sjekk ut ideer og tips til å lede klassens time her. Redd Barna har blant annet laget en rekke øvelser som kan brukes. Noen av dem kan passe også i videregående skole Quiz, rebus og informasjon i klassens time. Bjerke videregående skole. Hjem Markeringer Bjerke videregående skole - Quiz, rebus og informasjon i klassens time. Arrangør: Bjerke videregående skole. Kontaktperson e-post: synne.schei.lorentzen@gmail.com. Kontaktperson telefon: 99522028

Lekser er bra for elever

Klassens time (KLTRS02

Det er dessverre ingen lovfestet rett til klassens time, m en som klasse har dere rett til å få avsatt tid til å diskutere saker med tillitseleven deres. Dette kan dere gjøre i klassens time. Noen har satt av tid til klassens time i timeplanen, mens andre må avtale tid med kontaktlærer Klar for klassens time? Dine rettigheter. Les mer på elevombud.no . Dine rettigheter betyr noe. Rettighetene er der for å passe på at du får mest mulig ut av tiden på skolen. Folk som utsettes for mobbing på videregående, har mindre sjanse for å være i jobb senere i livet 140 timer skal brukes til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.* Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring Gå til den gamle vilbli.no-versjonen. Rådgiver aktivert. Rådgiver. Velg fylket ditt! Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordlan Elevundersøkinga 12.11.20. Torsdag 12.11 gjennomfører alle klasser elevundersøkinga i klassens time. I undersøkinga har elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen

Klassens konsert kl.18 Klassens konsert kl.20. Praktisk info. Varighet: 1 time. Arrangør: Sortland videregående skole - Musikk, dans, drama. Merk: Det er en konsert kl. 18 og en kl. 20. Anbefalinger. Les mer Billett. Søn og andre kinodager: Kinokiosken åpner en time før filmvisning Sirkel er en håndbok med temaer og metoder som kan brukes proaktivt og reaktivt i klassens time så vel som i arbeid med faglige emner. Teksten blir støttet av illustrasjoner og autentiske intervjuer og caser. Bakerst i boka finnes det beskrivelser av en rekke øvelser som har tilknytning til teksten Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer. Tillitseleven plikter å møte på alle elevrådsmøter. Dato for elevrådsmøter finner du i skolens kalender Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer. I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid. Buskerud videregående skole Jellumveien 1 3340 Åmot. Finn ansatt . Besøk oss Besøksadresse avd. Rosthaug. Jellumveien 1 3340 Åmot. Besøksadresse avd. Buskerud. Buskerudveien 13

Opplæringen vil hovedsakelig foregå samtidig med klassens timer i matematikk og norsk. Ved skolestart vil elever med tilbud om opplæring ved Studieverkstedet blant annet få informasjon om lokalisering, tidspunkt for opplæringen, regler for arbeidsinnsats, oppmøte, fraværsmeldinger og dokumentasjon av fravær TIP-klassens årlige gocarttur. Publisert: 24.10.2019 / Sist endret: 10.06.2020 Vg1 Teknikk og industriell produksjon har besøkt Harald Huysman Karting i Oslo Kongsberg videregående skole har som mål å være en trygg, god og inkluderende skole for alle tema rus i klassens timer. Elevrådsrepresentanter Kontaktlærer/samarbeid andre faglærere Foreldre informeres på foreldremøte om skolens arbeid med rus og rusforebygging Klassens time var timen der kontaktlærerne og elevene sammen kunne jobbe for et godt klassemiljø, forebygge mobbing og diskutere saker som elevene er opptatt av. Disse mulighetene forsvant over natten uten at politikerne synes å ha forstått konsekvensene dette innebærer Vi vil at alle elever skal se foredraget i klassens time i løpet av uke 41. I tillegg til foredraget finnes det en presentasjon om verdensdagen og årets tema: Spør mer. Vi ønsker å ha et særlig fokus på psykisk helse og livsmestring i uke 41. Vedlagt finner dere et program for dagen. Program verdensdagen 2020 (PDF, 18 kB

Klassens time - Barneombude

I klassens time kan du også høre om klassen ønsker å ta opp noe i Studentrådet, eller du kan informere om ting som har blitt videreformidlet fra ledelsen. Derfor er det smart å komme forberedt. Et tips til å møte forberedt er å skrive ned disse punktene før møtet Østfold fylkeskommune. Snarveimeny. Skoledagen; Opplæringstilbud; Elevtjenesten; Om skole Vi kan ikke ha det slik at elever på noen videregående skoler får mindre undervisning enn de har krav på, understreker Røe Isaksen. Mindre tid til læring. De skolelederne som planlegger skoleåret med færre timer enn elevene har krav på, sier at de gjør det for å få budsjettet til å gå i balanse Den 71 år gammel koreaneren bestilte sushi - det koste han bokstavelig talt en arm. Kun 12 timer... Nyheter. Ungdommene med klar advarsel til Kronprinsessen. november 1, 2020. Astrid ble erklært uegnet til videregående på grunn av handikap - ble klassens ener. Av Astrid ble klassens beste elev og gikk ut av gymnaset med et av de.

#Snillsnakk - antimobbing og nettvett | Specifique

TIP-klassens årlige gocarttur I samarbeid med Fagskolen Oslo Akershus tilbyr Bjørkelangen vgs seks ulike fordypninger. Søk direkte til oss nå! Finn søknadsskjema her på siden og send til post@bjorkelangen.vgs.no.. I tillegg har elevene 4 timer YFF (valgfag) og 1 time klassens time. De resterende 18 timene får elevene undervisning i programfag. Vi har organisert undervisningen i en turnus på fire uker der elevene er på samme arbeidsarena i programfaget ei uke om gangen. Øksnevad er en videregående skole og også et gardsbruk Stange videregående skole er en skole med ca. 450 elevplasser og ca. 60 ansatte. Skolen ble bygget i 1989 og ligger like ved Stange sentrum. Det er svært gode tog- og bussforbindelser, både til Hamar og de andre nabokommunene. Vi har lyse og trivelige klasserom som er bygget rundt kantina og borggården

Hva er klassens time, og har vi rett på det

Kamp mellom elever og lærere i klassens time. ALLE på skolen skal være med til gymsalen for å se kampen. Det blir stemning! Kontakt oss. Tlf: 64 91 46 00 E-post: dromtorpvgs@viken.no Org. nr.: 974 587 882 Dynamitveien 25 B 1400 Ski Ansvarlig redaktør: Sissel Onstad. Hva tilbyr studieverkstedet?Det er mulig å søke plass ved skolens Studieverksted gjennom hele skoleåret dersom du trenger ekstra hjelp i matematikk eller i norsk.Elever, i samråd med faglærer og kontaktlærer, søker plass i studieverkstedet for en gitt periode. Studieverkstedet kan også bistå; med kurs for elever og lærere i blant annet bruk av Lingdys, Lingright og læ. Klassens time skal gi bedre elevtrivsel. De kommende årene skal Sandnesskolen kutte 36 årsverk sammenlignet med 2014-nivået. Likevel mener tre kvinner fra posisjonspartiene de skal få på plass tiltak som bedrer elevenes trivsel og læring 3.3.10 Årsrammer 3.3.10.1 Årsrammer i videregående opplæring - Læreplaner i kunnskapsløftet Årsrammer oppgis både i 60 og 45 minutters rammer, slik det framkommer nedenfor Det blir klassekonkurranse der de tre klassene med flest rosa antrekk og mest kreative bilde vinner pizza i klassens time (vi regner prosentvis). Send bilde og prosent til Mia miljøarbeider Bjertnes som PM på Messenger innen fredag klokken 13. Vinner kåres fredag. Vinnerne blir kåret i løpet av fredagen! Vi kårer den mest rosa ansatte.

Fag- og timefordeling - Udi

Viktig tema i klassens time i dag. Vær til stede i livet og utnytt potensialet ditt - si nei til narkotika Kamp mellom elever og lærere i klassens time. ALLE på skolen skal være med til gymsalen for å se kampen. Det blir stemning! Kontakt oss. Tlf: 64 91 46 00 E-post: dromtorpvgs@viken.no Org. nr.: 974 587 882 Dynamitveien 25 B 1400 Ski Ansvarlig redaktør: Sissel Onsta Du må ha minst 90 timer fordelt på 3 år (utenom studietimer og klassens time), altså i gjennomsnitt minst 30 timer i uka. Du må ha fordypning i minst to fag fra samme programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi). Fag som gir fordypning sammen: R1+R2, S1+S2, FY1+FY2, KJ1+KJ2, BI1+BI2, GE1+GE2, IT1+IT

Velkommen Tine ! Tine Ingebo Alfredsen er ny kontaktlærer på Service og samferdsel og på klassens fagblogg kan du lese mer om hvem Tine er og hva hun ser frem til i jobben som lærer ved Numedal videregående skole Skoleruta og RS Det kan være lett å glemme hva som skal til for å få til gode diskusjoner når man er midt inne i en opphetet debatt. Derfor er det lurt å lage noe som kan henge i rommet og minne dere på det dere har bestemt skal være klassens diskusjonsregler: Lag store snakkebobler av A4-ark. Dere kan bruke malen som ligger under her Kjøretøy-klassens gode tilbud også på OD-dagen! Torsdag 3. november er det også mulig å benytte seg av Kjøretøy-klassens gode tilbud. Klassen støtter Operasjon Dagsverk (OD) ved å jobbe hele dagen på bilverkstedet og tar imot kunder for diverse service

Hvordan skape et godt klassemiljø UNDERVISNINGSMETODER

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Skien vg

Matematikk X med 84 timer Dette faget bygger på matematikk 1T (teoretisk) fra Vg1. Det er et selvstendig fag som er utarbeidet spesielt for deg som velger matematikk R1. Geofag X med 84 timer. Dette faget kan bare velges hvis du ikke velger geofag 1 som programfag. Fagene overlapper hverandre Klassens time. Hvordan organisere elevrådet. Arrangere noe på skolen. Hvordan ta opp problemer. Dine rettigheter. Personer å kontakte. Rettighetshjelpen. Elev- lærling- og mobbeombudene. Meld fra om mobbing. Om elevråd.no. Nettsiden elevråd.no skal fungere som et verktøy for elevråd og tillitsvalgte i deres arbeid Tvedestrand videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune Her finner du oversikten over undervisningstimene på Tangen videregående skole, pluss timeplaner for de enkelte klassene. Her er undervisningstidene på Tangen vgs. Her kan du se skoledagen time for time (egentlig 45 minutter). Noen dager begynner du senere, eller slutter tidligere Videregående opplæring. Studieåret 2020-2021 - Sist oppdatert: 27.08.2020 Når du har fått skoleplass og takket ja til den i Vigo, kan du søke om stipend. Søknaden for undervisningsåret 2020-2021 har åpnet. Etter du har søkt, kan du følge søknaden på Dine sider. Du må.

for videregående skole, ved tavleundervisning og på slutten av en time. Motivasjonsvansker viser seg ved at eleven er uro-lig og gjør andre ting enn det han skal gjøre. Screeingprøver er utarbeidet for å gi en oversikt over klassens kunnskaper og ferdigheter i faget Nordkjosbotn videregående skole. Vis alle hendelser . Servicetorget. Telefon 77 78 96 00. Åpningstider Mandag - Fredag kl. 08.00 - 15.45 (til 15:00 i perioden 15.5.-15.9) Send oss faktura. Kontakt oss. Postadresse Nordkjosbotn videregående skole Ringveien 4 9040 NORDKJOSBOTN. Send e-post. Her finner du oss. Ringveien 4 9040 NORDKJOSBOTN Sandefjord videregående skole er Norges største videregående skole med ca. 2000 elever og 300 ansatte. Skolen har linjer for både yrkesrettet og studiespesialiserende utdannin

Bryne vidaregåande skul

12 gjennomføring av klassens time (1) by erik Standerholen

 1. Elevundersøkelsen . Sted: Klasserommene. Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 45 i klassens time. 07 november. Innovasjonscamp for elever med S1 og R1. Kl: 08:15 - 15:4
 2. Sett av klassens time ca. en uke før studentrådsmøtet, og lag saksliste som du får lagt ut på Canvas eller i klassens facebookgruppe. Dette gjør oppmøtet bedre. En idé kan være å sette tidspunkt for neste møte, i siste klassens time. Første møte kan det være fint å starte med en navnerunde eller lignende
 3. Min søknad til videregående opplæring; Oppgave: Min søknad til videregående opplæring. Se Gå gjennom riktige svar i fellesskap. Riktig svar gir ett poeng. Vinnergruppen blir klassens utdanningseksperter. 2. La gruppene fullføre oppgavene. Gjennomgå svarene i fellesskap uten poengutdeling. Lukk . Relaterte oppgaver og.
 4. 28.10.2020: William, Markus, Edvard og Bo i PandaStraws UB fra Persbråten vant denne uka en propell i Propelljakten 2020
NAV-veiledertjenesten

Organisering av årstimetall og eksamen i videregående

Læreren underviser i klassens time - Ung

klassens time. Hør vores podcast her. Hjem » UNICEF holder KLASSENS TIME med ny podcast. Alle børn har ret til at have det godt. Det står i FN's Børnekonvention. UNICEF har spurgt danske skoleelever om, hvornår de føler sig allermest udsat og udenfor i skolen NIFU delrapport 2012:37. I denne delrapporten presenteres resultater fra en spørreundersøkelse blant elever på 9. trinn og i videregående opplæring trinn 1. I tillegg til elevene, omfattet undersøkelsen også klassens faglærere i norsk og matematik Dersom du har spørsmål knyttet til lov- og regelverk for grunnskolen og videregående opplæring, kan følgende være nyttig å vite: Opplæringsloven Den loven som regulerer grunnskolen og videregående opplæring heter opplæringsloven. Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og i lærebedrifter Videregående skoler teller bort timer av økonomiske grunner. Den ulovlige praksisen fortsetter under kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner Faget Utdanningsvalg er et fag der du gjennom praktisk arbeid og faglig kunnskap skal bli mer bevisst ditt valg av videregående opplæring og fremtidig yrkesvalg. Faget inneholder mange aktiviteter utenfor skolen, der blant annet VGS- og JOBB- dagene gir deg 8 dagers praksis i flere yrker- og utdanningsmuligheter

Ressurshefte klassens time by Even Ottersland - Issu

DEN GODE TIMEN - Hersleb videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten DEN GODE TIMEN DEN GODE TIMEN Den gode timen FEM FORHOLD SOM FREMMER GOD UNDERVISNING PÅ HERSLEB VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLEVER ELEVENE TIL ENHVER TID GOD UNDERVISNING VED AT: • Skolen har en tydelig ledelse som formidler klart og entydig hva som forventes av lærerne i all deres kommunikasjon med elevene i og utenfor. MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE, STUDIESPESIALISERING VG2 VG3 2017/18 2018/19 Historie og timer. Norsk, 4 timer Klassens time, 1 time Oblig-atorisk Fellesfag: Historie, 4 timer Kroppsøving, 2 timer. Title: BLOKKSKJEMA FOR SKOLEÅRET 2012/1 Skyssordningen omfatter bare elever som er hjemmehørende i Aust-Agder og som tar minst halvårig utdanning på heltid. Med heltid menes minst 20 timer pr. uke. Elever fra Aust-Agder, ved videregående skoler i andre fylker, kommer ikke uten videre inn under ordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i Aust-Agder Søknad om stipend og lån til videregående opplæring med ungdomsrett. Dette søker du om. I søknaden søker du om utstyrsstipend. Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer. Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. Gå til søknade Kontakt oss. Tlf: 67108770 E-post: post@nadderud.vgs.no Org. nr.: 974 587 734 Gjønnesjordet 30 P.b 113 1319 Bekkestua Ansvarlig redaktør: Thomas Leirset Webredaktør: Frank Smeb

Vi skal se en film i klassens time, og læreren min spurte om jeg ville finne en film. Den skal ha humor i seg Så, en humoristisk film . EN i klassen tok med Superbad i fjor.. Vi startet å se på den, men så avbrøt hun pga. språkbruk og hva filmen handlet om generelt :/ Endret 19. september 2008 av HLSolbjor 21.3 hospiterer elevene på 9. trinn i videregående skoler i Lister. Se mer informasjon under fanen rådgiver - hospitering Klassens time 24 25 18.00: Foreldremøte Vg1 KDA 19:00 Foreldremøte Vg1 MOK 26 18.00: Foreldremøte Vg1 HO (a-b-c) 19.00 Foreldremøte Vg1 HO (d -e-f-g) 27 28 Frist for valg av elevrådsrepresentant 36 31 1 18.00 Foreldremøte RM, 1ITM,1FBIE,1HDP 2 18.00: Foreldremøte Vg1 EL 19.00 Foreldremøte Vg1 Teknologi- og industrifag 3 Midttime

Elevrådet - Greåker videregående skol

Metis videregående planlegger nytt opplegg for fremmedspråkturer (spansk, fransk og tysk) fra høsten 2020. Opplegget blir én ukes språktur til Valencia, Nice og Berlin (om det er nok påmeldte). Turene vil være en kombinasjon av språkundervisning og kulturopplevelser der elevene bor hos vertsfamilier Hver mandag og onsdag har IP 1 boktimer og på klassens blogg kan du lese mer om hva boktimer består av . Her kan du klikke deg inn på klassebloggen til IP og lese mer om hva klassen gjør i boktimene. IP gruppe 1 Norskopplæring . Publisert 4. februar 2016, oppdatert 13. januar 2017 Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil elever og foresatte kunne se kalender, karakterer, iop'er, fravær med mer. Foresatte skal registrere epost og telefonnummer i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen. Tilgang til Everyday gis kun til foresatte til elever under 18 år Bodin videregående skole og maritime fagskole har elektrofag, service og samferdsel, studiespesialisering, Idrettsfag, design og håndverk, medier og kommunikasjon, kunst, design og håndverk, forskerlinje helse og oppvekst

Klassens time Mobbeombudet Elev- og læringombudet Osl

 1. Skolens pedagogiske plattform. På Greåker legger vi vekt på at ros og bekreftelse er pedagogikkens kraftigste virkemiddel. Vi vil at vår vurderingspraksis skal bidra til din læring, og derfor har vi som filosofi å ta deg i å gjøre noe godt
 2. Elevundersøkelsen 2020 . Elevundersøkelsen gjennomføres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er frivillig..
 3. Skolen vil gi nødvendig opplæring i smittevernregler til alle elevene i første time de er på skolen. Skolen har også vises det til klassens vanlige Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og.
 4. st førti glass til for å få plass til alt syltetøyet
 5. Årshjul FAU... Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre
 6. Klassens time. Publisert 3. august 2012 Vis mer info. Klassens time . Kopier lenke NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider etter Vær.
Kjøretøy Vg2

I Vg1 har alle elever 30 t fellesfag per uke. I tillegg kan du velge 5 t/uke med håndball, fotball eller teknologi og forskningslære. Internasjonal Vg1 har en time ekstra pr.uke. I Vg2 har du 15 t/uke til fellesfag og i Vg3 har du 15/20* t/uke til fellesfag. Her kan du velge programfag i til sammen 15 t/uke Velkommen til Glemmen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater OKS starter kristen videregående skole. SKOLE: Siden 1993 har Oslo Kristne Senter drevet kristen grunnskole. Nå er planen å starte videregående skole med både yrkesfag og studiespesialisering. - Behovet for en kristen skole i distriktet er stort, sier prosjektleder Ann-Kristin Iversen Videregående skoler i kommuner med høy smitte bør gå til rødt nivå med én gang. Rødt nivå. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Grønt nivå innebærer stort sett en normal skoledag, men med flere hygienetiltak - Vi vil innføre rødt nivå på videregående skoler i Bergen og omegn så raskt vi klarer. Målsettingen er fra mandag, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, til avisa. Lyngedal sier det foreløpig er uklart hvilke skoler det vil gjelde, men at det vil komme.

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Stemningsfullt for

Resultatene etter massetestingen i Tromsø viser at det er flere smittetilfeller blant skoleelever. Alle elever settes i karantene, selv de som har fått negativt testsvar

Smartfinder UB vant i Propelljakten

Quiz, rebus og informasjon i klassens time

 1. Klassens time - Fauske_vg
 2. klassens time - Barneombude
 3. Elevrådet - Åssiden videregående skol
 4. Elevrådet - Videregående skol
 5. Ansatte - Stovner videregående skol
 6. Elevrådet - Malakoff videregående skol

Elevrådet - Roald Amundsen videregående skol

 1. Klassens time elevrå
 2. Realfag (Fag- og timefordeling) Videregående opplæring
 3. Olsvikåsen vgs - Hordalan
Helse- og oppvekstfag Vg1Nå finner du timeplanen her på hjemmesiden
 • Ihk wiesbaden prüfungsergebnisse.
 • Randy jackson eliz shaffe.
 • Skøyter hamar 2018.
 • Kjøp membran.
 • Antall slaver i dag.
 • Älteste disco deutschlands helgoland.
 • Laste ned bilder fra google foto.
 • Aml pensjonsalder.
 • Blutzucker 1 stunde nach dem essen schwangerschaft.
 • Annerledes yrker.
 • Hva kjøpe i berlin.
 • Nadir dendoune everest.
 • Fartsgrenser på motorvei i norge.
 • The hobbit five armies legolas.
 • Hellanor molde.
 • Forkorting av brøk algebra.
 • What to do in lombok.
 • Skjeden bilder.
 • Hvar croatia nightlife.
 • Nullstille samsung s7.
 • Intertekstualitet bildebok.
 • Lysebu bilder.
 • Sjokolade cupcakes oppskrift enkel.
 • Havskilpadde egg.
 • File browser windows.
 • Wwf truede dyrearter.
 • Føflekk på øyelokket.
 • Hno lübeck.
 • Adrian stern konzerte 2018.
 • Paratha.
 • Brasiliansk furu.
 • Domstol no vitne.
 • John eisenhower.
 • Kattunger gis bort skien.
 • Pulsering under øyet.
 • Tørking av kamille.
 • Frivillig arbeid elefanter.
 • Vespa primavera.
 • Bamboline salg.
 • Arkitektkontor trondheim.
 • Aftenposten boligbilag.