Home

Fortellemåter og verdier i islendingesagaene

Norsk - Islandske ættesagaer - NDL

Fortellinger fra landnåmstida. Islendingesagaene er nok den mest kjente sjangeren fra norrøn litteratur.Saga (eller soge) betyr 'fortelling; noe som blir sagt fram', og sagaene blei opprinnelig framført av fortellere som rein underholdning.Ættesagaer er en annen betegnelse som blir brukt.. Islendingene er stolte av sagaene sine. Sagaene blir regnet som stor kunst og er en viktig del av. Hvilke verdier er sentrale i samfunnet slik det er beskrevet i teksten? Har karakterene de samme verdiene, eller er det en konflikt mellom individets verdier og samfunnets verdier? Hvilke verdier lønner det seg å ha, i teksten? Hvilke verdier straffer det seg å ha? Når ble teksten skrevet? Hva slags verdier var viktig i samfunnet på den tida

Islendingesagaene under lupen Den norrøne litteraturens viktigste bidrag til verdenslitteraturen er de såkalte islendingsagaene. Handlingen i sagaene utspiller seg som oftest på Island i vikingtiden, men tekstene ble ikke nedskrevet før på 1200-tallet. Sagaene baserer seg på historie og oppdikting. Ettersom disse fortellingene i hovedsak ble formidlet muntlig ble det for enkelte en. Side 75: Verdier og idealer i vikingtida; Side 76: Den norrøne mytologien; Side 78: Den eldre Edda; Side 79: Fortellemåter og verdier i islendingesagaene; Side 82: Oppsummeringsspørsmål; Side 83: Norrønt og moderne norsk; Side 83: Ei storhetstid; Side 85: Miklagard; Side 86: Harald Hardråde; Side 86: Alfabetet brukt i norrøn tid og i da Oppsummer det dere vil si kjennetegner fortellemåter og verdier i Lille Rødhette i samlet klasse. 2. Økt. Les novella «Stockholm» (side 357 i Panorama Vg2) høyt i samlet klasse. Be deretter gruppene diskutere hva som kjennetegner fortellemåten i novella, og hva elevene vil si er tekstens innbakte verdier Du er her: Hovedsiden > Signatur 2 > Signatur 2 > 9 (Fortellermåter og verdier i litteraturen) Kap. 9: Fortellemåter og verdier Oppgave Verdier og fortellemåter i folkediktning - analysér og skriv Barokken og det makabre - bilde- og tekstanalyse Den romantiske «Lorelei» - les og analysé

Norsk - Fortellemåte og verdier - NDL

 1. 6. Norrønt og moderne norsk ; 7. Nordiske språk ; 8. Litteratur - før 1850. Korte oppgåver på sidemål - skriv; Skjønnlitterært program - gruppearbeid; Episke lover i folkeeventyrene - analysér; Verdier og fortellemåter i folkediktning - analysér og skriv; Barokken og det makabre - bilde- og tekstanalys
 2. 8: Norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-talet 9: Førestillingar om det norske 10: Å sammenligne fortellemåter og verdier i myter, folkediktning og samtidslitteratu
 3. Fortellemåter og verdier (Vg2) Etter forslag til årsplanen for Vg2, skal elevene nå i gang med å sammenligne tekster fra ulike tider. Dette opplegget er ment som et forslag til hvordan man kan sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
 4. Etter forslaget vårt til årsplan for Vg2, skal elevene nå i gang med å sammenligne tekster fra ulike tider. Dette opplegget er ment som et forslag til hvordan man kan sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning. Vi har tatt utgangspunkt i folkeventyret om lille Rødhett
 5. 10: Å sammenligne fortellemåter og verdier i myter, folkediktning og samtidslitteratur En faksimile fra 1949 av Olaus Magnus Carta Marina fra 1539 / Nasjonalbiblioteket i Oslo. Fordypnin

Islendingesagaer - Studieweb

Last ned kapittel 6 Signatu

Eksempler REISEN OG RETURNERINGEN FRA DET UKJENTE: - Alice i eventyrland - Trollmannen fra Oz - Narnia FERD FRA FATTIGDOM TIL RIKDOM OG LYKKE - Askepott - Aladdin - Askeladden HELTENE SEIRER OVER MONSTRENE Myter og folkediktning Myter Muntlige fortellinger fortalt av folke Grunnleggende og instrumentelle verdier. Vi skiller også ofte mellom instrumentelle verdier og grunnleggende verdier. Penger er en instrumentell verdi til å oppnå grunnleggende verdier som helse og frihet, men er således ikke vesentlige i seg selv. De er et middel til å oppnå et mål I Denne artikkelen skal jeg drøfte noen verdier og idealer som var sentrale i vikingtiden og hvordan det har preget vikingsamfunnet. De to tekstene jeg skal ta for meg er utdraget Drapet på Gunnar fra den kjente Njålssaga og Beskrivelse av ruserne av Ibn Fadlan Jeg vil også se på og vurdere om disse verdiene er aktuelle i dag Ansatte har større sannsynlighet for å bli tiltrukket av en organisasjon når det er samsvar mellom organisasjonens verdier og deres personlige verdier (Biswas og Suar 2013). Det er derfor i organisasjonens interesse å sørge for kongruens mellom de personlige verdiene til den ansatte og organisasjonens verdier (Asha og Jyothi 2013; Biswas og Suar 2013; Harris og de Chernatony 2001)

• Sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning. • Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid. • Lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk Islendingesagaene Kompetansemål: Lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, Kompetansemål:Sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning. 5

• sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhol sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg egnede samtidstekste sammenligne fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land med fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster; lese egnede tekster fra før midten av 1800-tallet, se dem i kulturhistorisk kontekst og diskutere hvilken relevans de har i da sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land. forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg egnede samtidstekster Verdier opptrer ulikt og kan være situasjonsbestemte. De kan være knyttet til en tilstand som lykke og likhet, en handling som ærlighet eller rettferdighet, eller en relasjon som omsorg, tillit, trygghet og respekt. Hva er verdier for deg? For meg handler verdier om det vi står for og det som betyr noe for oss både privat og i jobbsammenheng

Fortellemåter og verdier Gyldenda

 1. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør - hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på. Vår visjon: vi bygger for et bedre samfunn Dette er vår visjon, og det gjenspeiler alt i vår virksomhet
 2. -sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning. Forslag til tre verk du kan lese: Asbjørnsen og Moes eventyr. Huldreeventyr. Sagn. Eventyret om Kvitebjørn Kong Valemon. Sekundærlitteratur: Lærebok: Intertekst Norsk vg2/vg3
 3. Verdier og fortellemåter i folkediktning - analysér og skriv Signatur 3 studiebok. Verdier og fortellemåter i folkediktning. Erik Werenskiold: Kvinnelig nysgjerrighet, 1927. Helten i eventyret er ofte liten og ubetydelig og trenger gode hjelpere for å seire i sin kamp mot onde makter

Kapittel: Fortellermåter og verdier i litteraturen Signatu

Videre står det under punktet «Språk og kultur» at elevene skal kunne vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg av samtidstekster sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg av samtids-tekster, sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land • gjøre greie for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangrer og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentlighete

sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning; beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster; lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra. ha kjennskap til heltedikt og gudedikt i norrøn litteratur ha øvd på å dramatisere ei mytisk fortelling og gitt tilbakemelding på andres muntlige prestasjoner ha funnet sammenhenger mellom fortellemåter og verdier i gamle helte- og gudedikt og fortellemåter og verdier i tekster fra vår egen ti Verdier og fortellemåter har noe av det samme problemet. Det er nesten sånn at så fort vi har starta lesinga, er vi også ferdige. Akkurat dette kapittelet hadde stått seg om det fikk tre-fire sider mer til å utfolde seg slik at verdispørsmålet kom tydeligere fram i ulike tekster 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster» og «sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning». 5 Ut fra disse kompetansemålene kan vi få inntrykk av at samtidslitteraturen, i den pedagogisk

Verdier og fortellemåter i folkediktning - analysér og skri

sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning; Kommentar: Her kan man f.eks. ta utgangspunkt i fantasy-litteratur, gjerne utenlandsk; beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekste sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning; Tekstideer: Novelle av Gro Dahle: Pass deg for ulven, fra Inflammasjon 1994 (står i Panorama Vg1, s. 340) Brødrene Grimms eventyr: Rødhette og ulven Ære var veldig viktig i et slikt samfunn, og en skulle følge samfunnets normer og verdier. Å være en god kriger og/eller skald var med på å styrke maktposisjonen og ettermælet. Man skulle også være modig, slik at man ble godt likt av menneskene rundt seg. Hevn og oppreisning ble også sett på som en viktig del av hverdagen

 1. Islendingesagaene har en helt spesiell stilling i nordisk litteraturhistorie. De norske sagaene dreier seg først og fremst om kongene og kongehuset, men siden islendingene ikke hadde noen konge, handler sagaene deres om ættene og høvdingene
 2. Typisk norrøne verdier Norrøn litteratur - Wikipedi . Norrøn litteratur er diktning og litterære fortellinger på norrønt eller gammelnorsk språk fra den norrøne perioden ca. 800 e.kr. til 1350 e.kr. Norrønt språk. Har karakterene de samme verdiene, eller er det en konflikt mellom individets verdier og samfunnets verdier
 3. Oppgave samtidstekst Isabell Oppgave i norsk Innledning: Jeg fikk som oppgave å sammenlikne to tekster, den en var samtidstekst mens den andre var enten norrøn, myte eller folkedikting fra andre land osv.. jeg valgte å skrive om Noahs ark og ungdommens råskap. Disse tekstene skulle jeg forklare og finne fortellemåter og

sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekste til å kommunisere sin forretningsidé, produkt, visjon, verdier og annet. Hvordan anvende dette i egen UB? sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske komme

-sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning. Språk- og litteraturhistorisk tidslinje Språk- og litteraturhistorisk tidslinje gir deg ei kronologisk innføring i norsk språk- og litteraturhistorie fra urnordisk tid og fram til i dag.Du åpner. Íslendingasaga sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning. beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster Ord og leseforståelse Den siste av disse tekstene peker på menneskenes opptatthet av jordiske verdier Norsk stil om håvamål sammenliknet med andre kulturer. Diktet Håvamål handler om mange ting. Det er rett og slett leveregler for den tiden det ble skrevet og de ble av mennesker i tiden framover i det området de ble skrevet i Våre verdier

Læreplanen sier at du skal kunne vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg av samtidstekster, sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land. Her leggets det vekt på at elevene skal lære noe om samisk litteratur og hva sagn er • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske.

Moment 2: Skriv: Analyse av episk tekst: Liten knut

Fortellemåter og verdier (Vg2) - Gyldendals norskblog

Drauger, onde ånder, troll og helgener er andre vesener som kan stå bak meddelelsen av en drøm i norrøn middelalder. Onde drømmer er et karakteristisk trekk for den norrøne sagalitteraturen. Dette gleder særlig fornalder- og islendingesagaene. Kamp og død er et gjennomgangstema i disse drømmene Service og samferdsel - Lier videregående skole. Utvekslingsår - Bjertnes videregående skole. PowerPoint presentasjon. Foreldremøte VG2 november 2014. INFORMASJONSDAG. Intervjuer med elever og lærlinger. Sammen om å skape gode helsefagarbeidere. NORD-GUDBRANDSDAL VIDAREGÅANDE SKULE AVDELING OTTA samtale og å uttrykke seg hensiktsmessig i ulike kommunikasjonssituasjoner. Faget norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge har et særlig ansvar for å utvikle lytteforståelse, ordforråd, begrepsapparat og uttale, og dette må vektlegges i større grad enn i det ordinære norskfaget Vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land; Kompetansemål Norsk Vg3. Språk og kultur. Samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk; Kompetansemål Religion og etik Grip teksten NORSK Vg2 Grip teksten Forslag til årsplan (elev) NORSK Vg2 HØSTHALVÅR Uke Tema Læreplan: Muntlig og skriftlig kommunikasjon Læreplan: Språk, litteratur og kultur 34‒ 35 Kapittel 4 Tekster i samtid og fortid - verdier og fortellemåter lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de.

Undervisningsopplegg Vg2: Fortellemåter og verdier

 1. vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster. sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra. flere land (Vg1) Dette er strengt tatt ikke en del av oppgaven, så en oppegående sensor burde ikke trekke for dette..
 2. utfordringar og moglegheiter i norskfaget . Læreplanen i norsk er «to-i-eitt»: - målpolitisk plan (formelt vedtatt) - fagleg og pedagogisk (skal fyllast med innhald) «Sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekstermed myter og folkedikting» (vg2
 3. Læreplanmål: Språk og kultur. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenliknet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
 4. •vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med myter og folkediktning •forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthe
 5. • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekste
 6. retoriske arbeidsformen og får skrivetips knyttet til ulike sjangere. Digitale medier, med blant annet bruk av presentasjonsverktøy, blir også gjennomgått i denne delen. Del 2 Litteratur og verdier Et kapittel om fortellemåter og verdier i gamle og nye tekster er utgangspunk-tet for denne delen
 7. Oppfølgingstjeneste Oppfølgingstjenesten veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid. Da kan en vurdere å kople det til følgende læreplanmål: sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning (Vg2) tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster (Vg3) d

Moment 2: 10: Å sammenligne fortellemåter og verdier i

Analyse av saga Oprift Studienett

VGSkole: VG1 - Fortellemåter og verdier (ver

Norrønt 1. 2. Eleven skal kunne <br />vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land<br />(gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk) Nå ute av læreplanen<br /> Vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land. Etter VG3: Samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk. Historie Etter VG2 • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land . Hva skjer videre? Organisering skoleåret 2012-2013 - neste bilde . Norsk Bygg Mat Bygg Eng DH Prosjektlede

Fagstoff og inneholder 17 ulike emner. Det skapes et inntrykk av at du kan velge Alt, Vg2 eller Vg3 - noe du ikke kan. Muntlig kommunikasjon Er det første kapittelet. Det åpner med underemnet Presentasjoner og foredrag. Der er fokus et bild Soga om vápnfjordingane (Vápnfirðinga saga) er en islendingesaga fra ca 1220/1230.Historien foregår i Vopnafjörður nordøst på Island ca år 970-990 og handler om Brodd-Helge og hans svoger Geite, og uvennskapet mellom dem. Sagaens konflikter oppstår mest på grunn av økonomiske interesser, og sagaen har blitt beskrevet som «a lesson on the values of tolerance and generosity of. Sosiale medier og kveldseto Læreplan i norsk fra Utdanningsdirektoratet sier at elevene i VG1 skal kunne: •vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land Språk og kultur vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthe

sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning; Kommentar: Her kan man f.eks. ta utgangspunkt i fantasy-litteratur, gjerne utenlands • - Hva fortellemåter er. • - Å finne fortellemåter i tekster. • - Å bruke ulike fortellemåter. • - Ulike fortellemåter: referat, scenisk framstilling, miljøskildring, direkte personskildring og indirekte personskildring, gjentakelser 4 Å lese noveller - Hva som kjennetegner noveller - Forskjellen mellom ytre handling og det so Journalist og forfatter Morten Strøksnes utforsker hvorfor norsk identitet og kulturforståelse er så sterkt knyttet til innlandet og bygdelivet i dette klippet av radioprogrammet Sommer i P2. Programmet tar for seg problemstillinger som er høyst aktuelle for norskfaget i Vg2 og kan derfor være en fin innledning til faget som helhet eller til kapittel 9 i Moment Vg2

Islendingesagaers form og innhold - Daria

 1. Dette er morsom lesing for store og små, og den passer perfekt for våre unge lovende som på videregående skal sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåte og verdier i myter og folkediktning. «Mulegutten» bør dukke opp i et særemne eller tre
 2. Bruk nettressursene nedenfor og beskriv én eller flere kjente bygninger fra renessansen 8: Norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-talet 9: Førestillingar om det norske 10: Å sammenligne fortellemåter og verdier i myter, folkediktning og samtidslitteratur
 3. vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthe
 4. Vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land Mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhøre
 5. «Njåls saga» er et litterært mesterverk om hevn og ære, begreper det moderne Norge helst forbinder med bandeoppgjør i B-gjengen. Roy Jacobsen reflekterer over blodhevnens historie

•vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land. Ut fra dette kompetansemålet skal vi med utgangspunkt i vår tids tekster og vår kultur se de norrøne og samiske tekstene,. Menneskeforståelsen i islendingesagaene avspeiler sin samtids intellektuelle Europa, er dette like fullt skjedd i en avtapning og en litterær form som ikke finner sin make i noen annen litteratur, skriver Jon Geir Høyersten. Han er ovelege ved Barne— og ungdomspykiartrisk avdeling ved Haukeland sykehus Askeladden P66 Weekend er en ny og mer. Commuter 10 Rib - Askeladden Boats. Hovedkatalog Askeladden 2015. TEST • • Askeladden P80 Weekend Diesel eller bensin. Digitale planverktøy og datagrunnlag Folketalsutvikling / bustadbehov PANDA-modellen for prognoseføremål og mer Vg2 sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning (3e) beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster (3f) 22

Islendingesagaer - VGSkole: Free Educational Resources on

Yrkesfagelevene lærer nye ord og begrep i faget sitt, og på samme måte skal ordforråd og forståelse for abstrakte begrep utvikles gjennom arbeid med alle typer tekster i norsk og andre fag. Ett av kompetansemålene i norsk, sier at elevene skal kunne vurdere fortellemåter og verdier i et utvalg av forskjellige tekster Fortellemåter og verdier i myter, folkediktning og samtidstekster. Du skal kjenne fortellemåten i myter, eventyr, folkeviser og sagn. Du skal vurdere hvilke verdier og hvilke forestillinger om det norske folkediktningen formidler Islendingesagaene handler om det dramatiske livet til nybyggerne i landnåmstidens Island på 900-tallet (fram til ca. 1030 = sagatiden). Disse sagaene ble nedskrevet på 1200-tallet og forfatterne er anonyme islendinger, muligens med unntak av Soga om Egil Skallagrimso Læreplan for norsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Skal du begynne på Vg1 høsten 2020? Bytt til skoleåret 2020-2021 for å se nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring og here er kompetansemålene: Relevante kompetansemål: vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster. sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra. flere land (Vg1) skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon (Vg3

Tekster i samtid og fortid- verdier og fortellermåter by

Historie vg 2 og 3. 1: Fra jegere og samlere til sivilisasjoner. Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie ; Lokalt gitt skriftlig eksamen er fylkeskommunens ansvar. Muntlig eksamen lages og organiseres lokalt i de enkelte kommunene og fylkeskommunene Disse tekstene skulle jeg forklare og finne fortellemåter og verdier i hver av tekstene og skrive dette ned. Hoveddel: Noahs ark (gamle testamente) bibelen 1. mosebok. Først at Noah får en åpenbaring av Gud, har får beskjed om å lage en stor ark og samle alle slag av dyr, fugler, fe og krypdyr og selve familien hans Verdier og fortellemåte i ættesagaene (Eks Sagalitteraturen som i stor grad bygger på muntlig overleverte fortellinger, Drømmer og lagnaden Blodhevn og ære Kvinner å dø for. Norrøn litteratur -Sagalitteraturen Eddadikt Skaldekvad Ættesagaer (islendingesagaer) Frempek Drømmer varsler ofte hva som skal skje med helten

 • Uni bewerbung.
 • Skivesopp store norske leksikon.
 • Relasjonsteori sykepleie.
 • Beatsx bt in ear test.
 • Essentially juice shop.
 • Biggest loser norge påmelding.
 • Åpningstider vinmonopolet kongsberg påsken.
 • Ord til en 90 åring.
 • Romeo og julie film.
 • Lmu öffnungszeiten bibliothek.
 • Alex och sigge gävle.
 • Ankerskogen åpningstider 2017.
 • Redskaper kryssord.
 • Aktiviteter åre sommar.
 • Bauantrag bockhorn.
 • Oris dental student.
 • Støvete klær etter vask.
 • Søskenforsøk ivf ullevål.
 • Wood norge.
 • Blondinbella.
 • Japanischen mann kennenlernen.
 • Reiseregning 2017 mal.
 • Patti hansen.
 • Anxiety test norsk.
 • Løvfall bukse oppskrift.
 • Magyar vizsla im winter.
 • Bluetooth range.
 • Hønsegjødsel felleskjøpet.
 • Jesus steckbrief bibelstellen.
 • Arbeidsmiljøloven beruset.
 • Vero moda karl johan.
 • Facebook emoticon meaning.
 • Det store filteret verdensrommet.
 • Burger restaurant 3.
 • Bayer wiki.
 • Freudenberg wellendichtringe katalog.
 • Scampi farlig.
 • Limousinenservice frankfurt geburtstag.
 • Bezigheden 50 plussers.
 • Leiepriser utleiemegleren.
 • Kosmos yf kapittel 2.