Home

Trampoline avstand til nabo

I forumet på Vi i villa har trampoline og naboforhold lenge vært et tema, og spørsmålet om avstand til nabogrensa har kommet opp. . Tre og beplantning ved nabogrenser er regulert gjennom granneloven, og avstand til naboeiendommer ved oppførsel av bygg er regulert gjennom plan- og bygningsloven.Trampoliner, derimot, er ikke regulert Det er en tingrettsdom på akkurat dette, fra 2013. Den sier at så lenge man bor i boligstrøk er det å forvente at folk i området har trampoline. Dermed er det også å forvente at det vil komme noe støy fra lek i denne. I saken kom retten til at støyen i det tilfellet ikke var høy nok til å kunne karakteriseres som urimelig, forklarer. Men naboen må uansett ut med en egenandel, som han deretter kan få dekket av din ansvarsforsikring. Naboen får heller ikke bonustap, forklarer Pallum. - Hvis naboens bil ikke hadde kaskoforsikring, vil ansvarsforsikringen din dekke skaden. Da må du betale egenandel til selskapet ditt, legger han til

De Trampoline - Ruime keuze Sportartikelen

Trampolinereglene du må vite om - Vi i Vill

 1. Ettersom jeg har lest, er regelen for avstand til nabo 4m når man bygger garasje. Men; jeg har i dag en ved/redskapsbod som ble bygget samtidig med huset, og som står under 1m fra tomtegrensen. Garasjen til naboen står på tilsvarende avstand fra grensen på hans side. Antar at det var andre regler som gjaldt den gangen, for 12 år siden
 2. Treet til naboen kan ikke stå nærmere din tomt enn en tredjedel av trehøyden på det treet som eventuelt måtte plage deg. - Hovedregelen er at eieren av en tomt ikke skal ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn en tredjepart av trehøyden, forteller Møller
 3. Trampoline i hagen Kan plage vettet av naboen Noen ganger ender naboens trampoline-støy i retten. HOPPESTØY: Har du kjøpt trampoline til barna, er det enkelte ting du bør ta hensyn til før du setter den opp utenfor huset. Først og fremst for å unngå å plage vettet av naboen
 4. Plan- og bygningsloven § 29-4 regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense, og er en viktig styringshjemmel for kommunene. I dette rundskrivet gis det en oppdatert redegjørelse om hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres. Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv H-18/90 av 1. juli 1990

Vis trampolinevett i sommer Huseiern

Avstand til nabogrense. Et høyt tre som vokser nær gjerdet, kan føre til skade eller ulemper for naboen. I slike tilfeller har nabolovens § 3 en bestemmelse om treets avstand til nabogrensen. Ifølge loven kan det ikke stå nærmere naboeiendommen enn en tredel av treets høyde Hold avstand: For å unngå smitte fra andre ber vi om at du holder din egen familie samlet, og at dere har minst 1 meter avstand til andre familier. Vennligst les gjennom alle smittevernsreglene før du besøker parken Tilsvarende setter TEK17 § 11-6 krav om avstand mellom bygninger som ikke er skilt med brannvegg. TEK17 § 6-3 er også aktuell når det er fastsatt krav til avstand i kommunens arealplaner. Avstanden skal måles horisontalt fra fasadeliv, det vil si fra ytterflaten av ytterveggen som vender mot naboen. Legg merke til følgende Du kan ikke bo i et tettbygd strøk og regne med at alt forblir slik det alltid har vært. Lyd fra nyinstallert varmepumpe hos naboen er noe du må regne med, slår en dom fra Borgarting lagmannsrett fast

Når trampolinen skader naboens bi

 1. Avstand til nabo / Plassering av bygning / Høyde på bebyggelse Plan- og bygningsloven § 29-4 gir bygningsmyndighetene hjemmel til å styre bl.a. byggverkets plassering på tomta, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde ved behandling av byggesøknader
 2. Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv eller nabogrense. For byggverk med utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 m ut fra fasadelivet. Veiledning til bestemmelse
 3. For Rana tingrett kom også spørsmålet om en trampoline kunne være naborettstridig. Sommeren 2002 gikk familien til innkjøp av en trampoline. Trampolinen ble plassert med en til to meters avstand til naboens eiendom. Året etter var partene i forliksrådet da naboen mente at støyen fra trampolinen var i strid med naboloven
 4. Her kan en særlig merke seg at det ikke er avstand til nabogrensen som er relevant, men avstand til hus eller opparbeidet areal (tun, hage etc.). Ved vurderingen av om naboen har en spesiell interesse i å ha treet stående er det mellom annet relevant å se hen til om det har en praktisk funksjon for eier (for eksempel at det skjermer for støy, innsyn eller vind)

Lite regulerer naboens trampolinebruk og -plassering - Hag

Naboen A henvendte seg til kommunen og mente at den oppførte terrassen ikke var i samsvar med søknaden og lå nærmere enn 4 meter fra hennes eiendom. Kommunen kom i vedtak til at tilbygget var oppført i tråd med plan- og bygningslovens krav til avstand. A klaget til Fylkesmannen i Oppland og krevde at terrassen ble fjernet Hei. Jeg har en nabo som ønsker å anlegge en vei helt inntil grensen mot min eiendom. Jeg mener at avstanden til grensen skal være minst 4 meter, med mindre noe annet er avtalt. Men hva sier egentlig lovverket? Gjelder 4 meters-regelen også for privat vei? På forhånd tak interesser samt hensyn til naboer slik at de beholder/kan få tilsvarende kvaliteter. Bestemmelsen er dermed en viktig styringshjemmel for kommunene. 2.2 Lovens utgangspunkt - minimum 4 meter avstand til nabogrense Etter plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd skal byggverk, inklusive eventuel Saken gjaldt påbygging av ytterligere en etasje på en bolig som lå 3 meter fra nabogrensen. Klagerne mente at det ikke forelå «særlige grunner» til dispensasjon fra reglene om minste avstand til nabogrense. Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebar at lovgiver allerede hadde foretatt en avveining av interesser Dette kan du bygge uten å spørre naboen. Kommuner forbereder seg på klage-krig når byggereglene forenkles. Avstand til nabogrense må ikke være mindre enn en meter

Byggverk skal plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen. For bygg med gesimshøyde over 8,0 meter skal avstanden være minimum byggverkets halve høyde. Plangrunnlaget kan imidlertid gi en annen avstandsbegrensing, og da er det denne som gjelder. Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv Mange har planer om å bygge på tomten sin i sommermånedene, og det er mye du kan bygge uten søknad. BoligMentoren anbefaler at du varsler naboen om planene, for å unngå at det blir en kime til konflikt. Tekst: Pernille Holo Ebbestad - radgiver@boligmentoren.no I 2015 ble byggereglene endret slik at søknadsprosessen ble enklere. Dette [

Kan naboen be oss om å flytte trampolinen vår

 • Blåsemiddel biltema.
 • Orkanger vel.
 • Gravid med hormonspiral mirena.
 • Flyavganger evenes.
 • Bluebird stavanger.
 • Watch fairy tail season 1 online free.
 • Motorradunfall iserlohn.
 • Anxiety test norsk.
 • Hvem er 15 åringen som drepte.
 • Non stop vegansk.
 • Die pur st. ingbert höhenmeter.
 • Assassin's creed origins deafening silence.
 • Uber berlin verboten.
 • Wordpress 検索 日本 語.
 • Detox te som virker.
 • Kaukasus flagg.
 • Hannibal movies chronological order.
 • Prätis pöllau.
 • Fjellturer på mallorca.
 • Ashtanga yoga stillinger.
 • Nürnberger nachrichten stellenanzeige aufgeben.
 • Marugo tunnel.
 • Toy australian shepherd norge.
 • Kålsommerfugl.
 • Current comets.
 • Lebendig gehäutet video.
 • Oppbevare lapskaus.
 • Hagle choke størrelse.
 • Ettpartiregjering definisjon.
 • Mexikanische wraps vegetarisch.
 • Elektronika musikk.
 • Osteomyelitt hund.
 • Arabisk språkkurs.
 • Wellness nur für frauen hessen.
 • Juicy couture hoodie.
 • Salg av bil omregistrering.
 • Gram negative bakterier endotoksiner.
 • Louder louder leona lewis.
 • Green beach patalavaca.
 • Who is jordan belfort.
 • Sirkus oslo 2017.