Home

Hilsen på nynorsk

Sjekk hilsen oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på hilsen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk hilse på nynorsk. Vi har én oversettelse av hilse i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. hilse v. hilse på med vennlig hilsen handhilse håndhilse nevehilse hilsen hilsener kjærlig hilsen med hilsen velkomsthilsen vennlig hilsen avskjedshilsen Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: militær hilsen militær hilsen / gjengjelde en hilsen gjengjelde en hilsen / velkomst hilsen velkomst hilsen / flaggborgen ble senket som en siste hilsen Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og. Finn synonymer til hilsen og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Du må hilse på kjæresten min! Jeg skal bare gå ut og helse på gjestene. Sende med hilsninger. Du får hilse hjem! Andre former . helse (nynorsk) Etymologi . Fra norrønt heilsa, beslektet med *hel, *heil, *hell, *helse. Grammatik

hvilken på nynorsk. Vi har åtte oversettelser av hvilken i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale På nynorsk er det også vanleg å bruka innleiingshelsinga gode: Gode Målfrid Språkerud. Den første setninga i e-posten skal alltid begynne med stor førebokstav, som alle nye avsnitt. Dette gjeld òg etter ein helsingsfrase utan ropeteikn til slutt: Kjære Målfrid Språkerud En hilsen er en konvensjonell handling som gir uttrykk for vennskap, aktelse eller ærbødighet overfor andre personer når man møtes eller tar avskjed, eller ved seremonielle anledninger. Hilsener viser en mangfoldighet av former hos forskjellige folk i verden. Innenfor hvert samfunn finnes dessuten mange ulike hilsemåter. Hvilken av disse som brukes, bestemmes av situasjonen, av.

vennlig på nynorsk. Vi har tre oversettelser av vennlig i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. vennlig. bli vennligere framskrittsvennlig gjestevennlig gjestevennlighet naboer som er vennlige med vennlig hilsen miljøvennlig uvennlig uvennlighet vennlighet vær. hilsen på nynorsk. Vi har to oversettelser av hilsen i dansk-nynorskhilsen i dansk-nynorsk

hilsen (bokmål/riksmål) erklæring, måte å avslutte en skriftlig meldig på, angitt på slutten sammen med et navn Hilsen Mormor; Andre former . helsing (bokmål/nynorsk) Avledede termer . med vennlig hilsen; Substantiv . hilsen n (bokmål/riksmål/nynorsk) melding med et kort budskap; ofte skriftli I statstjenesten er «Med hilsen» oftest godt nok, og i f.eks. vedtak er det ikke alltid noen hilsen i det hele tatt. Her kan man følge tradisjonen der man arbeider, om ikke noe annet er vedtatt. Forkortelsen «Mvh.» er neppe vennligere enn bare «Hilsen». Skal man først være ekstra vennlig, kan man koste på seg å skrive ordet fullt ut Hilsen på bokmål. Vi har én oversettelse av Hilsen i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Gjentatte postinger av samme innlegg (såkalt spamming), forsøk på avsporing av debatten eller på annen måte ødelegger debatten. Innlegg er ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Inneholder reklame, forsøk på å selge produkter, verving til organisasjoner eller lignende Kjøp er hvor du kan kjøpe Legacy eller kjøpe oppgraderinger av Legacy bokmål eller nynorsk, evt gå til Legacybutikken(på engelsk) og kjøpe andre produkter. Legacy (US) er lenker til den amerikanske side med tips og feilmeldinger og diverse annet engelsk. Venlig hilsen Den norske oversettergruppe

hilsen i norsk nynorsk - Norsk bokmål-Norsk nynorsk Ordbok

1 som gjeld, høyrer til, er skriven på nynorsk (I,1) nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskriving nynorsk rettskriving / nynorsk salmebok nynorsk salmebok:. Som svar på yanton sitt innlegg på februar 22, 2017 Hei igjen Yanton, Det er mulig at du må laste ned språkpakken for nynorsk, du kan finne denne ved å følge stegene i denne artikkelen Finn synonymer til Med vennlig hilsen og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett På Starte og drive bedrift sidene finner du aktuell og samlet informasjon til næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen. Informasjonen er satt sammen på tvers av etater og andre myndighetsutøvere. Altinn mottar German Design Award. Altinn mottar i dag German Design Award, som hvert år deles ut til gode designprosjekter fra hele Europa

hilse på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

SVAR: Hei Oppnåelse på bokmål er oppnåing på nynorsk. Hilsen rådgiver ungdomsskole, ung.n To skal man være for på livsveien vandre, to for å hjelpe og støtte hverandre. I dag har to mennesker avgitt et løfte.. et løfte som forplikter, beriker og sprer glede. Gratulerer. I ekteskapet er ikke målet å tenke likt, men å tenke sammen.-Kjærligheten eies ikke Og kan ikke eies Og skal den vare Må den pleies! Til lykke i dag, Til. Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Nynorsk i bruk inneheld ulike artiklar som alle har det til felles at dei fokuserer på det nynorske skriftspråket i ein eller annan forstand og inngår som eit hefte i rettleiings-materiellet Lesing er

Balalaika - ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette På toppen av det heile viser forsking klare føremoner for dei som tek nynorsk som skriftspråk på alvor. Mykje tyder på at tospråklege born har større språklege og kognitive fordelar av å vera tospråklege dess høgare språkleg kompetanse dei har i begge språka, så lenge dei oppnår aldersadekvat kompetanse i desse språka Kjøp er hvor du kan kjøpe Legacy eller kjøpe oppgraderinger av Legacy på bokmål eller nynorsk, evt gå til Legacybutikken(på engelsk) og kjøpe andre produkter. Legacy (US) er lenker til den amerikanske side med tips og feilmeldinger og diverse annet på engelsk. Venlig hilsen Den norske oversettergruppe På bokmål er det vanleg å bruke man som eit ubestemt pronomen. På nynorsk bruker du ein: Ein veit aldri kva ein finn rundt neste sving. Samsvar mellom substantiv og pronomen På nynorsk skriv vi: Fotballen: Han er rund. Sola: Ho er varm. På bokmål brukar ein den i begge desse tilfella. Dersom pronomene

Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om nynorsk og mer enn 1200 andre emner The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Her kan du se Grunnloven på nynorsk og på bokmål slik lovene lyder etter endringer vedtatt av Stortinget 8. mai 2018. Den første loven som ble vedtatt på nynorsk var log 29. juni 1894 um sams normaltid fyr kongeriget Norig, som fra 1. januar 2008 ble opphevet ved lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid Nynorsk er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk. Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå bokmål og nynorsk sammen til et felles norsk skriftspråk kalt samnorsk, men dette prosjektet ble formelt skrinlagt i år 2002

Nynorsk er eit nordisk (eller nordgermansk) språk. Nordisk er ei grein av germansk, som er ei grein av den indoeuropeiske språkfamilien.Det er vanleg å dele dei nordiske språka i to greiner, vestnordisk og austnordisk. Islandsk, færøysk, det utdøydde språket norn (som blei talt på Shetland, Orknøyane, Hebridane og i delar av det skotske fastlandet) og nynorsk er vestnordiske språk. Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet Oi, på nynorsk! Avslutt; Du er her: Oi, på nynorsk! Brukerstøtte: ekurs@digdir.no; Telefon: +47 24 05 56 02 E-post: postmottak@dfo.no; Org.no: 986 252 932 Bruksvilkår; Go to top of page ↑. Synonymordbok (bokmål - nynorsk) i Kvasir - berre skriv inn ordet du lurer på og trykk søk, så får du opp døme på synonym frå den andre målforma rett under søkjeruta på resultatsida. Medieordlista , Statistisk ordliste , Organisasjonsordlista og Realfagsordlista av Studentmållaget i Nidaros er samlingar av nynorske fagomgrep Fritak på Videregående skole gis dersom eleven hadde vedtak om fritak på ungdomsskolen. Generell begrunnelse for hvorfor nynorsk: En av grunnene til at vi fortsatt har nynorsk på skolen, kan være nettopp fordi det blir færre og færre som bruker språket

Synonym til hilsen på norsk bokmå

Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen - Den nynorsken jeg hadde lært, var så klart utgått på dato. I lærebøkene står det lite om nynorsk, og her i Trøndelag er det jo ingen skoler igjen som har nynorsk som hovedmål, så det er om å gjøre å finne en metode for å kunne undervise godt i noe som elevene egentlig helst ikke vil ha, sier hun til Utdanning Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to Som norsklærer har jeg revet meg i håret, saumfart internett, bladd febrilsk i bøker og notater og leita med lykt og lupe etter måter å gjøre nynorsk motiverende og gøy for elevene mine. Uansett hvor mange ganger jeg har lagt ved artige bilder av Ivar Aasen med partyhatt på oppgaver, stresset viktigheten av å bevare kulturarv, forklart og terpet, og ikke minst gaula ut med all energi. Her kan du se Grunnloven på bokmål og på nynorsk slik loven lyder etter Stortingets vedtak i 2014. Den første loven som ble vedtatt på nynorsk var log 29. juni 1894 um sams normaltid fyr kongeriget Norig, som fra 1. januar 2008 ble opphevet ved lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid

Nynorsk - drilloppgaver. Verb. Nynorsk - minigrammatikk; 1. Verb som endar på -st; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 6. Verb: Bøy desse st-verba; 7 Grunnloven på bokmål og nynorsk. Stortinget har 6. mai 2014 vedtatt nye språkversjoner av Grunnloven, en på bokmål og en på nynorsk. Bokmålsversjonen er basert på forslaget fra blant andre professor Vinje og nynorskversjonen på forslaget fra utvalget ledet av professor Graver

Genéve | Sjømannskirkens historie

hilse - Wiktionar

Men har ikke peiling på hva jeg skal skrive på kortet... Noen som har tips?:) Christine88, 5 Mai 2012 #1. Hilsen Kristine, voldsomt stolt mamma til vakre Nora (desember 09) og finguttene Aksel og Edvard (august 11). KristineBirgitte, 5 Mai 2012 #3. Bkno4604072 Andre møte med forumet Med SMAK på timeplanen er et undervisningsopplegg utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og Invitere elevene dine til en skikkelig smaksreise ved å sette SMAK på timeplanen! Smakfull hilsen fra Opplysningskontorene i landbruket. Elevhefte «Med SMAK på timeplanen» nynorsk kan lastes ned. Nynorsk Bokmål Før 1885 hadde norsk bare én offisiell målform, og dette skriftspråket var i alt det vesentlige identisk med dansk. Språket gikk under forskjellige navn, men ble 1800-tallet stort sett bare kalt norsk. Gjennom Ivar Aasens arbeid med å skape språket landsmål ble det etablert en situasjon med to skriftlige målformer. I 1885 fattet Stortinget et vedtak der det bad.

Tannhelsesekretær Vg3En sommerlig hilsen til deg fra meg

På Stortinget er det den aktuelle stortingskomiteen som avgjør hvilken målform som skal brukes. Forskrifter gitt med hjemmel i en nynorsk lov fastsettes som regel på nynorsk. Artikkel ⏲ 3. oktober 2014 14:25 Knut Davidsen Del artikkel. Bokmål og nynorsk er likestilte målformer i Norge - noe som følger av målbrukslova Hadde nynorsken vore ein fugl, eller eit anna utryddingstruga dyr, så hadde den vore på den raude lista for lenge sidan. Vi må lære oss å sjå på språket på same måte som andre verdiar. Med Vennlig Hilsen Nynorsk. med vennlig hilsen nynorsk #0. Invitasjon image #1. Torture_evidences image #2. Eksempler på CV og søknad | Humor, Energi, Skriving image #14. Vennlig hilsen Lucifer: hørespill - Helge Hagerup - Google Books image #15. Attester Sigve Hamilton Aspelund image #16

Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen På denne måten kan nynorsk dø. Det vil si at vi kan miste en viktig del av kulturarven vår. Vanskelig, men viktig . Det hjelper ingen å ha en negativ innstilling til ting man må gjøre uansett. Folk bør gi nynorsken en sjanse, fremfor å gjenta de samme negative argumentene Målform: Med nynorsk som sidemål, ønsker Oskar Skulstad, kultursjef i Ålesund kommune å slippe å måtte skrive saksdokument på nynorsk, slik den foreslåtte språkbruksplanen legger opp til.

Hemmelig hilsen på Aris grav Ni måneder etter at trebarnsfaren og kunstneren døde så brått ble han endelig stedt til hvile - på sin egen fødselsdag. SORT BAUTA: Den svarte gravsteinen med Ari Behns navnetrekk har en påskrift nederst: Du er høyt elsket av oss alle Norsk: ·på den tiden· om tidspunkt i fremtiden· i så fall enda, likevel, vel, nå i utrop, Per då! konkluderende, forsterkende·om tid (årsak), siden, etterso

hvilken på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

På denne siden får du hjelp til dine nynorsk oppgaver. Du finner en rekke eksempler på nynorsk oppgaver skrevet av elever på videregående skole og grunnskolen. Ikke nok med det: vi i Studienett har i tillegg utarbeidet en guide til nynorsk grammatikk, der vi gir deg en komplett veiledning i nynorsk - Nynorsk bør være valgfag. Det er ikke nødvendigvis det å beherske nynorsk og bokmål som gjør deg smartere, men å beherske flere språk. Det kunne med andre ord like gjerne ha vært kinesisk på timeplanen I 2019 var 25,2 prosent av innhaldet til NRK på nett, radio og tv på nynorsk. Av Benedikte Grov, Brit Jorunn Svanes og Roy Hilmar Svendsen + Vis flere. NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00

Nynorsk har også det refleksive possessivpronomenet sin. Det har de samme formene som på bokmål og blir brukt på samme måte. Staving Nynorsk bruker diftonger mye mer enn bokmål. Mange ord som har -e- eller -ø- på bokmål, har -ei-, -øy- eller -au- på nynorsk: heite hete drøyme drømme ein haust en høs Her er Nynorsk rettskriving . Klikk på korrekte påstandar om bruk av dei store skiljeteikna 4 Skriv setninga med rett teikn I 5 Klikk på setningane som er rett skrivne 6 Set inn komma på rett plass I 7 Set inn komma på rett plass II 8. Eit større utval gullkorn, bevingede ord, vengeborne ord og fyndord På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i biblioteka. - Nynorsken skal vere der folk er. Derfor vil vi ut i landet, og til folkebiblioteka, seier han

Formell e-pos

 1. På morgonkvisten kom eg att; då var vakta i salen sovna. Men der [1] den fagre hadde sove, låg ein hund i band. På leget, liggeplassen. 103 Ver framifrå mot gjest og gladlynt heime, støtt vis og varsam, flink å hugse og flink til å snakke deg fram [1], vil du bli kalla klok mangt. Tal ofte om det som er godt og vel
 2. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personver
 3. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkver
 4. Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: blad. blad n1. I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blad bladet på ein kniv, ein propell,.
 5. Tiden som brukes på nynorsk er bortkastet og kunne heller vært brukt for å styrke elevene i hverdagslivstrening, matte, sløyd, naturfag etc. Hadde vi målt kostnaden i kroner på å lære 2 skriftspråk hadde det vært ute av verden for lenge siden
 6. Dette skal læreplanene fokusere på: Han mener den nye læreplanen vil senke kompetansen i nynorsk som sidemål i samfunnet, og øke språkskiftet fra nynorsk til bokmål på videregående

Det personlige pronomenet 'den' Du kan ikke bruke det personlige pronomenet 'den' i nynorsk! Når vi viser til et substantiv, bruker vi 'han' når vi viser til et hankjønnsord, og 'ho' når vi viser til et hunkjønnsord. 'Eg måtte vaske bilen etter fjellturen fordi han hadde blitt så skitten' 'Dersom ikkje avisa ligg på den staden ho plar liggje, har hunden teke henne Hei kjære lesere! Ordforrådet på nynorsk og bokmål har ikke store ulikheter. De fleste ordene skrives på samme måte, men på noen punkter finnes det forskjeller. I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte. Kjennetrekk: Mange nynorske ord har diftong: Diftong er når to vokaler er ved siden av hverandre, som f.eks. heim

hilsen - Store norske leksiko

 1. Romersk hilsen (Saluto romano) er en hilsen som ble brukt i Romerriket.Den utføres ved at høyre arm holdes rett ut i omtrent 45 graders vinkel, med håndflaten ned og fingrene samlet. Man kan blant annet se bruken av hilsenen på billedrelieffene på Trajansøylen i Roma. Andre hevder at forestillingen om en slik romersk tradisjon skyldes en misforståelse fra romantikken, som ble forsterket.
 2. Vi har 8 synonymer for ordet nynorsk på bokmål. bokmål. gammelnorsk. landsmål. norsk skriftspråk. riksmål. runer. runeskrift. samnorsk. Legg til synonym. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til nynorsk. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til
 3. Selv synes jeg nynorsken er et grautmål, sier Pettersen. Vi ser vel ikke for oss at vi kommer til å oppleve å kunne selv få velge nynorsk i løpet av de årene vi er på skolen, sier Frede og.
 4. Dialekt brukes flittig, både i litteraturen og på SMS`er og sosiale medier. - Skriving på dialekt kan gjøre fremtiden for nynorsk som skriftspråk mer usikker, mener forfatter og.
 5. Bokmål Nynorsk (der det avviker frå bokmål) advarsel åtvaring angi grenseforløpet på kart arealdel anlegg arealdisponering atkomst tilkomst avtaleinngåelse avtaleinngåin..
 6. Sjekk hvor oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på hvor oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

vennlig på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål. Utvalde ressursar: Kreativ skriving. Teikneseriar. Korleis kan ein arbeide målretta med språket i elevtekstar? Halloween på nynorsk. Kurstilbod for lærarar på 8.-13. trinn. E-verb eller a-verb? Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda. ta (bokmål/riksmål/nynorsk) Å leggja noko under eigen kontroll, tileigna seg Eg tok ein pinne. Jeg tar styringa. Eg tok ordet. Han tok hatten sin og gjekk. Dei har tatt landet frå oss. Andre former . taka (nynorsk) take (nynorsk) Ordsoge . Frå norrønt taka. Uttal Wikipedia på nynorsk ble opprettet den 31. juli 2004, og har siden den første artikkelen, om øya Sekken, produsert over 100 000 artikler. Wikipedia på nynorsk kaller seg «Wikipedia - Det frie oppslagsverket». Nynorsk Wikipedia passerte 10 000 artikler 7. august 2005 med artikkelen om forfatteren og folkeminnesamlaren Edvard Langse Hun synger sanger på nynorsk for barnehagebarn på hele Agder. Det handler om språk og og det handler om sangglede

hilsen på nynorsk Dansk-nynorsk oversettelse DinOrdbo

DEBATT Debatt: Nynorsk Gjør slutt på sidemålsgalskapen Den har vart i over hundre år. Ny læreplan i sidemål er ei hellig ku. MER DYBDELÆRING: Bokmålsforbundet mener at kompetansemålet i. Opprinnelig lagt inn av Språkrådet. Merk: Nynorsk har ikkje det personlege pronomenet den. Når vi viser til eit substantiv, nyttar vi helst han for eit hankjønnsord og ho for eit hokjønnsord, der vi på bokmål nyttar den Jeg foreslår, og håper på at nynorsk blir kun satt som et mål å lære på grunnskolen. Fordi hvis vi tvinger allerede stressede videregående elever til å ta en eksamen i nynorsk, vil det kun føre til en negativ innstilling til språket. Jeg støtter ikke nynorsk fordi jeg ikke har lært skriftspråket på en god nok måte Om nynorsk hadde blitt tatt ut av grunnskolen, hadde elever hatt én ekstra skoletime i uka. Den kunne de brukt på å jobbe med lekser, og få profesjonell hjelp av en lærer. Om nynorsken hadde blitt byttet ut med matematikk, hadde alle fått en bedre mulighet til å forstå noe vi aldri slutter å lære - I år skal NRK klare nynorskmålet. NRK har eit oppdrag om at minst 25 prosent av alt innhald skal vere på nynorsk. Kringkastingssjefen lovar at 2019 er året vi skal nå målet

hilsen - Wiktionar

Denne helga er Noregs Mållag samla på Sola for å fremma krav til regjeringa. Språklova og opplæringslova er dei viktigaste tema Norsk: ·ein tur under vatn Han gjorde et dykk på 15 meter.··personleg pronomen, andre person fleirtal; dei som vert talte til Skal eg hjelpe dykk velkommen (bokmål/riksmål/nynorsk) Som hvis ankomst er en glede, fører til glede. Dere er alltid velkomne hit! Andre former . velkomen (nynorsk) Grammatikk . Dette ordet mangler bøyning. Hjelp gjerne til ved å legge til en bøyningstabell (Hjelp:Maler). Oversettelse Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Finn godkjent trafikkskole i nærheten av deg

Kan jeg skrive «Med vennlig hilsen»

Norsk: ·ord som uttrykker takknemlighet··uttrykk for takknemlighet, en forekomst av å si takk Du fortjener en takk Nå har valentinsdagen blitt en dag hvor mange viser at de setter pris på dem de er glad i. Her kan du sende en hilsen til en eller flere av dem som betyr noe for deg! Opprettet 14. februar 201 Kommunen må sjølvsagt ha kompetanse til å svare med nynorsk på eit skriv frå ein nynorskbrukar på lik linje med at ein som sender eit skriv på bokmål skal få svar på bokmål I dag er nynorsk i tillegg en dialekt og en kulturepoke. Og hva nynorsk refererer til, det skal forbli en gåte. De kunne kostet på seg noe kreativitet, og gitt kategoriene andre navn. Og er det viktig å at epoken og dialekten heter nynorsk så tror jeg at skriftspråket nynorsk tåler et nytt og anna navn, men neida. Vi kjører på med. En novelle på nynorsk om to stykker som jobber med et skoleprosjekt. Den ene er tilbakeholden, mens den andre er bøllete. Karakter: 5 (10. klasse) Novelle. Eg står her og skal slå opp med ei jente. Analyse av Rune Belsvik si novelle Analyse/tolkning Eg står her og skal.

Hilsen på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

Hankjønn, hunkjønn og inkjekjønn har kvart sitt bøyingsmønster. Og dette bøyingsmønsteret gjelder for de fleste substantiv. Vi delar ord inn i grupper etter felles kjennemerkar. Fellesnavn er ord du kan sette en, ein eller eit foran. Under ser du et eksempel på korleis man bøyer substantivene med de ulike kjonene Svenskene selv har en forestilling om at nynorsk er komplett uforståelig. Men det er nok skoleelevene som har mest rett. På svensk er det blant annet uhyggelig mange ord som ender på a, akkurat som i nynorsk, påpekte han. Torp har gjort noen sammenlikninger av vanlige svenske substantiver med tilsvarende på bokmål og nynorsk Sorter ord på nynorsk og bokmål. Finn ord som betyr det samme. Sorter spørreord. Marker ord på nynorsk. Velg riktig spørreord. Riktig ending på bokmål. Bøy ord på bokmål. Riktig ending på nynorsk. Bøy ord på nynorsk. Finn feil i nynorsktekste Her kan du øve deg på å lese dei 100 mest brukte orda

Tilhengerkalkulator | Statens vegvesenTømmerkjøring med hest og rustning (todelt slede, også

Hva er hvilken på nynorsk? - Språk - VG Nett Debat

Siste fra nynorsken Vil likestille nynorsk og bokmål i grunnloven. Vil likestille nynorsk og bokmål i Sett inn en hilsen. Kundeservice. Israel Today. Fast Grunn. Dagensdebatt. Våre etiske Dagen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Dagen har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes. Men når all utetterretta kommunikasjon frå kommunen er på nynorsk, både på nettsider og i sosiale medium, får innbyggjarane sjå litt meir nynorsk i sine bokmålsdominerte kvardagar. Det er bra

Asjett - Romsdalsmuseet / DigitaltMuseumsubstantiv | Skilt og oppslag på norsk
 • Sosial web en vei til digital dannelse.
 • Monument valley.
 • Rührei sandwichmaker.
 • Andachten für senioren.
 • Why is norway so boring.
 • Falabella føll.
 • Nypete er bra for.
 • Adam opel.
 • Omkjøring e18 bamble.
 • F.e.s.t band.
 • Kanalsletta 3.
 • Luder jagd.
 • Dyrlegevakt drammen dyreklinikk.
 • Frisurentrend 2018 männer.
 • Meldugg på skaugum.
 • Wikborg rein lønn.
 • Hus rodeløkka.
 • Marinejeger beret farge.
 • Matriarken.
 • Gode arbeidssko sykepleier.
 • Vero moda karl johan.
 • Spea streptococcus.
 • Likestillingsloven 2017.
 • Edil.
 • Yr sandnes time for time.
 • Beatsx bt in ear test.
 • Var norge fattig før oljen.
 • Marinejeger beret farge.
 • Brazilian blowout hjemme.
 • Cartoon network tablå.
 • San francisco weather winter.
 • Kalkskylling.
 • Emden karte.
 • Vw eos preisliste 2008.
 • Omega constellation automatic chronometer officially certified.
 • Hjemmelaget salt.
 • Totalitäre demokratie definition.
 • 7 eleven munkegata.
 • Pax norge.
 • Aktiv solfanger.
 • Illustrator not transparent.