Home

Tekstoppgaver matematikk 7. trinn

Måling 8 - Vekt 2 - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4 | Malimo

Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn 7. trinn. Matematikkheftet for mellomtrinnet. Noen av oppgavene er tekstoppgaver, mens andre er regnestykker. Lærerens instruksjoner. Elevens oppgaveark. Lærerens instruksjoner. Matematikkheftet tar for seg de fire regneartene. Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 7. årssteget Tal og algebr Matematikk 5-7 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på læring og Zankovs undervisningsmodell. Det er en fortsettelse av læreverket Matematikk 1-4. Matematikk 6 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 9 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 3 Oppgave 3.9 Skriv stykkene og divider! a) 486: 9 = b) 301 : 7 = c) 976 : 8 = d) 1 160 : 8 = e) 7 470 : 6 = f) 8 064 : 9 = Oppgave 3.10 En parkeringsvakt skrev en dag ut bøter på 69 biler som var feilparkert

Bruk oppgaver/oppgavesett fra Kenguru for å berike undervisningen. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon Velg trinn for å se passende problemløsningsoppgaver (tekstnøtter). Velg klassetrinn. 8. trinn. 9. trinn. 10. trinn. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA.

5.-7. trinn. Velkommen til skoleåret 2012/2013! Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT,. Trinn: 7 Velg oppgavetype og vanskelighetsgrad og gå for gullmedaljen! Brøk og desimaltall. Tren på å gjøre om brøk til desimaltall og Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet.

Under Nivå 2 finner du Oppgave 1, Oppgave 2, Oppgave 3, Oppgave 4, Oppgave 5, Oppgave 6, Oppgave 7, Oppgave 8, Oppgave 9, Oppgave 10, Oppgave 11, Oppgave 12, Oppgave. Matteoppgaver 7 trinn. Ekstra matteoppgaver for 7 klasse/trinn. Inneholder algebra oppgaver, regning med desimaltall og store tall Kartleggingsmåte Screening (digital) og /eller elevintervju. Målgruppe 1. - 10. trinn. Forfatter, utgiver, årstall A. McIntosh Oversatt og bearbeidet av M. R. Settemsdal og I. M. Stedøy- Johanse Forståelse av matematiske tekstoppgaver Hva bør man som lærer ha tenkt gjennom når man ønsker at elevene skal jobbe med tekstoppgaver i matematikk? Kjetil Kjellesvik Stordrange Veileder Mette Andresen Masteroppgave i matematikkdidaktikk Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Bergen, 201 Tekstoppgaver er ofte utfordrende for mange elever. Denne ressursen beskriver hvordan en systematisk kan arbeide med dette allerede fra tredje trinn. Å kunne skrive i matematikk innebærer blant annet å beskrive og forklare en tankegang. Skriving i matematikk kan hjelpe elevene til å strukturere tankene

mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî 8. og 9. trinn Lukk. Tilbake. Velg type prøve: Lesing Regning Engelsk . Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send.

Nivådelte oppgaver i matematikk etter trinn. Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad I forbindelse med utgivelsen av elevboka Lese og skrive i matematikk (Fredheim og Trettenes, 2014) har jeg de siste par årene hatt fokus på elevenes forhold til tekststykker. Jeg har undervist elever fra 3. til 8. trinn, og jeg har hatt gleden av å samarbeide med lærere fra ulike deler av landet Neste uke skal vi starte med tekstoppgaver på 2.trinn. Dette er et tema jeg vet mange synes er vanskelig, ikke bare fordi alle ikke er kompetente lesere enda, men også fordi det krever gode strategier for å tolke en tekstoppgave. Jeg vil derfor gi elevene en strategi de kan bruke når de løser tekstoppgaver. Strategi Tekstoppgaver 4.trinn Standard. I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven

Multiplikasjon 2 - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4 | Malimo

Tema: Tekstoppgaver (regnefortellinger) Mål: Elevene skal lese og løse tekstoppgaver i matematikk. Innhold: I opplegget ligger tips til hvordan du kan gå fram, begrepsliste, tekstoppgaver du kan løse og oppgaver du kan lage regnefortellinger til. Tema: Tekstiniai matematikos uždaviniai Tikslas: Mokiniai išmoks spręsti tekstinius matematikos uždavinius Under Nivå 1 finner du Sara kjøper fisk, Erling og klinkekulene, Bestefars gave, Almyra og klinkekulene, Julie på handletur, Isabell og klistremerkene, Zofia og frimerkene, Noah rydder leker, Petter og ballene ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN RYE SKOLE 2018/2019 . TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Kan tolke tekstoppgaver og lage modeller som fremhever den matematiske strukturen i oppgaveteksten

Repetisjonshefte høsten 7

 1. Matematikk 7. årstrinn: Nynorsk: Matematikk 7. årssteg: Nordsamisk: Matematihkka: Engelsk: Mathematics: Fagkode: MAT0007 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv.
 2. MATEMATIKK HALVÅRSPLAN - 7. TRINN - VÅREN 2018 UKE TEMA LÆRINGSRESSURSER: MULTI 7A/7B SMART ØVING NETT-OPPG. LÆRINGSMÅL KAPITTEL 4 «GEOMETRI» 1 Vinkler s. 110 - 116 Vinkler Jeg kjenner egenskapene til toppvinkler, nabovinkler, spisse, rette og stumpe vinkler
 3. Norsk -> Tekstoppgaver . Grunnleggjande ferdigheiter i matematikk Å kunne uttrykkje seg munnleg i matematikk inneber å gjere seg opp ei meining, stille spørsmål, argumentere og forklare ein tankegang ved hjelp av matematikk. Microsoft Word - Matematikk 7. trinn.
 4. I denne videoen lærer du hvordan du jobber med tekstoppgaver. Dette er et emne som tradisjonelt mange synes er utfordrende og krevende. Det viktigste med tek..
 5. ere vedkomne til Holmboeprisen
 6. Her ligger årsplanene for 1.-7. trinn
 7. Vi i verden 5-7 er Cappelens RLE-verk for 5.-7. trinn. På dette nettstedet kan du øve på oppgaver, sjekke det du har lært, eller lese korttekster fra læreboka

Matematikkheftet for mellomtrinne

Matematikk.org - Gangetesteren. Trinn 1 - 4; Sums math - Lær gangetabellen; Gyldendal Multi 6 - Gangeøvelser. Velg nivå. gruble.net - Øving på ganging med og uten tid; gyldendal.no (Multi 5a) - Velg tabell og øv! gangetabellen.net - Øvelser og spill; matematikk.org -- Velg trinn og regneart; regnemester.cdu.no - Velg Multiplikasjon>øvels beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1); eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1); måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata (1 Under Matematikk 1. - 2. trinn finner du Møt Sara, Sortering, Tall og telling, Pluss, Minus, Tid og klokke, Lengde og areal, Geometri, Dragespill, Tekstoppgaver

Under Tekstoppgaver finner du Nivå 1, Nivå 2 Slik mestrer barnet tekstoppgaver i matematikk En ny masteroppgave fra Institutt for spesialpedagogikk undersøker sammenhengen mellom språk og regneferdigheter i løsning av matematiske tekstoppgaver. Å identifisere om barn sliter med regneferdigheter eller språkforståelse kan være en nøkkel til å hjelpe dem til å mestre tekstoppgaver

Matematikk T (MAT09-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-03) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 7. trinn - Ukeplan uke 39 (21.- 25. september) Læringsmål: Norsk: Jeg kan skrive min egen fantasy-fortelling. Matematikk: Jeg kan addisjon og subtraksjon med negative tall. Jeg kan regne med parenteser. Jeg kan regne ut og løse tekstoppgaver ved å tegne modeller. English: I can conjugate regular verbs in all the tenses Matematikk.net Meget bra nettside for elever i ungdomsskolen og videreg. skole, lærere og foreldre: Matematikk.org Meget bra nettside for elever, lærere og foreldre: matematikkbrett.no Oversikt over tilbud til elever og lærere. Matematikksenteret Mye br Våren 2014 reviderer vi våre sider for matematikk og norsk for 3.-4. trinn. De nye sidene har tydeligere struktur, nytt design og mange nye spill og aktivteter. MATEMATIKK - Øv på lesing i matematikk med 40 nye tekstoppgaver. - Samle klassen til quiz i samtlige tema. - La elevene kjempe seg til topps på den nasjonale highscore-liste

Regning - 8. og 9. trinn Lukk. Tilbake. Velg språk eller målform: Bokmål Nynorsk Samisk Tegnspråk . Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn - 2017/2018 Læreverk: Multi 7a og 7b Lærer: Irene J. Skaret Uke Kompetansemål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering 34 - 39 - Kjenne verdien av sifrene i heltall og i desimaltall. - Lese av og plassere heltall og desimaltall på tallinje, og sammenligne slike tall BRøK - GJENKJENNE/FARGELEGGE. Matematikk.org - Brøk på ulike nivå. Velg; Illuminations (am.) - Memory. Velg brøk; mathplayground.com - Koble brøk med rett figu Tema: Tekstoppgaver (regnefortellinger) Kompetansemål: Elevene skal lese og løse tekstoppgaver i matematikk. Beskrivelse: I opplegget ligger tips til hvordan du kan gå fram, begrepsliste, tekstoppgaver du kan løse og oppgaver du kan lage regnefortellinger til. Konu: Matematik problemleri Yetkinlik: Öğrenciler metinli matematik problemlerini okuyup çözecekler

Diverse tekstoppgaver - Kittys oppgave

1 trinn 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn. Planet Psyd > Matematikk > Klokke > Tekstoppgaver hva er klokka. Tekstoppgaver hva er klokka. Klokke med tekst til digital - 10 ark kr 39,00 Kjøp; Klokke med tekst til digital - 5 ark kr 29,00 Kjøp; Klokke med tekst til digital - 1 ar Smartbok Grunnskole 5.-7. trinn Matematikk 2020 Multi 7, 2. utgave, Oppgavebok, Smartbok. Dette kan være en støtte for lesesvake elever, spesielt i lengre matematiske tekstoppgaver. I Smartboka kan man skrive egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og forstørre deler av sidene i boka Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematikk. Det inkluderer gangetabellen, enkle avrundingsregler, klokkeoppgaver, enkel statistikk, måling og tall opptil 1000 Felix har konkurranse med vennene sine om å spise flest is på 17. mai. Felix spiser først 4 is og deretter 3 is til. Hvor mange is spiser Felix på 17. mai Tekstoppgavekortene for Matematikk 1-4 er knyttet til kompetansemål i matematikk etter 2. og 4.årstrinn. De er samlet i en felles samlepakke for småtrinnet fordi leseferdigheter og muligheten til å gjennomføre tekstoppgaver varierer fra elev til elev og er ikke primært knyttet til alder

7. TRINN - Matematikklande

Lærerkonferanse: Nye læreplaner i matematikk med fokus på 1. til 7. trinn Avlyst 2020, ny dato for 2021 kommer Dessverre på grunn av Covid-19 vil Latacme- lærerkonferansen bli utsatt til november 2021 1.-4. trinn; 5.-7. trinn. Norsk; Matematikk; Engelsk; Naturfag; Samfunnsfag; KRLE; 8.-10. trinn Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. Seivå Gangeprøver 2-4, 5-6, 7-8 og 9- 10. På denne måten er det mye lettere å starte med et nytt emne i matematikk, for vi. Lokal læreplan i matematikk for 10. Bruke likninger til å løse matematiske problemer og tekstoppgaver. Læremiddel i matematikk for Fagfornyelsen. Gir elevene tilgang på animasjoner og selvrettende oppgaver

Kittys oppgaver - Google Site

 1. Oppgavekort med regne- og tekstoppgaver for 5.-7.trinn! På denne siden kan du holde deg oppdatert på de nyeste ideene og det nyeste materiellet særlig egnet for 5.-7.trinn. Bla gjennom bildene til venstre for inspirasjon! matematikk og andre fag! 120+ ressurser til nå
 2. Motivere til matematikk ved å skape variasjongjennom fysisk aktiv læring. Progresjon. En kan øke vanskelighetsgraden både på regneoppgavene og på løypene. For eksempel kan en plassere oppgavene mer utilgjengelig 7. trinn 8. - 10. trinn VGO Bevegelsesmilj.
 3. Tema: Tekstoppgaver (regnefortellinger) Kompetansemål: Elevene skal lese og løse tekstoppgaver i matematikk. Beskrivelse: I opplegget ligger tips til hvordan du kan gå fram, begrepsliste, tekstoppgaver du kan løse og oppgaver du kan lage regnefortellinger til. ፍረ-ሓሳብ: ብጽሑፍ ዝተዳለዉ ዕማማት(ግድላት ስነ-ቁጽሪ).
 4. Årsplan i matematikk for 6. trinn Tekstoppgaver Plassverdisystemet En plass til venstre, ti ganger større Utvidet form Bruk av PC Å skrive med bokstaver Addisjon i hodet Addisjon ved å veksle flere ganger 4 -7 - Velge passende måleenhet og regne ut mello

Kompetansemål etter 4. trinn. Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 4. trinn når dei bruker formålstenlege strategiar og representasjonar i arbeidet med dei fire rekneartane og til å forklare tenkjemåtane sine Tester deg i overslagsregning, tall og tekstoppgaver: Trinn 1 og 2; Trinn 3 og 4; Trinn 5 og 6; Trinn 7; Trinn 8 og 9; Trinn 10; Trinn 11 og 12; Trinn 12 og 13. Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 2 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 1 Oppgave 1.2 Tegn rutenett og lag. Trinn 2 Matematikk for barnetrinnet Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å.

Kenguruoppgaver Matematikksentere

 1. 7.- 8. trinn Del I: Geometri: Vinkler og figurer; areal og omkrets. Brøk, kjøp og salg. Del II: Hoderegning, oppstilte oppgaver og tekstoppgaver i multiplikasjon og divisjon. Tekstoppgaver prosent og statistikk. En pk. à 15 elevhefter 393,- Dynamisk kartleggings-prøve i matematikk S. Aastrup Statped midt 2011/2013 Kartleggingsteste
 2. podium.gyldendal.no (7.tr) - Divisjon med desimaltall; LÆRINGSVIDEOER MED DIVISJON. Audun Aas - Dividjon den enkleste måten; Thomas Kalfoss - Deling: Enkelt forklart. Kenneth Nygård - Flersifret delt på ensifret. En desimal. SkoleKyllo - Divisjon, når stykket ikke går opp
 3. Barnetrinn Matematikk Universell Matematikk - . Måling og enhet . Å løse tekstoppgaver Universell Matematikk 6-7 - Matematikk - 5.-7. trinn - Kapittel - Problemløsing - 2.3 Å løse tekstoppgaver

5.-7. trinn - Matematikk.or

 1. Likninger oppgaver 7 trinn. Likninger Innhold.Video: Løs likningen 2x + 4 = 34 - 3x Prøv selv! Prøv selv! Prøv selv! Les først. 2x = 10 - 3x Lær mer. Likninger med brøk 1 Andregradslikninger 1 Likninger med kvadratrøtter Likningssett - Sett høyresidene lik hverandre 1 Likningssett - Substitusjon 1 Likninger med. Ofte stilte spørsmål, kategori: Algebra (likninger, faktorisering.
 2. 4. og 7. trinn skal snart ha overgangsprøver i lesing og regning. Trykk på lenkene under for å se tidligere oppgaver
 3. Hengelåser + matematikk = gøy! Klokka - tips, arbeidsmåter og materiell! Oppgavekort i matematikk Tallpuslespill i begynneropplæringen Les om 4 GODE grunner til å bruke tangram i klasserommet! Differensierte spill og aktiviteter i de fire regneartene Multiplikasjon på mange måter! Matematikkportal! Dette er en samleportal for alt av ideer, tips og materiell knyttet til undervisning [
 4. prosent med tekstoppgaver (7.klasse pensum) bibi » 18/03-2015 15:41 når du vet at 50 % er halv parten kan su se hvor mange 50ere som får plass i 150, det er 3
 5. Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse
 6. Matematikk. Tekstoppgaver med brøk. Home. 5. - 7. trinn. Tekstoppgaver med brøk. Search For Search. Tekstoppgaver med brøk. Kan løses i grupper og be dem bruke blokkmetoden. Tekstoppgaver som må løses med blokker.

Matematikk. 5. - 7. trinn. Search For Search. 5. - 7. trinn Fargelegg tretopper! Rull ut en papirrull under et tre og la hele klassen samarbeide om å tegne over der det er skygge. Legge denne opriften ved tekstoppgaver og tving elevene til å følge opriften 02.mai.2018 - Utforsk denne tavlen til Kjerstin Jacobsen på Pinterest: «Matematikk grubliser 1-4 trinn». Se flere ideer om Utfordring, Utfordringer, Skole

Brøkreser - Matematikk

Måling 6 - Penger 2 - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4

Nivå 2 / Tekstoppgaver / Matematikk 1

 1. Matematikken i Kanal S fokuserer på lesing som grunnleggende ferdighet. Høsten 2014 utvider vi matte for 5.-7. trinn med blant annet: - 50 nye tekstoppgaver - 50 nye drilloppgaver - mange nye klasseaktiviteter - økt fokus på matematiske begreper Matematikken i Kanal S fortsetter å vokse med nye oppgaver og aktiviteter gjennom hele skoleåret 2014-15
 2. ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 7. TRINN 2018-2019 Periode Tema Kompetansemål Læringsaktiviteter Vurdering Uke 34-38 Hele tall Titallsystemet Addisjon og subtraksjon Multiplikasjon og divisjon Regning med parenteser opp-kjenne verdien av sifrene i heltall og i desimaltall - lese av og plassere heltall og desimaltall på tallinje, o
 3. Likninger - Tekstoppgaver. Her kan du stille spørsmål om oppgaver i matematikk på ungdomsskole og barneskole nivå. Alle som føler at de kan bidra er velkommen til å svare. Likninger - Tekstoppgaver. Wille99 » 13/11-2014 11:53 . Hei, alle sammen! Jeg har et par spørsmål angående et par tekstoppgaver
 4. dre rettearbeid for lærere

Matteoppgaver 7 trinn - Planet Psy

2-sifret addisjon - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4 | Malimo

Vurderingsverktøy for skole Matematikksentere

Smartbok Grunnskole 5.-7. trinn Matematikk 2020 Multi 5A, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok. Multi 5A, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok. Av Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg, Mona Røsseland. noe som kan være spesielt nyttig for elever med lesevansker i forbindelse med lange tekstoppgaver Oppgaver matematikk 1.klasse. Disse oppgavene inneholder sporing av tallene 2,3 og 4: Fargelegg to av hvert dyr. Disse oppgavene inneholder kun sporing av tallene fra 6 til 9. Spore tallene 6 til 9. Sett strek mellom tall og riktig antall: Sett strek mellom tall og riktig antall. Oppgaver med sortering, skrive tallene 2 og 3: Matteoppgaver. Tekstoppgaver og øvelser. Tekstoppgaver og øvelser - Basis Jeg kan regne - 3 (bm) - Matematikk - 1.-4. trinn - Kapittel - Bruke varierte metodar for divisjon - 10.04 Tekstoppgaver og øvelser -gangen - Trene Jeg kan regne - 3 (bm) - Matematikk - 1.-4. trinn - Kapittel - Bruke varierte metodar for multiplikasjon i praktiske situasjonar - 8.05. Tekstoppgaver og øvelser 7-gangen - Tren Matematikk 1 1.-7. trinn Etter- og vidareutdanning Hausten 2020 Matematikk 1 er fortrinnsvis beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 stp i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning

3-sifret addisjon - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4 | Malimo

Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - bm Modul : Addisjon og subtraksjon uten tierovergang -. Tekstoppgaver. Tekstoppgaver - Tren Legge denne opriften ved tekstoppgaver og tving elevene til å følge opriften. Etterhvert som vanskelighetsgraden øker, opplever elevene som har lært seg metoden, at de klarer å løse utfordrende tekstoppgaver. Test det ut da vel Ungdomstrinn Matematikk BrettMatte Regne med tall Multiplikasjon med - tekstoppgaver BrettMatte - Matematikk - 5.-10. trinn - Kapittel - Utvikle metodar for hovudrekning - 030. Multiplikasjon med 7 - tekstoppgaver

Årsplan i matematikk for 4. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Nyttige læringsressurser: Netteleven.no Salaby.no Multi.no 34-35 Koordinat-sytem lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy matematikk - 6. trinn desember 2017 - Sammenligne ulike brøker Multiplisere brøker med hverandre og med hele tall (NB! Tema i Multi,for 6. klasse - i veiledende læringsmål er ikke dette et tema før i 7. klasse) Eleven skal kunne utvikle, bruke og diskutere metoder for hoderegning, overslagsrekning o Har du behov for kompetanseutvikling innen matematikk og didaktikk og jobber i skolen? Lærerspesialistutdanning i matematikk 1.-7. trinn er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei gjennom en spesialistutdanning, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Videreutdanningen er på masternivå og gir oppdatert og forskningsbasert kompetanse i fag og.

Arbeidsark: tekstoppgaver Jeg kan regne - 3 (bm) - Matematikk - 1.-4. trinn - Kapittel - Bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjonar - 18.08. Hjem 18.08 ÅRSPLAN MATEMATIKK 6. TRINN 2020-2021 UKE Tema Læringsmål Kunnskapsløftet Metoder /Vurdering 34 - 40 tekstoppgaver 48-49 Multiplikasjon med desimaltall Multiplisere desimaltall med 10, 7-8 Tid Lese av og angi tid mellom digitale og analoge klokke Den digitale læreren Matematikk for 5-7. trinn Tema i denne videoen: Brøk - Multiplikasjon av brøker og hele tall - Forkorte brøker - Oppsummering Abonner og.. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 35 Data og statistikk •Samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og kommenter LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK - 4. TRINN RYE SKOLE Årsplan 2018/2019 D e r s om d e t e r mu l i g, b r u k b i k u b e n og k u l tu r mar k a p å H øs tad og k n ytt d e tte op p mot u n d e r vi s n i n ge n

4-sifret addisjon - TEKSTOPPGAVEKORT - Matematikk 1-4 | MalimoTekstoppgaver hva er klokka - Planet PsydTema Morsmål - Matematikk 5Overgangshefte - Planet PsydTeachingwithlove - Posts | Facebook
 • Sparkasse goslar immobilien.
 • Hundeutstyr ler.
 • Broom hyundai.
 • The science museum in london.
 • Grønn linsegryte.
 • Take away stord.
 • Oris dental student.
 • Broom hyundai.
 • Innvirkning betydning.
 • Deutsch lernen.
 • Pelletsovn service.
 • Bigos z grzybami leśnymi.
 • Get my lat long.
 • Norsk whisky vinmonopolet.
 • Hva er adenomyose.
 • Legeattest førerkort.
 • Japansk nobelpristagare litteratur.
 • Sing meinen song 2017 ganze folge.
 • Norsk kjøkkenprodusent.
 • Den hvite hær.
 • How deep is your love bee gees.
 • Aircondition campingvogn.
 • Mozilla firefox startside.
 • Outlook nede.
 • Pascal henrik ibsens gate meny.
 • Flag of the confederate states of america.
 • Bilia drammen verksted.
 • Xbmc netflix.
 • Silhouette cameo 4.
 • Wandern ettlingen.
 • Airedale terrier charakter.
 • Hypophyseninsuffizienz doccheck.
 • Dragon ball super 126.
 • Sorte rundballer.
 • Yuzu kurosaki.
 • Vandrarhem kalix.
 • Flertall kryssord.
 • Zumba ettenheim.
 • Revevise gitar.
 • Jfk political career.
 • Hafez al assad.