Home

Voksenopplæring stavanger kommune

75 hoteller i Stavanger - Ingen Bookingavgifte

Sola voksenopplæring er klare til å ta i mot deg på en god og trygg måte. Smitteforebyggende tiltak er på plass. Husk: Vask hendene ofte, hold 1 meters avstand og vær hjemme om du er syk. Deltakere som har vært på reise forholder seg til karantenereglene for det aktuelle området. Velkommen til Sola voksenopplæring Hilsen rekto stavanger.kommune.no. Aktuelt. Fagskolen Rogaland avd. helse og oppvekstfag ble presentert på HelseCampus 1 års markering. Voksenopplæring/SOTS kurssenter 51 50 03 30 . Voksenopplæringssenter for helse- og oppvekst (VO-senter) 51 92 19 30 / 489 99 449. Åpningstide Finn ledige stillinger i Stavanger kommune og registrer din CV. Bli lærer i Stavanger! Vi ønsker oss de beste lærerne. Lærere som prioriterer elevene og som blir motivert av å se hver enkelt elev. Stavangerskolen har i overkant av 16000 elever og 1800 lærere fordelt på 48 skoler

Voksenopplæring - Rogaland fylkeskommun

Lillestrøm voksenopplæring Lillestrøm voksenopplæring har lokaler på Skedsmokorset. Vi har rundt 450 elever. Våre deltakere er blant annet fra: Syria, Eritrea, Etiopia, Kongo, Afghanistan, Thailand, Vietnam, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland. Det jobber cirka 40 personer her totalt med lærere, ledelse og merkantilt Sandnes læringssenter er Sandnes kommune sitt ressurssenter med ansvar for voksenopplæring, herunder grunnskole for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Sandnes læringssenter. For mer informasjon om Sandnes læringssenter så kan du besøke hjemmesidene deres

Innvandrere Arkiver - Idébank Frisklivssentralen

Voksenopplæring. Etterutdanning Levanger kommune gir tilbud om etterutdanning til sine ansatte ut i fra vedtatte kompetanseplaner. Det gis ikke tilbud om etterutdanning i regi av Levanger kommune ut over retten etter opplæringslovens § 4A-1 og basiskompetanse i henhold til BKA de år vi får tildelt midler fra VOX. Grunnskoleopplæring for. Ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) har vi ansvaret opplæring for voksne etter Opplæringslovens §§ 4A-1 og 4A-2. Disse paragrafene omhandeler opplæring for voksne på grunnskolens område. Tilbudet gis til innbyggere i Stange kommune som har behov for, og rett til slik opplæring Søk om voksenopplæring. Du søker om voksenopplæring på Voksenopplæring Servicesenter. Her kan du få informasjon om du har rett til opplæringen du ønsker, og du kan få rådgivning og hjelp til å søke. Sentre for voksenopplæring. Voksenopplæring Helsfyr; Voksenopplæring Nydalen; Voksenopplæring Rosenhof; Voksenopplæring Skulleru Sola voksenopplæring Hva tilbyr vi? Vi har undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne og spesialundervisning for voksne med særskilte behov. Vi har også introduksjonsprogram og avdeling for tospråklige lærere. Les mer om Sola voksenopplæring her. Søk skoleplass. Søk om plass på norskkur Gran og Lunner voksenopplæring tilbyr norsk, samfunnskunnskap, grunnskole og spesialundervisning til voksne. Nytt i år er at skolen er med i et prosjekt, kalt FVO - forberedende voksenopplæring. Det betyr at alle elever får tilbud om grunnskole-opplæring. Les mer.

Voksenopplæring og karriereveiledning - Rogaland fylkeskommun

Postadresse: Hitra kommune, Voksenopplæring, Rådhusveien 1, 7240 Hitra. Besøksadresse: Skolegata 14. Vi er å treffe i lokalene til Hitra videregående skole. E-post: postmottak@hitra.kommune.no eller svein.jarle.slenes@hitra.kommune.no. Relevante linker. Statsborgerprøve og prøve i norsk og samfunnskunnska Horten kommunale voksenopplæring tilbyr også nettbasert norskopplæring. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Søk om plass norskkurs Søknad til grunnskole (PDF, 72 kB) Søknad om spesialundervisning (PDF, 110 kB) For smittevern og informasjon om koronasituasjonen i kommunen vår, se kommunens informasjonsside

Voksenopplæring. Innhold. Grunnskoleopplæring for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap, natur- og miljøfag. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Spesialundervisning for voksne. Fredrikstad internasjonale skole har ansvaret for voksenopplæringen i kommunen BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø

Bodø voksenopplæring tilbyr også grunnskoleutdanning for voksne. Søknadsfrist er 1.april inneværende år. Les mer under Grunnskole for voksne. Spesialundervisning for voksne kan tilbys etter sakkyndig vurdering av PPT. Les mer under Spesialundervisning Fakturaadresse Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nummer: 939 958 851 Bankkontonr: 8674 12 23300 m/KI Drammen voksenopplæring tilbyr tre ulike undervisningstilbud for voksne innbyggere, og kurs i samfunnskunnskap. I tillegg har voksenopplæringen en selvstendig avdeling som tilbyr ulike språktjenester Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110

Oversikt politiske møter, møteinnkallinger og referater, post til og fra kommunen, arkivtjeneste, organisasjon og personal. Barnehage chevron_right. Søke, endre eller si opp plass, tilpasset tilbud, Skjema voksenopplæring. Grunnskoleopplæring (ordinær) Spesialundervisning grunnskole Ønsker du å gå på skole hos oss? Fyll ut Søknadsskjema for norskundervisning og send det til laeringssenteret@as.kommune.no, eller lever det hos oss: Moerveien 10, 1430 Ås. Moerveien 10, Postboks 195, 1431 ÅS Ekspedisjonstid: 09:00 - 12:00 - mandag til torsdag Office hours: 9 a.m. - 12 a.m. Monday thru Thursday Telefon: 64 96 21 5

Asker voksenopplæring har ansvar for voksenopplæringen i Asker kommune. Tlf.: 66 76 87 00/E-post voksen@asker.kommune.no Alfheim 7 (2. etasje i Grindegården like ved Asker stasjon.) Åpent mandag-fredag: 08.00-15.3 Synspedagog - Stavanger Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Spesialavdeling Stavanger kommune Stavanger for 2 uker siden Bli en av de 25 første søkern

45 ledige jobber som Stavanger Kommune Johannes Læringssenter, Voksenopplæring er tilgjengelig på Indeed.com. Avdelingsleder, Instruktør, Skoleassistent og mer STAVANGER KOMMUNE. Organisasjonsnummer: 964965226. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 14 440 ansatte Kommune Forretningsadresse Øvre Kleivegate 15 4005 STAVANGER JOHANNES LÆRINGSSENTER VOKSENOPPLÆRING; KEMNEREN I STAVANGER; OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER; PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE; RENNESØY BO- OG REHABILITERINGSS. STAVANGER. Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 00. E-post: post@io.kommune.no. Organisasjonsnummer: 920 123 899. Fakturaadresse EHF-faktura: 920 123 89 Stavanger arbeidsskoles legat - søknad; Stavanger bys vel legat - søknad; Støtte til kjøp av el-lastesykkel - Søknad; Støtte til kjøp av el-lastesykkel - Utbetalingsskjema; Støtte til ladeinfrastruktur - ferdigmelding; Støtte til ladeinfrastruktur - søkna Det tilbys voksenopplæring for elever med nedsatt funksjonsevne. Dette er elever som har behov for grunnskole etter §4A-2, andre ledd. Opplæringen foregår sentralt i Vestby kommune, i Rådhusgata 6b

Johannes læringssenter Stavanger kommune

 1. Horten voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og spesialundervisning/logopedi for voksne
 2. Meløy voksenopplæring gir grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, introduksjonsprogram for flykninger og grunnskole for voksne. i tillegg kan kommunen tidligere ha gitt deg unntak fra kravet om bestått prøve i norsk muntlig eller unntak fra kravet til norskopplæring; Søk fritak
 3. Lørenskog kommune. Besøksadresse: Hasselveien 6 1470 LØRENSKOG . Postadresse: Postboks 304, 1471 LØRENSKOG. Telefon: 67 93 40 00 Epost . Webredaktør Gard Haglund. Åpningstider: 08.00 - 16.00 08.00 - 15.00 (10. mai - 3. okt) Kommunenr. 3029 Org.nr: 842 566 142. Viktige lenker Plankunngjøringer Postliste Beredskapstelefoner Nett-TV.
 4. Oslo kommune har en egen side med informasjon om virussituasjone. Folkehelseinstituttet; Spørsmål og svar (Helsenorge) Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo voksenopplæring Helsfyr, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Telefon: 23 46 77 00. Telefon: 23 46 77 00. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no NB! Merk e-post med skolens navn
 5. Voksenopplæring. Lytt til teksten Innstillinger. Kommunen har tilbud for deg som er voksen og ønsker opplæring. Vi ønsker at du tar kontakt for informasjon, slik at vi kan kartlegge ditt behov og gi deg best mulig opplæring. Norskkurs; Grunnskoleopplæring for voksne
 6. STAVANGER KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING. Organisasjonsnummer: 983518648. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 6 358 ansatte JOHANNES LÆRINGSSENTER VOKSENOPPLÆRING. KAMPEN BARNEHAGE. KAMPEN SKOLE. KAMPEN SKOLE SFO. KANNIK SKOLE. KLØVERENG BARNEHAGE. KRABAT BARNEHAGE. KRISTIANSLYST SKOLE. KVALEBERG BARNEHAGE

Voksenopplæring Endret:30.06.2020 Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet. Klagemulighe Voksenopplæring. Sist oppdatert 14. mars 2019 14:23 . Karmøy voksenopplæringssenter har ansvar for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver innenfor voksenopplæringsfeltet. Dette inkluderer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, Karmøy kommune. Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik

Stavanger kommune - Johannes læringssenter, Voksenopplæring

 1. Vefsn voksenopplæring tilbyr norskopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne (over 16 år) og spesialundervisning til voksne med behov. Vefsn voksenopplæring gir et forsterket skoletilbud for funksjonshemmede elever fra 1. - 10. årstrinn. Andre tjenester: - Logopedi - Familieavdeling - Barne- og ungdomsavdelin
 2. Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole. Besøksadresse: Jensvollveien 38, 3413 Lier. Tlf: 32 22 02 90 eller 32 22 02 92. E-post: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no. Skolens ledelse. Virksomhetsleder: Joran Seck Stiansen e-post: joran.seck.stiansen@lier.kommune.n
 3. Løten kommune gir tilbud om voksenopplæring til ulike målgrupper, og på ulike nivåer: Spesialundervisning for voksne på grunnskolenivå Undervisning av voksne som har rett til grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område. Myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisnin
 4. Voksenopplæring. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. error_outline Koronavirus - lokal informasjon - bestill test på nett Les mer clear. Søk på nettsiden Melhus kommune. Besøksadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus Postadresse: Postboks 55, 7221 Melhus
 5. Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger. Asker kommune har et godt opplæringstilbud til innvandrere og flyktninger. Undervisning foregår på introduksjonssentrene i Asker sentrum, på Spikkestad og på Filtvet
 6. Informasjon om voksenopplæring finner du her. (Siden er under oppretting.) Rælingen kommune samarbeider med Norasondegruppen AS i Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm. Telefon: 64836600 . e-post: skole@norasonde.no. e-post: postmottak@ralingen.kommune.no Postboks 100, 2025 Rælingen
 7. Voksenopplæring i Os kommune. Tjenesten omfatter voksenopplæring på grunnskolens område, spesialundervisning for voksne, norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige og introduksjonsordningen for innvandrere. For tiden kjøper Os kommune all voksenopplæring av Røros voksenopplæringssenter

Johannes Læringssenter Gir opplæring til nyankomne

Harstad voksenopplæring,Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad. Tlf: 77 02 62 23 E-post: vo@harstad.kommune.no . Kart. Større kart. Adresse og faktura. Harstad kommune - Hársttáid suohkan. c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad Faktura-adresse: Send EHF til 9908:97241797 Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret fra , Viken. Skole - Voksenopplæring. Voksenopplæringssenteret i Bærum tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for unge og voksne minoritetsspråklige Voksenopplæring gir tilbud om undervisning til voksne som har krav på og som trenger grunnskoleopplæring for å få fullført grunnskole. Velkommen til oss. Ansatte. Om oss. Larvik Læringssenter. Kombinasjonsklassen. Grunnskole for voksne. Realkompetansevurdering. Logopedtjeneste for voksne. Spesialundervisning

Voksenopplæring for voksne med særskilte behov; Tilbudet er rettet mot voksne innbyggere i Stange kommune som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, eller voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, jf Voksenopplæring. Voksenopplæringen ligger i sentrum av Sande med en avdeling for spesialundervisning i Neperud allé i Holmestrand. Voksenopplæringen består av spesialundervisning, grunnskoleopplæring og norskopplæring

Sola voksenopplæring

Voksenopplæring i organisasjonene. Regler for tildeling av tilskudd fra Hammerfest kommune til voksenopplæring i organisasjonene. Søknadsfrist blir kunngjort i lokale media og på kommunens hjemmeside i siste halvdel av mai hvert år. I tillegg er den kunngjort i annonsen om kulturmidler som kommer i februar Besøksadresse voksenopplæring: Haraldsgata 110, 5527 Haugesund Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år): Skåregata 109, 5527 Haugesund. Avdeling voksne innvandrere Avdelingsleder: 52 74 48 63 Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30) Avdeling mottaksskolen Avdelingsleder: 52 74 36 39. Avdeling tospråklige lærer Skaun voksenopplæring ligger i Børsa sentrum, og er en avdeling under Skaun ungdomsskole. Våre elever er voksne flyktninger og innvandrere som er bosatt i kommunen Balsfjord kommune tilbyr følgende lovfestede opplæringstilbud innenfor voksenopplæring: Grunnskole for voksne, Spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige Velkommen til Ålesund kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett

Voksenopplæring. Oppdatert 13. august 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Kommunen har tilbud for deg som er voksen og ønsker opplæring. Vi ønsker at du tar kontakt for informasjon, slik at vi kan kartlegge ditt behov og gi deg best mulig opplæring. Norskkurs Vadsø kommune har opprettet en egen informasjonstelefon for koronaviruset. Telefon 78 94 25 23 er betjent av helsepersonell torsdag 22, fredag 23 og mandag 26. oktober mellom kl 08:00-12:00. Du finner mye informasjon om Covid-19 på www.fhi.no . All kommunal informasjon om Covid 19/Koronavirus blir publisert her Norskopplæring etter Introduksjonsloven er et tilbud ved voksenopplæringen til voksne bosatte flyktninger, innvandrere (selvbosatte og gjenforente) og arbeidsinnvandrere. Tilbudet gis til voksne i alderen 16 til 67 år som har rett og/elle Voksenopplæring. Nærøysund voksenopplæring består av voksenopplæringssenter på Kolvereid.. Nærøysund voksenopplæring er en kommunal skole for voksne over 16 år, og er en avdeling i MAKS, Mangfold og Kvalifiseringssenteret i Nærøysund voksenopplæring

Stavanger offshore tekniske skole SOT

Ledige stillinger Stavanger kommune

For voksenopplæring til innvandrere uten rett og plikt på voksenopplæring koster det kr. 5.000,- pr. halvår for norskundervisning. Kjøp av tjenester. Bindal voksenopplæring kjøper følgende tjenester fra Nærøy kommune: Opplæring - 50 timer samfunnskunnskap med tolk og gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven Voksenopplæring; Alt om barnehage og skole; Kultur, fritid og folkehelse. Folkehelse; Kultur og idrettsarrangement; Lag og foreninger; Alt om kultur, fritid og folkehelse; Helse- og omsorgstjenester. Søke på helse- og omsorgstjenester; Helsestasjon; Lege, vaksine og tannhelse; Alt om helse- og omsorgstjenester; Næring og turisme. Voksenopplæring er opplæring for voksne som mangler grunnskole, som trenger spesialundervisning eller som trenger norskopplæring. Våler kommune har avtale med Åsnes opplæringssenter om voksenopplæring bergen.kommune.no Pedersen, Maiken Susanna Vigsø Spes.ped. rådgiver E-post: MaikenSusannaVigso.Pedersen. bergen.kommune.n Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden × Betalingsregulativ - kommunale avgifter; Bolig og eiendo

Voksenopplæring. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden VARDØ KOMMUNE. Postboks 292 9951 Vard. Voksenopplæring (spesialundervisning) Lytt til teksten Stopp avspilling. Her finner du informasjon om saksgang ved behov for spesialundervisning for voksne. Saksgangen er inndelt i 6 faser, Steinkjer kommunes frister i saksbehandlingen er angitt i boksene for de ulike fasene E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld feil Finn en ansatt. Besøksadresse Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For. Voksenopplæring Grunnskole for voksne. Etter opplæringsloven kan voksne ha rett til gratis opplæring i fagene de trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole. E-post: post@flekkefjord.kommune.no. Send sikker digital post til oss her. Vakttelefon: 38 32 81 0 1881 gir deg treff på Skole - Voksenopplæring Rogaland, inkl. adresse, telefonnummer og kart

Adresser og kontaktpersonen for voksenopplæring i Nordre Follo kommune. Kontaktinformasjon. 02178 (08:30 - 15:00) Send e-post. Idrettsveien 8, 1400 Ski. Postboks 3010, 1402 Ski. For ansatte. Om kommunen. Om Nordre Follo kommune . Kontakt oss. Faktura til kommunen . Kontakt nettredaksjonen Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere Voksenopplæring. Forside / Tjenester / Individ og samfunn / Flyktningetjeneste og voksenopplæring / Voksenopplæring. A A A. Flyktningetjeneste og voksenopplæring. Tjeldsund Kommune. Besøksadresse: Skånlandsveien 72/76 9440 Evenskjer Postadresse: Postboks 240 9439 Evenskjer. Tlf: 770 89 500. Org.nr.: 959469326. Konto: 4760 02 02134

Lillestrøm voksenopplæring

 1. Skaun voksenopplæring ligger i Børsa sentrum, og er en avdeling under Skaun ungdomsskole. Våre elever er voksne flyktninger og innvandrere som er bosatt i kommunen. Avdelingen drives i tråd med «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger» (Introduksjonsloven) av 1. september 2005
 2. Opplæringen av voksne flyktninger foregår i regi av Oppeid skole. Undervisningen holdes i et eget bygg nær skolen, og er inndelt i fire klasser. Tilbudet gjelder norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere som har rett og plikt til sli
 3. Livslang læring er et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha mulighet til å ta utdanning og til å oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet. Oppdatert og ny kunnskap er nødvendig for å bedre konkurranseevnen og øk
 4. Grunnskole- voksenopplæring; Norsk for voksne innvandrere/norwegian language course; Følg voksenopplæringa på facebook; Rett og plikt til opplæring; Prøver - norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøv
 5. Norskprøve. Husk det er snart tid for oppmelding til norskprøven. Påmeldingsperioden er fra 2. november til 6. november, på kompetansenorge.n

Sandnes kommune - Voksenopplæring

Voksenopplæring - Levanger kommune

 1. istrering og organisering av denne opplæringen lagt under avdeling for kultur, oppvekst og skole. Adresse: Enebakk kommune, 1912 Enebakk. Telefon: 64 99 20 00. Noen relevante lenker: Skolenettet Utdanningsdirektoratet Lov om voksenopplæring Kompetansereformen vilbli vigo Finn din utdannin
 2. Lierne kommune etablerte egen avdeling for voksenopplæring på gamle Stortangen skole høsten 2014. Voksenopplæringa tilbyr i første omgang norskopplæring for innvanndrere. Norskopplæring for voksne innvandrere er et viktig tiltak i arbeidet med integrering. Tilbudet som gis følger kapitel 4 i Introduksjonsloven - Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og er i første h.
 3. Romsdalsvegen 2, postboks 94. 6601 Sunndalsøra. post@sunndal.kommune.no. Telefon: 71 69 90 00. Kommunenr: 1563. Org.nr: 964 981 60
 4. Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger er lagt til Strand barne- og ungdomsskole. Kommunen har også et tilbud om opplæring i norsk på kveldstid for arbeidsinnvandrere. Ta kontakt med kommunens sentralbord på 72 57 82 00 for nærmere informasjon om denne ordningen

Voksenopplæring. Sliter du med å lese, skrive eller regne? Trenger du hjelp med å snakke, eller bruke digitale hjelpemidler? Færder kommune tilbyr opplæring for voksne ved Tønsberg Læringssenter. Voksne kan få hjelp til • Spesialundervisning på grunnskoleniv. På Grimstad kommunes nettsider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Påmelding: ta kontakt med Siljan Voksenopplæring Tlf.: 35 94 25 41 Epost beb@siljan.kommune.no. Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen. Kandidatene må selv melde seg opp. Det er maks 5 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute

Epost: narvik.voksenopplaering@narvik.kommune.no. Vi har flyttet/We have moved. I august 2019 flyttet vi til nytt bygg. Nå er vi lokalisert i Havnens hus. Du finner administrasjonen i 2. etasje. Integreringsenheten i Narvik kommune:Havnegata 28514 Narvik narvik.voksenopplaering@narvik.kommune.n Voksenopplæringen i Øvre Eiker Besøksadresse: Stasjonsgata 72 - 74, 3300 Hokksund. Telefon: 32 25 11 43 / 32 25 11 39 Epost: voksen@oeiker.n Voksenopplæring. Elever som ikke får Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til spesialundervisning, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven. Se mer informasjon om hvordan klage Møllegata Voksenopplæring er Verdal kommune sin voksenopplæring for både innvandre og kommunens øvrige beboere som har behov for norskopplæring eller tilrettelagt undervisning. Vi har både norskopplæring på ulike nivåer og grunnskole for voksne. Alt dette skjer på dagtid mellom 08.15 og 14.30 mandag til fredag

Voksenopplæring. Norskopplæring - Norwegian lessons; Grunnskoleopplæring for voksne; Kontakt kommunen. Sentralbord 37 19 95 00 E-post til kommunen Søk etter ansatte Besøksadresse Tvedestrand kommunehus Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand Post- og fakturaadresse Postboks 38, 4901 Tvedestran Harstad voksenopplæring,Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad. Tlf: 77 02 62 23 E-post: vo@harstad.kommune.no . Kart. Større kart. Skrevet av Øivind Arvola. Sist oppdatert 27. august 2020. Adresse og faktura. Harstad kommune - Hársttáid suohkan. c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harsta

Selbu voksenopplæring er lokalisert ved Selbu videregående skole. Adresse: Selbu voksenopplæring Bellvegen 50 7580 Selbu Spørsmål vedrørende norskopplæring for voksne kan rettes til Selbu kommune ved Voksenopplæringas tilbud omfatter i hovedsak tre sentrale områder, norsk med samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere, grunnskole og spesialundervisning for voksne. Heldagstilbud for bosatte flyktninger der norskundervisning på Voksenopplæringa o

Lillesand voksenopplæring (Adult Education) offers a course for immigrants who wants to learn to speak Norwegian. You can take a course to learn how to communicate with the locals, or maybe you want to take a national Norwegian test to be able to study, or apply for a job in Norway Malvik kommune har avtale med Trondheim kommune om voksenopplæring, herunder også spesialundervisning for voksne. Opplæringa vil foregå ved Enhet for voksenopplæring. I særskilte tilfeller vil Hommelvik ungdomsskole i Malvik kommune ivareta denne opplæringa

Ring til oss: 71 64 74 00. Send epost til oss. Send brev til oss: Postboks 33 6689 Aure. Besøk oss: Aurdalsvegen 9, 6690 Aure. Organisasjonsnummer: 98891389 Møllegata Voksenopplæring, Hanskemakargata 15, har ansvaret for denne opplæringen i Verdal kommune. Se kontaktinforrmasjon i høyre marg. Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere) fra Lovdata Læringssenteret for voksne har et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og integrering av flyktninger i Ringerike kommune. Senteret har et tett samarbeid med kommunale virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. Kommunestyret i Ringerike vedtar antall flyktninger som skal bosettes i kommunen. Bosetting gjennomføres i samarbeid med IMDi Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 Rørvik Org.nr.: 921 785 410 Kommunenummer: 506 Voksenopplæring. Vegårshei kommune kjøper tjenester av Voksenopplæringen Risør kommune (VIRK) for de med rettigheter til voksenopplæring. Andre som ønsker å kjøpe voksenopplæring av VIKR, kan kontakte leder Kirsten Sigmundstad på tlf. 37 14 97 00/991 07 507, for nærmere informasjon

Voksenopplæring - Stange kommune

Voksenopplæring - Skole og utdanning - Oslo kommune

Sola voksenopplæring - Sola kommune

vo@skien.kommune.no phone 35 50 38 20 or stop by our office at Skagerak Arena, Odds plass 3. 2nd floor, between 08.00 - 12.00, Monday to Friday. Registration is binding. Levels B1 and B2 will be held in Porsgrunn voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no, tlf 35 54 78 80 . Viktig informasjon om betalin

 • Hest som ikke spiser.
 • Jimi hendrix foxy lady youtube.
 • Tripadvisor norge hotell.
 • Taxes worldwide.
 • Taxi søgne.
 • Kongens inspeksjon av garden 2017.
 • Lederstillinger kvinner menn.
 • Hakkespetter spettefugler bilder.
 • Kulturstudier argentina blogg.
 • Antisemitter i dag.
 • Harry potter and the half blood prince vodlocker.
 • Kan hunder spise pasta.
 • Simpsons tv.
 • Prag donau.
 • Schiphol.
 • Time uk right now.
 • Focaccia trine.
 • Uni paderborn wiwi vorlesungsverzeichnis.
 • T roc gt.
 • Bosch stekeovn selvrensende.
 • Polska noc kabaretowa 2017 youtube.
 • Metroid prime 4 wiki.
 • Lfs ratingen orchester.
 • Gustav vasa sønn grunnlagt by.
 • Blodprøve fastlege pris.
 • Johann joachim winckelmann history of the art of antiquity.
 • I ørland.
 • Hvor mye koster det å gå på akademiet.
 • Hva er kjernejournal.
 • Kunst grundschule drucken.
 • Pr kabel i bakken.
 • Georgia europe map.
 • Hva menes med den kognitive revolusjon.
 • Ord på o norsk.
 • Club aktiv trier ausbildung.
 • Uspesifikke celleforsvaret.
 • Kvart menneske er ei øy tolkning.
 • Bedroom inspo dark.
 • Dormy outlet stockholm.
 • Tema bursdag.
 • Zigbee stikkontakt.