Home

Distriktsmandat

Hva er egentlig et utjevningsmandat? - NRK Troms og

 1. I stortingsvalget kjemper partiene om 169 seter på Stortinget. 150 av disse kalles distriktsmandat, og 19 er bonuspersoner, såkalte utjevningsmandat
 2. En distriktsrepresentant er en stortingsrepresentant som er valgt inn på Stortinget direkte fra et valgdistrikt ().Antall representanter som blir fordelt på valgdistriktene blir bestemt hvert åttende år basert på folketall og areal. 150 av de totalt 169 stortingsrepresentantene som ble valgt under stortingsvalget i 2005 var distriktsrepresentanter
 3. Utjevningsmandat, i Norge betegnelse på de 19 stortingsmandatene som ikke er distriktsmandater. Det er ett utjevningsmandat fra hvert fylke. Distriktsmandater og utjevningsmandater er likeverdige plasser i Stortinget, men de fordeles på ulikt vis. Mens distriktsrepresentanter fordeles etter hvor mange stemmer partiet får i fylket, fordeles utjevningsmandatene på bakgrunn av hvor mange.
 4. Hvis partiet har fått distriktsmandat, skal stemmetallet divideres med en kvotient som tilsvarer (antall distriktsmandater x 2) + 1. Stemmetallet eller kvotienten skal til slutt divideres med fylkesfaktoren. Dette regnestykket gjøres for alle partier som skal få utjevningsmandater i alle 19 valgdistrikter
 5. ister Erna Solberg henter Linda Hofstad Helleland tilbake som statsråd. Hun blir regjeringens nye distrikts
 6. st 5% av tiden
 7. st 5% av tiden

Distriktsrepresentant - Wikipedi

utjevningsmandat - Store norske leksiko

Oppdatert kl. 18.39: I Hordaland har Terje Breivik (V) kapret distriktsmandat fra Torkild Åmland (Frp). Breivik som i natt manglet 19 stemmer, har nå sikret seg et forsprang med 410 stemmers margin Grunnlovsforslag 20 (2003-2004), Dok.nr.12:20 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsmandat) Ved forrige valg fikk Høyre 42 distriktsmandat og tre utjevningsmandat. For å finne ut i hvilke tre valgkretser Høyre skal ha disse mandatene, ser man på hvor partiene har flest «ubrukte stemmer» 08310: Stortingsvalet. Parti/vallister som tok siste distriktsmandat og manglande røyster før andre parti/vallister før å ta eit mandat (F) 1989 - 201 Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

2.1 Forslag om sperregrense for å få distriktsmandat. Høsten 2004 fremmet Ap-representanten Gunnar Halvorsen et grunnlovsforslagDokument nr. 12:20(2003-2004) om at et parti må ha en oppslutning på landsbasis på minst 4 pst. for å få tildelt et distriktsmandat. Unntak for dette er dersom et parti oppnår minst 12 pst. i valgkretsen Ettersom det siste mandatet er et utjevningsmandat, vil det bety ett eneste distriktsmandat. 1 Gallaghers disproporsjonalitetsindeks var 2,18 målt etter den geografiske fordelingen av mandatene pr.1.1.2004 som var utgangspunkt for fordelingen ved valgene i 2005 og 2009. Tilsvarende tall pr. 1.1.2012 er 1,77 Siste distriktsmandat Manglande røyster for å ta siste distriktsmandat A SV RV Sp KrF V H Frp Kyst; 01 Østfold: Frp: 955: 8 065: 10 465: 4 552: 6 29

Utjevningsmandater, hva det er og hvordan de velges

I 2013 tilfalt utjevningsmandatet i 15 av 19 fylker det største partiet over sperregrensen som ikke fikk distriktsmandat. Vi vil utvilsomt også i 2017 se at det slår til i de klart fleste fylkene, men samtidig vil det garantert forekomme mer eller mindre oppsiktsvekkende unntak også i år Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det Side 4 samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 10 Procent af det samlede Stemmetal. Alternativ 19: Som alternativ 17, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent» Stortingsvalget 2017 i Akershus avholdes mandag 11. september 2017. Det skal velges sytten stortingsrepresentanter for valgkretsen Akershus fylke for valgperioden 2017-2021, herav seksten distriktsmandater og ett utjevningsmandat.Det er det samme antallet som ved stortingsvalget i 201 Får et parti nok stemmer til å vinne et distriktsmandat i ett fylke, kommer de inn på Stortinget, selv om de ikke skulle få en eneste stemme i noe annet fylke. Men det er bare partier som oppnår en oppslutning på minst fire prosent av stemmene på landsbasis som kan tildeles utjevningsmandat

Linda Hofstad Helleland blir distriktsminister - adressa

 1. Statsråd Ola Borten Moe vant da fylkets niende og siste distriktsmandat. Ingen av månedssnittene i år brutt ned gir distriktsmandat til Sp i Sør-Trøndelag. Storting 2017: 10,3 % S-snitt september: 14,1
 2. Det ble kun fem, men partiet fikk i tillegg 6 utjevningsmandater, blant annet i de to fylkene Lahlum trodde på distriktsmandat. Optimist I sum var han litt vel optimistisk for venstresiden med et par mandater over for Arbeiderpartiet og eget parti, samt at han trodde Rasmus Hansson skulle klare å komme inn i Akershus for Miljøpartiet de Grønne
 3. ering av småpartier
 4. Ordningen med utjevningsmandater forklarer hvorfor Venstres førstekandidat i Rogaland, Iselin Nybø, kom inn på Stortinget selv om hun ikke fikk nok stemmer til å kapre et distriktsmandat. I stortingsvalget kjemper partiene om 169 mandater på Stortinget. 19 utjevningsmandater. Av disse velges 150 direkte inn som såkalte distriktsmandater
 5. Hvis Ap, Høyre og Frp får ett distriktsmandat hver i Aust-Agder, vil kampen om utjevningsmandat fort stå blant sju personer
 6. Partier over sperregrensen er sikret sin proporsjonale andel av stortingsrepresentanter i vårt system. Partier under sperregrensen kan i beste fall få distriktsmandater
 7. Imidlertid mangler SVs Bjørn Jacobsen bare drøyt 100 stemmer på å ta KrFs andre distriktsmandat i Møre og Romsdal. Også i Vest-Agder mangler SV bare vel 600 stemmer på å ta et.

Valgmodell: Akershus - 16 distriktsmandater - sannsynligvis

 1. er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden Sperregrense er en ordning i forbindelse med valg som brukes for å forhindre for stor spredning av stemmene det velges.
 2. dre partiene over sperregrensa
 3. 3. I ramme 74 er omgrepet reststemmer nytta. Det faktiske er første kvotient som ikkje har gitt mandat dividert med fylkesfaktoren (som er samla røystetal i kretsen dividert med talet på distriktsmandat). Ingen røyster er til overs og reststemmer er eit lite heldig omgrep
 4. dre det har faaet

Valgmodell: Hedmark - 6 distriktsmandater - sannsynligvis

Slik fungerer utjevningsmandatene - adressa

distriktsmandat. Det partiet som er nærmest å vinne et distriktsmandat er identifisert via EVA, og kontrollert i regnearket. Alle de ekstra stemmene i hvert fylke, gis til dette partiet. I Oslo er det Rødt som er nærmest å vinne et distriktsmandat, men de er ikke med i fordelingen av utjevningsmandater Disse kalles distriktsmandat. De resterende 19 plassene velges på landsbasis og kalles utjevningsmandat. Stemmer du Rødt i et fylke hvor de har en sjanse til å få et distriktsmandat, som i Oslo, er dette en svært taktisk stemme; én fredsparlamentariker kan bidra til å bryte Stortingets krigskonsensus Ny måling: Krise for Erna - historisk måling for Senterpartiet Høyre har mistet tronen som landets nest største parti, og noterer sin laveste oppslutning på mer enn 10 år

sperregrense - Store norske leksiko

På våre valgsider kan du lese alt om det kommende valget og få veiledning i hvordan du kan avgi din stemme I Rogaland mister KrF sitt distriktsmandat til Frp, mens Frp må avgi et utjevningsmandat til KrF i Telemark. Rokkeringen er uløst etter andre gangs telling av stemmene i Rogaland Feil i prognosemodellen fører til at Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet bytter to stortingsmandater i Rogaland og Telemark

distriktsmandat - definisjon - norsk bokmå

- Virkningen av å falle under sperregrensen eller bare klare noen få eller ett distriktsmandat er voldsom, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen til NRK. De to små partiene Rødt og MDG gikk prosentvis til dels voldsomt fram. Men på grunn av sperregrensen ender de opp med ett mandat hver Liste over stortingsrepresentanter 2013-2017 omfatter de som ble valgt til nasjonalforsamlingen Stortinget ved stortingsvalget 2013.Stortinget har totalt 169 representanter. Av disse er 150 distriktsmandat. I tillegg er det 19 utjevningsmandat, en fra hvert fylke.. 67 av de valgte representantene (39,6 %), var kvinner I Rogaland mister KrF sitt distriktsmandat til Frp, mens Frp må avgi et utjevningsmandat til KrF i Telemark. Alle valgresultatene. Rokkeringen er utløst etter andre gangs telling av stemmene i Rogaland. Fasit onsdag kveld er dermed følgende Og dersom SV vinner et distriktsmandat, er det plutselig helt åpent i kampen om utjevningsmandatet. Nordland har ni mandater på Stortinget. Ett av de ni mandatene er et utjevningsmandat. Mandatfordelingen har vært den samme på alle tre målingene fra Amedia i sommer/høst

Lær definisjonen av distriktskontor. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene distriktskontor i den store norsk bokmål samlingen Fra og med stortingsvalget i 2005 øker antallet utjevningsmandater fra 8 til 19. Utjevningsmandatene beregnes ut fra partienes samlede stemmetall. Mandatene fordeles på fylkene ved at partienes gjenstående restbrøk i hvert fylke divideres på det gjennomsnittlige antall stemmer som står bak et distriktsmandat i fylket Med 2,7 prosentpoeng er Venstre langt unna distriktsmandat på denne målingen. De fire partiene i den borgerlige blokken, Frp inkludert, ville fått 74 mandater, samme antall som i april-målingen, men 14 færre enn ved stortingsvalget i 2017. SV mest stabile

Valgmodell: Vest-Agder - 5 distriktsmandater

Framover mot valget skal vi løfte oss, og jeg har stor tro på at vi skal klare å få distriktsmandat, sier Ropstad som legger til at det er oppløftende at de ikke taper terreng i Vest-Agder. Tape gjør de derimot i Aust-Agder der de er nede i en oppslutning på seks prosent - Det er hyggelig at vi i Rogaland er inne med distriktsmandat, samtidig er det helt klart at vi ikke kan slå oss til ro med målinger som gir KrF kun ett mandat på Stortinget, sier Høybråten. Det eneste lille usikkerhetsmomentet er hvem som skal få det niende mandatet i Nordland - utjevningsmandatet - som fordeles når alle reststemmene i hele Norge er talt opp, altså stemmene som ikke har gitt distriktsmandat. Det er Mona Fagerås fra SV som har hatt dette utjevningsmandatet gjennom hele valgkampen, og også gjennom hele valgkvelden Av desse er 150 distriktsmandat som blir valt direkte frå eit fylke (valdistrikt). Distriktsrepresentantane blir fordelt etter kor mange stemmer partiet får i fylket. I tillegg skal det velgast 19 utjamningsmandat. Kvart fylke har eitt utjamningsmandat. Utjamningsmandata blir fordelt etter kor mange stemmer partia får nasjonalt

Stortingsvalget 2017 i Sør-Trøndelag - Wikipedi

pollofpolls.no - Blir Bøhler valgt for Sp i 2021

Den siste auken kom av at talet på distriktsmandat blei redusert frå 157 til 150, og at det i tillegg blei innført 19 utjamningsmandat, eitt for kvart fylke. Utjamningsmandat I 1989 blei det innført ei ordning med åtte utjamningsmandat distriktsmandat i Oppland (se tabell 2). Fremskrittspartiet ville mistet et distriktsmandat i Buskerud, men vunnet et utjevningsmandat i Nord-Trøndelag. Tabell 2. Valgoppgjør for stortingsvalget i 2017 med nye fylkesgrenser og ny fylkesfordeling av mandatene. Landsoversikt. Stortingsvalg201 Gerd-Janne Kristoffersen (bildet) og Ap til topps på stortingsmåling for Nord-Trøndelag. Høyre sliter, og ser ut til å være sjanseløse på å klare distriktsmandat i 2013 Stortingsplass innen rekkevidde Nå får Buskerud..

Valgmodell: Aust-Agder - 3 distriktsmandater

Aust-Agde

 1. Kanskje klarer Sp å vinne et distriktsmandat til. Foto: Vegar Valde. Tidlig i valgkampen kunne det virke som om det hele bare handlet om Vestlandet. Det er vel greit at valget etter hvert har handlet om resten av landet også
 2. Frp er nærmest til å erobre et distriktsmandat i fylket, mens SV er nærmest til å miste ett. I Lofoten ser Kristelig Folkeparties Jan Sahl ut til å miste sin plass på Nordlandsbenken. Lillian Hansen fra Moskenes som står på 4. plass på Arbeiderpartiets liste i Nordland, ser derimot ut til å være inne
 3. Både i Oslo og Hordaland har SV sikre distriktsmandat ifølge målingene, i tillegg ligger det an til direktemandat i både Akershus og Sør-Trøndelag. (©NTB) iriks
 4. Tema for avsnitt 3 er betydningen av at antall velgere per distriktsmandat varierer mellom fylkene. Den geografiske fordelingen i dagens valgordning er drøftet i avsnitt 4. I avsnitt 5 er prinsippene for Stortingets geografiske sammensetning diskutert, og forslaget fra valglovutvalget er referert og kommentert. Avsnitt 6 handler om reglene for.
 5. Tiloversblevne stemmer skal deles på en fylkesfaktor, som er det gjennomsnittlige antall stemmer som står bak et distriktsmandat i fylket. Dette tallet er partiets «restbrøk» i fylket
 6. Disse medlemmer vil også peke på at det etter utvalgets forslag blir færre rene distriktsmandat, noe som vil føre til at det i prinsippet blir vanskeligere å oppnå direkte mandat. Dette kunne tilsi en senking av første delingstall til f.eks. 1,2. Dette vil gi økt proposjonalitet mellom de partiene som oppnår representasjon

Frp mister mandat i Hordaland - TV

Å plassere et stort antall elever i avanserte klasser bør ikke alene tjene som en sølvkuleformel for å forbedre testresultater og læringsresultater I dag har Finnmark fire distriktsmandat og eitt utjamningsmandat. Kor mange plassar den nye Troms- og Finnmark-benken får, veit ingen. Frp slår i sitt program fast at berre folketal skal avgjere representasjonen frå valkrinsen Klokken 15.00 manglet Arbeiderpartiet 79 stemmer på at Forsberg skulle komme inn på distriktsmandat. Fintellingen pågikk fremdeles ut over ettermiddagen, og det var kommunene Moss. Fredrikstad og Halden som ennå ikke hadde de ferdige tallene

Grunnlovsforslag 20 (2003-2004), Dok

Misfornøyde miljøvelgere går fra SV til Miljøpartiet De Grønne (MDG), og presser SV under sperregrensen Oversikten kan særlig være til hjelp for deg som er åpen for å stemme på ditt andre- eller tredjevalg av partier dersom du ser at ditt egentlige førstevalg ikke har realistisk sjanse til å vinne distriktsmandat i ditt fylke. Oversikten er IKKE en anbefaling, bare en velgerinformasjon Hadde Ap ikke lyktes (etter fintelling) med å kapre siste distriktsmandat i Rogaland, så ville Ap fått ett ujevningsmandat og dette ville tilfalt Al-Samarai. Dette utfallet ga i stedet en åpning for Stefan Heggelund i Oslo som sikret seg Høyres siste av partiets tre utjevningmandater (Høyres utjevningsmandat nr 2 tilfalt Hårek Elevenes i Akershus) Sannsynlighet for distriktsmandat: 9/10. Utjevningsmandat er resten, 1/10, multiplisert med sannsynligheten for at Frp skal ha utjevning i det hele tatt, 9/10, at Strifeldt konker ut Freppere i mange nok andre fylker, som er bombesikkert, og at han vil ha fylkets høyeste restkoeffisient, som også er bombesikkert. 90% + 9% = 99%

Dette er et utdrdag fra mitt analysebrev nr 15/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.Ukens brev inneholder også en oversikt over hvilke 150 personer som ligger best an til å komme inn på distriktsmandat i 2021 I Rogaland mister KrF sitt distriktsmandat til Frp, mens Frp må avgi et utjevningsmandat til KrF i Telemark. Den totale mandatfordelingen til partiene blir altså ikke endret. Rokkeringen er uløst etter andre gangs telling av stemmene i Rogaland. Fasiten onsdag kveld er følgende

Åslaug Haga (Sp) og Valgerd Svarstad Haugland (KrF) kan komme til å kjempe en hard kamp om stortingsplass i Akershus. Små partier i store fylker kommer dårligere ut i den nye valgordningen Oslo (NTB-Siri Marte Kværnes): De nåværende regjeringspartiene får 85 mandater, mens de borgerlige partiene får 83. Rødt er inne med et distriktsmandat, viser målingen som er gjort av TNS Gallup for TV 2. - Det viser bare at det kommer til å bli veldig jevnt, og at alle som ønsker at jeg skal fortsette som statsminister, må stemme for det, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) Bruk stemmeretten, oppmodar leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Stortingsvalet er avgjerande for landbruket og bygdene. Di stemme kan vere avgjerande for at partiet ditt kaprar eit av dei 19 utjamningsmandata Han sier videre at et er hyggelig at partiet er inne med et distriktsmandat fra Rogaland, men at han ikke kan slå seg til ro med målinger som bare gir en representant på Stortinget. Reelt større? Ved stortingsvalget i fjor høst fikk KrF 5,5 prosents oppslutning fra velgerne og ti representanter på Stortinget

Elin Rodum Agdestein (fødd 10. august 1957 i Steinkjer) er ein norsk politikar for Høgre.Ho har vore vald inn på Stortinget frå Nord-Trøndelag fylke sidan 2013.. Bakgrunn og yrkeskarrière. Agdestein har examen artium frå Steinkjer gymnas frå 1976, eksamen i kunsthandverk frå Røros VGS frå 1977, ex. phil. frå Universitetet i Trondheim frå 1978, utdanning som ergoterapeut frå. Stortinget er sett saman av 150 distriktsmandat og 19 utjamningsmandat. Både folketalet og arealet avgjer kor mange mandat kvart valdistrikt (fylke) har i Stortinget. Utjamningsmandata, eitt i kvart fylke, går til dei partia som på landsbasis har fått fleire stemmer enn det dei har fått utteljing for i distriktsmandat

Holder de ord gjør det enkelt å sjekke hva som har blitt gjort og lovet i norsk politikk -Selv om valget er over, så er politikk fortsatt viktig. Det hender fra tid til annen at politikken faktisk blir mer spennende enn Lysbakkens Hey girl. Valg er tross alt politikkens svar på Eurovision Song Contest! Mange favoritter, mange stemmer og lang ventetid under opptellingen av dem. Geografi er i en slik kontekst

Mandatberegning basert på fylkesmålinger - sannsynligvis

JA til kontanter har 45 532 medlemmer. Denne Facebook-gruppen er opprettet og driftet av frivillige medlemmer i den formelle Interesseorganisasjonen JA.. Sperregrensen på fire prosent gir muligheter for distriktsmandat. På bakgrunn av denne målingen er Venstre inne med to og KrF bare med ett mandat. Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg er nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han poengterer at dette er en av mange meningsmålinger i januar Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU Skulle Werps distriktsmandat ryke, vil han - sammen med flere andre - vil han kunne komme inn på Stortinget likevel, på utjevningsmandatet. Per Olaf Lundteigen (Sp) har utjevningsmandatet inneværende periode, men kommer etter alt å dømme inn på et distriktsmandat nå.-Jeg er optimist, sier førstekandidat Trond Helleland

politikk og demokrati kapittel side 71-101 valg og representasjon kapittel den grunnleggende innflytelseskanal det representative demokratiet er valgkanalen

Ingalill Olsen – Wikipedia

Ap, SV, Rødt, Sp og Mdg fikk 10.000 flere stemmer enn de fire borgerlige partiene. Valgordningen sørger likevel for borgerlig mandatflertall Liste over stortingsrepresentanter 2013-2017 omfatter de som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2013 avholdt 9. september 2013. Listen opplyser også om fast møtende vararepresentanter for dem som er statsråder eller statssekretærer i regjeringen eller som har permisjon på grunn av verv i utlandet. Vararepresentanter som møter på grunn av svangerskapspermisjon, sykdom eller. For det andre: Det er vanskeleg å sjå for seg ein situasjon der eit parti kjem over den nasjonale sperregrensa på tre prosent, utan å samtidig kome inn på Stortinget med distriktsmandat. Difor blir det neppe fleire parti på Stortinget med ei sperregrense på tre prosent For, det å ta et distriktsmandat for Pål Farstad krever en nær dobling av stemmer. Og det krever ikke matematiske kunnskaper for å kunne analysere at det skulle kreve nær sagt et mirakel om vinglepartiet Venstre, det partiet som har støttet helseministeren i tykt og tynt, skulle oppnå det i Møre og Romsdal SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent. De Grønne kaprer tre mandater og Rødt ett

Det betyr at Fagerås kan kjempe om både distriktsmandat og utjevningsmandat - og ser ut til å være nærmest å vinne utjevningsmandatet dersom hun ikke tar et av de åtte distriktsmandatene. SV er mest populær blant kvinner (9 prosent) og scorer best i Fagerås sin hjemmeregion Lofoten (10 prosent). Frp. Frp ser ut til å vokse fram mot. Dette valet kan koma til å bli avgjort av nokre fåe røyster i Sogn og Fjordane. Stortingsbenken vår består av fire mandat − tre distriktsmandat og eit utjamningsmandat. Medan det er sogningar og fjordingar som rår over distriktsmandata, er utjamningsmandatet del av eit nasjonalt lotteri For femte gang på rad har de fire borgerlige partiene flertall i meningsmålingen som Kantar TNS utfører for TV 2

Dørum inne, Sponheim ute

Fremskrittspartiet mistet et distriktsmandat til Høyre. Fylkets utjevningsmandat gikk fra Kristelig Folkeparti til Venstre. Følgende representanter ble valgt: 1. Distriktsmandat: Kårstein Eidem Løvaas (49) Nøtterøy, Høyre; 2. Distriktsmandat: Dag Terje Andersen (60) Lardal, Arbeiderpartiet; 3. Distriktsmandat: Morten Stordalen (48) Re. BRÅKET i Høgre rundt Jacob Nødseth kan slå ut i nøkkelområda Flora og Førde. Striden står i den delen av fylket som blir aller viktigast for partiet ved neste val. BERRE valresultatet vil gi svaret på i kva grad grasrota let seg påverke av striden rundt 24-åringen som i dag er Bjørn Lødemels vararepresentant på Stortinget - mannen Flora-ordføraren nyleg sparka som politisk. Under sperregrensen betyr ikke nødvendigvis at man blir kvitt dem, de kan enda få distriktsmandat men de får ikke ta del i utjevningsmandatene. Husker jeg feil når jeg minnes at Venstre kom under sperregrensen men likevel ble med i regjering? Mener at de hadde flere statsråder enn rep på tinget

Distriktsmandat: Marit Knutsdatter Strand (25) Øystre Slidre, Senterpartiet; Utjevningsmandat: Ketil Kjenseth (49) Gjøvik, Venstre; Se ogs. Nord-Trøndelag skal sende seks representanter til Stortinget, fem valgt som distriktsmandat og ett utjevningsmandat. Hvis valget blir som målinga vil det gi distriktsmandat til Gerd Janne Kristoffersen (Ap), Arild Stokkan-Grande (Ap), Susanne Bratli (Ap), Robert Eriksson (Frp) og Lars Peder Brekk (Sp)

Valgmodell: Sogn og Fjordane - 3 distriktsmandater
 • Cirrus sky.
 • James corden youtube.
 • Gelbe anakonda züchter.
 • Create account musical ly.
 • New ethiopian music 2017.
 • Det store filteret verdensrommet.
 • Klösträd katt.
 • Nhi fremre korsbånd.
 • Høydesyke mount everest.
 • Sykle i motvind.
 • Thüringer allgemeine arnstadt.
 • Wiwi uni jena aktuelles.
 • Namnsdag markus.
 • J ord.
 • Veranstaltungen zug.
 • Kunngjøre kryssord.
 • Lfs ratingen orchester.
 • Robot leketøy.
 • Gaggenau kundendienst telefonnummer.
 • Leiepriser utleiemegleren.
 • Kundalini syndrom.
 • Vero moda karl johan.
 • 13 gode grunner imdb.
 • Barret oliver filme.
 • Tara mat.
 • Bevis på at vampyrer finnes.
 • Game of thrones sesong 8.
 • Tripadvisor norge hotell.
 • Temperatur svalbard februari.
 • Nye makt og menneske samfunnskunnskap 9.
 • Hundeutstyr ler.
 • Engelbilder.
 • Kampmetode kryssord.
 • Forus gjenvinningsstasjon priser.
 • Kiwi kindergarten.
 • Basteln mit steinen für den garten.
 • Rødvinsflekk på trebord.
 • Strykekvartett haydn.
 • Bob marley steckbrief.
 • Søte katte bilder.
 • Foo fighters rope.